6 sinif kurani kerim 1 donem 1 yazili

Okuma Süresi:2 Dakika, 40 Saniye

ORTAOKULU 6. SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

DOĞRU YANLIŞ

Kur’an-ı Kerim sadece Arap toplumuna değil bütün insanlığa indirilmiş bir kitaptır.

Kuran’ı Kerim insanlara bu dünyada rehberlik yapan bir ilahi kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan kıssalarda sadece peygamberimizin ve sahabelerin hayatları anlatılır.

Kur’an-ı Kerim vefat eden insanlara okuma için indirilmiş bir kitaptır.

Kur’an-ı Kerim’in bütün çağlara hitap eden bir kitap olması evrenselliğini gösterir.

Kur’an-ı Kerim şeytanın kötülüklerinden korunma konusunda inananlara çeşitli uyarılarda bulunur.

Peygamberimiz Kuran’ı güzel okuyanlara değer verir, onlardan Kuran dinlemeyi severdi.

Hz. İbrahim’in babası yaşadığı ülkenin en ünlü veziri idi.

Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumak da ibadet olarak kabul edilir.

Kur’an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır.

Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren bilim dalına ………………….. denir.

Geçmişte yaşamış toplum ve peygamberlerin Kur’an-ı Kerim’de anlatılan hayatlarına ……………………. denir.

……………………….. Hz. İbrahim’in de belirli bir yaşa kadar içinde yaşadığı Babil Medeniyetinin Kralıdır.

………….. yaşadığı toplumda yaygın olan put inancını sorgulayarak İnsanları Allah’a inanmaya çağıran peygamberdir.

Peygamberimize vahyedilen ilk ayetler ……………… suresinde yer almaktadır.

Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son ilahi kitabın ismi ……………………………… dir.

Yücel Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla insanlara gönderdiği mesajlara, bilgilere ve sözlere ………………. denir.

Kur’an-ı Kerim’de geçmişte yaşamış bazı peygamberle-rin ve toplumların hayatları anlatılmaktadır. Kıssa olarak anlatılan olayların Kuran’da yer almasının belli bir amacı vardır.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi Kuran’da kıssaların anlatılma amacını ortaya koyar?

A) İnsanlara tarihi bilgiler vermek

B) Bazı peygamberlerin başlarından geçen etkileyici olayları anlatarak insanların keyifli vakit geçirmesini sağlamak

C) Biz Müslümanların geçmişte yanan bu olay ve kişi-lerden dersler çıkarmamızı sağlamak

D) Bazı ibadetlerin peygamberimizden önce emredil-mediğini ortaya koymak

2. Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i okurken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Yavaş yavaş; tane tane okumak

B) Uygun bir ses tonuyla okumak

C) Abdestli olarak okumak

D) Yönümüzü kıbleye dönerek okumak

1. Kur’an-ı Kerim’in doğru okunmasını sağlamak

2. Kur’an-ı Kerim’in hızlı okunmasını sağlamak

3. Kur’an-ı Kerim’in güzel ve hatasız okunmasını sağlamak

4. Kur’an-ı Kerim’in Peygamberimizden alındığı şekliyle muhafaza etmek

3. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi tecvid ilminin amaçları arasında gösterilebilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) 610 yılında ve ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.

B) Kur’an-ı Kerim’in indirilişi 23 yıl sürmüştür.

C) Hicretten sonra ilk ayetleri vahyedilmiştir.

D) İndirildiği gece bütün Müslümanlarca kadir gecesi olarak kutlanmaktadır.

Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koru-yacağız.” (Hicr suresi 9. Ayet)

5. Yukarıda verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Kur’an günümüze kadar bozulmadan gelmiştir ve ahrete kadar daha aslını koruyacaktır.

B) Kur’an Peygamberimize gönderilmiş bir ilahi kitaptır.

C) Diğer peygamberlere de Kur’an gönderilmiştir.

D) Kur’an okumak Allah katında bir ibadet olarak kabul edilir.

6. Alak Suresinin ilk ayeti olan (İkra) ifadesinin Türk-çe olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaz

B) Oku

C) Dua et

D) İman et

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: