9 sinif kurani kerim test 2

Okuma Süresi:4 Dakika, 54 Saniye

1. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğü konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim bütünüyle Allah’ın ayetlerini içerir.

B) Arap dilini iyi bilen şairler, edebiyatçılar Kur’an ayetlerine hayran kalmışlardır.

C) Arapça bilmeyenler Kur’an’ın ifadelerinden hiçbir zaman etkilenmezler.

D) Hz. Ömer Kur’an-ı Kerim’den etkilenerek Müslüman olmuştur.

E) Müşrikler gizli gizli Kur’an dinlemekten kendilerini alıkoyamamışlardır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?

A) Şifa B) Nûr C) Furkân

D) İtikat E) Hüdâ

3. Aşağıdakilerden hangisi surelerle ilgili doğru bir bilgi içermektedir?

A) Surelerin isimleri Peygamberimizden sonra belirlenmiştir.

B) Kur’an’da 67 sure, 142 de ayet vardır.

C) Surelerin isimleri vahiyle ve Peygamberimiz tarafından belirlenmiştir.

D) Surelerin isimleri içerdiği konularla uyumlu değildir.

E) Kur’an’da yer alan her sure aynı uzunluktadır.

4. Aşağıdaki kavram ve açıklamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Rahman – Merhametli olan Yüce Allah

B) Melikl – Yüce Allah’ın isimlerinden biri

C) İlah – Evreni yaratan Yüce Allah

D) Rab – Koruyan, gözeten Allah

E) Furkân – Kur’an’ın isimlerinden biri

5. “(Rabb’imiz) Ancak sana kulluk (ibadet) ederiz ve yalnız senden medet umarız.” (Fatiha,5) Yukarıdaki ayette ifade edilen ilke hangi kavramla ilgilidir?

A) İbadet B) Melik C) Rahman

D) İlah E) Rezzak

6“Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (Bakara suresi, 238) ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Namaz ibadetinde devamlı olunmalıdır.

B) Namaz samimi bir şekilde kılınmalıdır.

C) Namazı her insan kendince kılmalıdır.

D) Namaz Rabbe bir saygı ifadesidir.

E) Namaz kılarken dünyevi menfaatler gözetilmemelidir..

7. İnsanın Allah tarafından yaratılmasının amacı hangi ayette ifade edilmektedir?

A) İman edip salih amel işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

B) İman edip salih ameller işleyenlere ise zemininden ırmaklar akan cennetler vardır.

C) Göklerde ve yerde kimler varsa ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar, ona ibadet hususunda

kibirlenmez ve yorulmazlar.

D) Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

E) Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık

8. “Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.”(Tâ-Hâ suresi, 14) ayetinden çıkarılabilecek bir yargı değildir?

A) Allah tek ilahtır

B) Sadece Allah’a kulluk edilmelidir.

C) Allah’ı anmak için namaz bir yoldur.

D) Allah bir olandır.

E) Allah insanları uyarmak için Rasüller gönderir.

9.Allah’ın yegane bir ve tek ilah olduğunu ifade eden veciz cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) La ilahe illallah B) Allahu Ekber C) Elhamdülillah

D) Subhanallah E) Estağfirullah

10.”Deki , O Allahtır. Bir tekdir. Herşey O’na muhtaçtır, O ise hiçbirşeye. O doğmamış v edoğurmamıştır. O’nun eşi benzeri ve dengi yoktur.” Şeklinde mealleri verilen sure hangi suredir?

A) İhlas Suresi B) Felak Suresi C) Fil Suresi

D) Kevser Suresi E) Fatiha Suresi

11. “Bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah’a aittir; dilediğine azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.” (Mâide suresi, 40) ayeti Allah’ın hangi özelliğini ifade etmektedir

A) Rızık verme B) Her şeyin sahibi olma

C) Yaratma D) İşitme

E) Görme

12. Aşağıdakilerden hangisi Rab kelimesinin anlamlarından biri değildir?

A) Terbiye edici B) Hüküm koyucu

C) Öğreten D) Bağışlayan

E) Otorite

Ad: .…………………………….. Soyad: ……………………………… Sınıf: ……… No: ..………….. Puan…………………………………. ……………………………… LİSESİ 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kur’an-ı Kerim Dersi 9. Sınıf 1.Dönem 2. Yazılı Soruları “Edeb ile gelen lütuf ile gider.” Hepinize Başarılar… ………………………. DKAB ÖĞRETMENİ

13. Aşağıdakilerden hangisi dua ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Dua istemektir. B) Dua aktif bir eylemdir.

C) Dua aczin ifadesidir. D) Dua durmak, beklemektir.

E) Dua gönülden gelmelidir.

14. I. Dua ederken içten ve samimi olunmalıdır.

II.Herkes kendi kelimeleriyle ve içinden geldiği şekilde Yüce Allah’a dua edebilir.

III. Dua etmenin yeri, zamanı ve şartı yoktur.

IV. Dua etmek, insanın Yüce Allah’la bağını güçlendirir

V. Dua Arapça yapılmak zorundadır.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

15. “Rabb’im, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.” Şeklindeki dua ifadesinden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç nedir?

A) Her işimize başlarken bu dua yapılabilir.

B) Eve girerken söylenebilir

C) Sınav öncesi söylenebilir

D) Yemekten önce söylenebilir.

E) Kitap okurken söylenebilir.

16. Aşağıdaki yanlış bilgi hangisidir?

A)Hiçbir aracı olmaksızın Yüce Allah’la iletişim kurmaktır.

B) Dilek, istek ve beklentilerini Allah’a iletmektir.

C) Allah’a yakarmak, ondan istekte bulunup niyaz etmektir.

D)Merhameti, rahmeti, hazinesi bol olan Yüce Yaradan’dan bağışlanma dilemektir.

E)Eyüp Sultandaki dua kesin aynen kabul edilir

17. “Buna rağmen onlar, öncekilerin (inkâr edenlerin) dedikleri gibi dediler. Dediler ki: Sahi biz, ölüp de bir toprak ve kemik yığını hâline gelmişken mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi? Hakikaten gerek bize gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu; (fakat) bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir.”

Hakkında bilgi verilen ve olacağı kesin fakat kafirlerin inkar ettiği olay hangisidir?

A) Karşılaşma B) Ahiret C) Ölüm

D) Sağlık E) Hastalık

18. “Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Gözlerimizin önünde (muhafazamız altında) ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten eşler hâlinde iki tane ve bir de içlerinden, daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! Zira onlar kesinlikle boğulacaktır.”

Bu ayet hangi peygambere söylenilmiş bir emri anlatmaktadır?

A) Hud (as) B) ) Salih (as) C) ) Nuh (as)

D) İsa (as) E) ) Lut (as)

19. Aşağıdakilerden hangisi insanın olumsuz bir özelliği değildir?

A) Nankörlük B) Acelecilik C) Şükür

D) Cahillik E) Bencillik

20. “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz” ve “Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile…”

Ayetleri hangi gerçeği ifade etmektedir?

A) Dünya hayatı geçicidir.

B) Dünya yararlanılması için vardır

C) İnsan için hayat oyun ve eğlencedir

D) En güzel şey ne olacağını düşünmemektir

E) Dünyaya bir kez gelinir ve buradaki tüm tadlar alınmalıdır.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
%d blogcu bunu beğendi: