milli egitimim bakanligi

uzman bas ogretmenlik modul 9 konu anlatimi

Okuma Süresi:79 Dakika, 23 Saniye
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

İndir/Yükle

GÜVENLİ OKUL NEDİR?
Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU
❖ İnsanların korkusuzca ve emniyet içinde yaşama durumu olarak tanımlanabilecek olan
güvenlik olgusu yaşamımızı sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmemiz gereklidir. Huzurlu,
mutlu, uyum içinde ve hayata değer katan bir birey olarak var olabilmek için güven içinde
olmamız şarttır.
❖ Maslow, insanın temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci basamağını güvenlik olarak belirlemiştir.
Bu kurama göre, insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için beden, iş, kaynak, sağlık,
mülkiyet vb. konularda güven içinde olması gerekmektedir.
❖ Sağlıklı nesiller inşa edebilmek için dikkat edilmesi gereken hususların başında okul
güvenliği gelmektedir. Güvenin olmadığı ve korkunun hâkim olduğu okullarda nitelikli
öğrenmeden söz edilemez. Güvensiz okul ortamları öğrenmeye odaklanamama ve
öğrencilerde motivasyon düşüklüğüne neden olmaktadır.
❖ Güvenli okul ortamının inşasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise okulun
paydaşlarının özellikle öğretmen ve diğer çalışanların kendilerini emniyette hissetmeleridir.
❖ İlgili literatür incelendiği zaman güvenli okul kavramının farklı yönlerine işaret eden
tanımlamaların yapıldığı ve bunların güvenli okulun farklı boyutlarıyla ilgili olduğu
görülmektedir.
❖ Dönmez okulun temel unsurları olan öğrenci, öğretmen ve diğer personelin kendilerini
fiziksel, psikolojik ve duygusal açıdan özgür ve güvenli hissettikleri okulları güvenli olarak
tarif etmektedir.
❖ Diğer bir tanım ise öğrencilerin başkalarına duydukları saygı ve okula olumlu bağlılık
hissetmeleri üzerinde durmaktadır.
❖ Kavramın farklı bir boyutuna dikkat çeken Çelik ise güvenli okulu “… öğrencilerin güvenli bir
eğitim ortamında sosyal becerilerini sergiledikleri, öfkelerini kontrol edebildikleri, sorunlarına
çözüm bulabildikleri ve herkesin birbirine saygılı davrandığı bir ortam …” şeklinde ifade
etmektedir.
❖ Daha genel bir tanımda Dönmez ve Özer, okul güvenliğini şöyle tanımlamaktadır:
“Öğrenci ve okul personelinin okul içinden ya da çevreden kaynaklanan suç, şiddet,
saldırganlık, zorbalık, hırsızlık, vandalizm, alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı,
cinsel ve ırksal taciz gibi istenmeyen davranışlara karşı korunmaları ve okulda bir kriz ortamı
yaratabilecek olağanüstü hâllerde … can güvenliklerinin en üst düzeyde sağlanmasıdır.’
Bu konuların yanında terörist saldırılar, kimyasal ve nükleer sızıntılar, trafik ve savaş
durumları da okul güvenliğini bozan unsurlar olarak değerlendirilmektedir.
❖ Yukarıdaki tanımlar incelendiği zaman bu tanımların bazı ortak yönlerinin ön plana çıktığı
görülür.
❖ Bu çerçevede güvenli okulların öğrenci, öğretmen, çalışan vb. paydaşlar açısından fiziksel,
sosyal, psikolojik ve çevresel tehditlerden uzak mekânlar olduğu ön plana çıkmaktadır.
Güvenli okulların inşası için eğitimcilerin güvenli okulların özelliklerini bilmesi gerekmektedir.

Güvenli okulların bazı özellikleri şöyle sıralanabilir:

 1. Etkili Okul Yöneticiliği ve Liderliği: Güvenli okulların inşası için okul idaresinin ve
  öğretmenlerinin etkili liderlik sergilemeleri gerekmektedir.
 2. Okulu Oluşturan Mekânların Kontrolü: Okulların güvenli olabilmesi için okulun bütün
  mekânlarına hâkim olunması gerekmektedir.
 3. Güven Hissi: Güven hissi güvenli okulun en temel göstergelerinden biridir. Okullarda
  sağlıklı öğrenmelerin meydana gelebilmesi için öğrenciler sınıf içindeki ve dışındaki bütün
  süreçlerde güven içinde olmalıdırlar.
 4. Saygı: Güvenli okulların temel göstergelerinden biri de okullardaki karşılıklı saygı
  kültürüdür.
 5. Samimiyet: Okulun paydaşları arasındaki samimiyet, okul güvenliğinin temel
  göstergelerinden biridir.
 6. Fiziksel Zarar, Gözdağı, Zorbalık ve Tacizin Bulunmaması: Güvenli okullar fiziksel
  zarar, gözdağı, zorbalık ve tacizin bulunmadığı yerlerdir. Okullarda bu tür problemlerin
  olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
 7. Alay, Nefret Dili ve Sosyal Dışlanmadan Uzak Olma: Alay, nefret dili ve sosyal
  dışlanma okulların güvensiz hâle gelmesindeki sebepler arasındadır.
 8. Çatışma Riskinden Uzak Olma: Terör ve çatışma ortamı 21. yüzyılda insanlığın
  karşılaştığı problemler arasında yer almaktadır.
 9. Doğal Afetlerden Uzak Olma: Güvenli okul iklimini olumsuz yönde etkiyen diğer bir risk
  de doğal afetlerdir.
 10. Sorumluluk Duygusunu Geliştirme: Okul müdürü, öğretmen, öğrenci, çalışan ve diğer
  paydaşların güvenli okul için sorumluluk almaları gerekmektedir.
 11. İhtiyacı Olan Öğrencilerin İhtiyaçlarını Giderme: Aileleri tarafından temel ihtiyaçları
  karşılanamayan öğrencilerin bulunduğu bir eğitim kurumunda güvenli okul ikliminin tesis
  edilebilmesi zordur.
 12. Eşit Muamele: Öğrencilere eşit muamele edilmemesi, güvenli okul iklimini zedeleyen
  diğer bir problemdir.
 13. Akademik Başarıya Odaklanma: Akademik başarısı yüksek olan okullarda güvenli okul
  iklimini tehdit eden problemler daha az yaşanmaktadır.
 14. Veliler ve Toplumla İyi İlişkiler İçinde Olma: Güvenli okulun göstergelerinden biri de
  okulun yönetim kadrosunun ve öğretmenlerinin veliler ve toplumla iyi ilişkiler kurmasıdır.
 15. İfade Özgürlüğünü Destekleme: Güvenli okulların bir özelliği de öğrencilerin kendilerini
  rahatça ifade edebilmeleridir. Özgür düşünebilen ve fikirlerini beyan eden öğrencilerin
  akademik başarılarının daha yüksek olduğu bilinmektedir.
 16. Güvenlik Problemlerini Açıkça Tartışma: Güvenli okullarda okulun güvenlikle ilgili
  problemleri okul paydaşlarıyla açıkça tartışılır ve çözümler üretilir.
 17. İletişim: Sağlıklı öğrenmelerin meydana geldiği okulların temel göstergelerden biri okulu
  oluşturan paydaşlar arasındaki açık ve kesintisiz iletişimdir.
 18. Empati Kültürünü Geliştirme: Güvenli okulların bir diğer özelliği okuldaki empati
  kültürüdür.
 19. Güvenliği Tehdit Eden Davranışları Ödüllendirmeme ve Görmezlikten Gelmeme:
  Okul iklimini tehdit edebilecek davranışların ortaya çıkması durumunda okul idaresi,
  öğretmen ve çalışanlar uygunsuz davranışları görmezlikten gelmemelidir.
 20. Kolluk Güçleriyle İş Birliği: Güvenli okul denilince sadece okul içinin güvenli olması
  yeterli değildir. Okul çevresinin de güvenli olması gerekmektedir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  3
 21. Her Türlü Bağımlılıkla Mücadele: Madde, teknoloji, oyun ve internet vb. bağımlılık
  türleri öğrencilerin kendilerine zarar verebilmelerinin yanında şiddet, zorbalık, vandalizm vb.
  olumsuz davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır.
 22. Göçmen Çocukların Problemlerini Yönetebilme: Göçmen öğrencilere sahip okul
  idareleri, öğretmenler ve diğer çalışanlar bu öğrencilerden kaynaklanan problemlerin nasıl
  yönetilebileceği konusunda deneyim sahibi olmalıdırlar.
 23. Krize Hazırlık ve Krize Müdahale Planlarına Sahip Olma: Okul idaresi, öğretmenler ve
  diğer çalışanlar okul ortamında ortaya çıkabilecek her türlü kriz ve probleme karşı hazırlıklı
  olmalı ve müdahale planları geliştirmelidirler. Bu çerçevede, olası kriz ve risklere karşı
  zaman zaman tatbikatlar yapmakta fayda vardır.
  Sonuç: Güvenli okul ortamı inşa etme ve bu ortamları sürdürülebilir hâle getirmek için okul
  yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve diğer paydaşların bu konuda bilgi sahibi
  olmaları gerekmektedir.
  Paydaşlar okul güvenliği politika ve kılavuzlarını belirlemede, planlama ve uygulamada
  istekli ve tutarlı olmalı ve zaman zaman tatbikatlar yapmalıdırlar. Ayrıca, okul yöneticileri ve
  diğer paydaşlara güvenli okulla ilgili eylem araştırmaları yapmaları önerilmektedir.
  SİBER ZORBALIK VE SİBER MAĞDURİYET
  Prof. Dr. Coşkun ARSLAN
  ❖ Bireyler, yaşamları boyunca hem olumlu hem de olumsuz duyguları yaşayabilmektedir. Bu
  duyguların bazıları öfke gibi yıkıcı olabilen duygulardır.
  ❖ Öfke duygusu kontrol edilmediği takdirde, davranışsal olarak şiddete de dönüşebilmektedir.
  Bireyler sözel, duygusal ve fiziki şiddet gibi farklı türden şiddet davranışları
  gösterebilmektedir.
  ❖ Bu şiddet davranışları ne yazık ki diğer insanlara zarar verici davranışlar olarak ortaya
  çıkmaktadır.
  ❖ Zorbalık da bu şiddet davranışlarından biridir. Zorbalık: Zorbalık, yaşça daha büyük ya da
  fiziksel olarak güçlü olan çocukların kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak
  hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesidir.
  ❖ Öğrencilerin okulda gerçekleştirdikleri zorbalık davranışları bireysel özellikler, akran grubu,
  okul ortamı, aile ve çevresel özellikler gibi birçok değişkenle ilgili olabilir.
  Zorbalığın Ayırt Edici Özellikleri:
  Zorbalık konusundaki araştırmalar ve tanımlar incelendiğinde aşağıda belirtilen ayırt edici
  özelliklerden söz edilebilir:
  ❖ 1. Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal ya da
  psikolojik olarak zarar verme amacı güden söz ve eylemlerdir?
  ❖ 2. Zorbalık bir kereye mahsus değildir. Çeşitli zaman aralıklarında tekrarlanıyor olması
  gerekir.
  ❖ 3. Zorbalar eylemlerini bireysel veya grupla yapabilecekleri gibi, kurbanlar da bu
  eylemlerden bireysel ya da grup olarak zarar görebilirler.
  ❖ 4. Zorbaca davranışa maruz kalan kurbanın kendini koruyamayacak ve savunamayacak
  fiziksel veya zihinsel nitelikte olması gerekir.
  ❖ 5. Zorbaca davranışlar sergileyen bireylerin genellikle bu eylemler sonunda kendilerine
  çıkar sağladıkları görülür.
  ❖ 6. Zorbalar, kurban veya kurbanlarının acı çekmesinden, küçük düşmesinden zevk alırlar.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  4
  ❖ 7. Zorbalar ve kurbanlar ile sergilenen zorbaca davranışlar dikkate alınmalıdır.
  Siber Zorbalık:
  ❖ Bilgi iletişim teknolojileri, özellikle internet, insanların her geçen gün artan bilgiye ulaşma,
  saklama ve paylaşma gereksinimine yanıt vermesi özelliği ile yaşamın vazgeçilmez bir
  parçası olmuştur.
  ❖ Teknoloji ve internetin günlük hayatlarımıza giderek entegre olması, olumlu özelliklerin
  yanında daha önce karşılaşmadığımız birçok olumsuz kavramı da hayatımıza sokmuştur.
  Bunlardan biri de internetin sosyal etkileşimlere açık olan yapısı ile ergenlere aynı zamanda
  yetişkinleri de kısıtlı gözetimi ile ortaya çıkan siber zorbalıktır.
  ❖ Siber zorbalık günümüzde gittikçe özellikle çocuklar ve gençler arasında sıkça görülen ve
  geleneksel zorbalık kavramından farklı olarak bireylerin mobil telefonlar ve internet
  aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi ve
  taciz etmesi olarak tanımlanır.
  ❖ Diğer bir deyişle bireylerin internet ve elektronik medyayı kullanarak saldırgan davranışlarda
  bulunmasıdır .
  Geleneksel Zorbalık ve Siber zorbalık:
  ❖ Geleneksel zorbalıkta özellikle çocuklar diğerleri tarafından tanındığı ve bu da kaygıyı
  artırdığından dolayı çocuklar genellikle siber zorbalığı tercih etmektedirler.
  ❖ Hatta bazen normal hayatında zorbalık davranışları göstermemiş olmasına rağmen
  tanınamadığı ya da bulunamayacağını düşündüğü için sosyal medyada zorbalık
  davranışlarına devam eden bireyler, gençler ya da çocuklarla da karşılaşabiliyoruz.
  ❖ Ayrıca genellikle geleneksel zorbalık yapan bireyler ve çocuklar siber zorbalığı da sıklıkla
  tercih etmektedir.
  ❖ Çocukların siber zorbalığı geleneksel zorbalığa tercih etmesinin nedenlerinden biri de daha
  fazla izleyiciye ulaşmasıdır. Ayrıca yazılı kelimelerin etkisi daha büyüktür.
  ❖ Sözel kelimeler daha çabuk unutulurken yazılı tacizlerin etkisi daha büyük olabilir ve bireyler
  siber zorbalığı her zaman her yerde uygulayabilirler.
  Siber Zorbalık Nedenleri:
  ❖ Siber zorbalığın nedenleri farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır.
  Bunlardan en yaygın olanı Arıcak, tarafından ortaya konulan sebeplerdir.
  ❖ Bunlar genellikle intikam alma ya da cezalandırma arzusu, popüler olma arzusu, aile içinde
  yaşanan sorunlar, düşük öz güven ya da gerçek dünyada elde edilemeyen başarıyı sanal
  dünyada yakalama arzusu şeklindedir.
  ❖ Aynı zamanda siber zorbalık yaptığı maduriyet yaşattığı kişi ile ilgili olarak yaşamış olduğu
  kıskançlıklar kişinin bu davranışı göstermesine neden olabiliyor.
  Siber Mağduriyet:
  ❖ Günümüzde gittikçe daha fazla ergen ve çocuk siber zorbalığı maruz kalmaktadır. Siber
  mağduriyetin tanımı incelendiğinde kişinin dijital teknolojiler aracılığıyla kendine zarar veren
  saldırgan tutumlara maruz kalması ve bunun da kişide mağduriyet oluşturması durumudur.
  ❖ Siber mağduriyete maruz kalan ergen ve çocuklar birçok akademik, duygusal, ilişkisel ve
  sosyal problemlerle karşılaşmakta ve artan stres onlarda depresyon, kaygı, intihar vb.
  sonuçları tetiklemektedir.
  ❖ Ayrıca zorbalığa maruz kalan çocuklarda baş ve karın ağrısı, cilt problemleri gibi fiziksel
  problemler de meydana gelmektedir. Siber mağduriyet ayrıca çocukların yeme
  alışkanlıklarını etkileyebilir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  5
  Siber zorbalığın önlenmesi:
  ❖ Ülkemizde ve dünyada siber zorbalığı önlemeye yönelik çeşitli müdahale programları uzun
  yıllardır uygulanmaktadır.
  ❖ Topcu-Uzer ve Tanrıkulu ülkemizde konu ile ilgili yapılan çalışmaları incelemişler ve bu
  çalışmaların grup rehberliği şeklinde ve dijital teknolojilerin yer almadığı önleyici programlar
  olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
  Önleyici Programlar
  ❖ 1. Çocuklarınızın mutlaka şifre kullanmalarını ve bu şifreleri kimseyle paylaşmamalarını
  sağlayın.
  ❖ 2. Çocuğunuzun sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını uygulayın.
  ❖ 3. Siber zorbalar karşıdan duygusal bir yanıt isterler. Çocuğunuza bu tür bir durumda asla
  karşıdakine yanıt vermemesini söyleyin.
  ❖ 4.Siber zorbalık yapanları ilgili makamlara bildirin.
  ❖ 5. Çocuklarla rahat bir iletişim iklimi oluşturun.
  ❖ 6. Siber zorbalığın ne olduğunu onlara anlatın.
  ❖ 7. Çocukların çevrim içi aktivitelerini (oyun vb.) gözlemleyin.
  ❖ 8.Uygulamalar ve çevrim içi platformlar hakkında bilgi sahibi olun. Öğretmenlerin de bu
  konuda özellikle ailelere ve çocuklara yönelik bilgilendirme yapmaları çok önemli. Tabii bu
  konuda önceden kendilerinin de bilgi sahibi olması gerekli.
  ❖ 9. Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik zorbalık ve siber zorbalık seminerleri düzenleyin.
  ❖ 10. Okul ve aile arasındaki iş birliği ve iletişimi artırın.
  ❖ 11. Zorbalığı ve siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik olarak öğrencilerin çatışma
  çözme, problem çözme, iletişim becerileri, duygu düzenleme becerileri vb. özelliklerini artırıcı
  etkinler ve grup çalışmaları, psikolojik danışmanlar/rehber öğretmenler tarafından yapılabilir.
  BAĞIMLILIK VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
  Prof. Dr. Coşkun ARSLAN
  Bağımlılık Nedir?
  ❖ Bağımlılık herhangi bir maddenin zarar veren sonuçlarına rağmen sürekli ve aşırı kullanımı
  sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.
  ❖ Bağımlı bireyler, belirli bir maddeye karşı aşırı ve yoğun ilgi gösterirler ve kişinin yaşamı
  boyunca sürebilir.
  ❖ Bu bireyler madde kullanımının birçok probleme yol açacağını bilmelerine rağmen o
  maddeleri kullanmaya devam ederler.
  ❖ Bireyler zamanla maddeye karşı tolerans geliştirler ve bu maddeyi gittikçe daha çok
  kullanmak isterler.
  ❖ Bu durumda da bırakma konusunda daha çok sıkıntı yaşadıkları gözlenir. Bağımlılığın
  biyolojik, sosyal ve davranışsal boyutları vardır ve yeniden tekrar eden bir rahatsızlıktır.
  Bağımlılığı fiziksel ve ruhsal bağımlılık olarak sınıflanabilir.
  Fiziksel bağımlılık,
  ❖ maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir.
  ❖ Madde alınmadığı zaman fizyolojik uyumun bozulmasına bağlı olarak fiziksel belirtiler çıkar.
  Ve bu durum kişiyi ve çevresindeki insanları rahatsız edebilir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  6
  Ruhsal bağımlılık;
  ❖ kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme ya da giderme
  amacıyla o maddeye düşkünlüğü biçiminde tanımlanabilir.
  ❖ Madde bırakıldığında ruhsal bazı şikâyetler görülür.
  ❖ DSM-V’ye (Psikolojik Tanı Kriterleri Kitabı) göre bağımlılık kavramının 3 temel özelliği vardır.
  ❖ Bunlar maddeye ulaşmak için engellenemez arzu ve istek, tolerans adı verilen kullanımın
  giderek artması ve yoksunluktur.
  ❖ Bağımlılıkların ortak özelliklerinden biri de madde ya da davranışa yönelik davranışları
  kontrol edememe ve olumsuz etkilerine rağmen maddeyi/davranışı kullanmaya devam
  etmektir.
  ❖ Madde bağımlısı kişilerin hastaneler bünyesinde kurulan Alkol ve Uyuşturucu Madde
  Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezlerinden (AMATEM) destek alması gerekir.
  Teknoloji Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılığı
  ❖ Teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımına bağlı olarak ortaya
  çıkan, davranışsal bağımlılıklar; oyun oynama bozukluğu, kumar oynama bozukluğu sosyal
  medyanın ve akıllı telefonun aşırı kullanımı gibi bağımlılık yapıcı alt davranışlarla kendini
  gösteren bağımlılık türü teknoloji bağımlılığı olarak tanımlanır (https://www.yesilay.org.tr).
  ❖ Televizyon ► Telefon ► Tablet ► Bilgisayar oyunları ► Oyun konsolları ► İnternet ►
  Sosyal medya
  İnternet Bağımlılığı Kriterleri
  ❖ İnternet günümüzde bilgi alışverişi, sohbet, alışveriş gibi birçok amaçla kullanılmaktadır.
  İnternetin bu kadar çok kullanımı beraberinde bazı psikolojik, davranışsal ve duygusal
  problemleri de insan yaşamına getirmektedir.
  ❖ Bireyler, günlük hayatta kuramadıkları anlamlı ve kendilerini değerli hissettirecek ilişkileri
  internet ortamında bulabilir, sosyal kaygı yaşadığı için insanlarla konuşmaktan çekinen bir
  genç, internet sayesinde kendini ifade edebilir ve istediği kişi olabilir, bunun için de daha çok
  tercih edildiğini görüyoruz.
  ❖ Çünkü sosyal hayatta yaşamış olduğu sosyal kaygıdan daha az bir kaygı ya da hiçbir kaygı
  yaşamadan kişiler internet ya da teknoloji ortamında, sosyal medyada ilişkilerini
  sürdürebilmektedir.
  ❖ Günlük hayatta değer görmeyen ve sürekli hor görülen bir çocuk internet ve oyunlar
  sayesinde saygınlık ve güç ihtiyacını karşılayabilir.
  İnternet Bağımlılığı Nedenleri
  ❖ İnternet bağımlılığının nedenlerine bakıldığında sosyalleşme gereksinimi önemli bir neden
  olarak görülebilir.
  ❖ Kişilerin gerçek kimliklerini saklayarak kendilerini olduklarından farklı bir şekilde
  göstermeleri, tanınmamanın verdiği rahatlıkla düşüncelerini açıkça paylaşabilmeleri, yüz
  yüze iletişim yerine internet iletişimini daha kolay bulmaları sosyalleşme ihtiyacını
  karşıladığından bireyler internete yönelmektedirler.
  İnternet Bağımlılığı Belirtileri
  ❖ “İnternet bağımlılığının belirtileri neler?” diye baktığımız zaman, temelde, süreç açısından üç
  temel belirtinin olduğunu görüyoruz:
  SALİH ÖZ-MERSİN
  7
  Davranışsal belirtiler,
  fiziksel ve zihinsel belirtiler ve sosyal belirtiler olmak üzere üç belirtimiz var.
  ❖ “Davranışlar belirtilerimiz neler?” diye baktığımız zaman şunlar var:
  ❖ İnternette geçen sürenin giderek artması,
  ❖ amaçlandığından daha uzun süreli internet kullanma,
  ❖ kullanımla ilgili yalan söyleme,
  ❖ internetle ilgili aşırı zihinsel uğraş,
  ❖ interneti diğer problemlerden kaçmak için kullanma,
  ❖ internet kullanımının sebep olduğu psikolojik, sosyal, fiziksel ve mesleki problemlere rağmen
  kullanmada ısrar etme.
  Fiziksel ve zihinsel belirtiler:
  ❖ İnternet kullanımının azalmasıyla birlikte anksiyete, internetle ilgili obsesif düşünceler ve
  hayallerde artış, internet kullanımını kontrol etmek veya azaltmak için süregelen bir istek ve
  arzunun olmaması; durgunluk, uykusuzluk, panik atak ve kızgınlık hâllerindeki artış; kan
  basıncı ve kalp dolaşım sistemi bozuklukları, stres, konsantrasyon eksikliği; baş, mide ve
  kas ağrıları ile görme zayıflıkları.
  Sosyal belirtiler:
  ❖ Önemli sosyal, mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin internet kullanımı yüzünden
  bırakılması, iş yerinde veya okulda azalan üretkenlikle birlikte yüksek gerilim ve rekabet
  ortamı oluşması.
  İnternet Bağımlılığının Sonuçları
  ❖ Bu tür rahatsızlığa sahip kişilerde bedensel, sosyal ve psikolojik sonuçlar ortaya çıktığı
  görülebiliyor:
  Bedensel sonuçlar:
  ❖ Aşırı teknoloji kullanımı çeşitli bedensel şikâyetlere neden olabilir.
  ❖ Bazıları beslenmeyi o kadar ihmal ederler ki ciddi bir şekilde zayıflarlar.
  ❖ Ancak büyük bir kısmı aşırı kiloludur.
  ❖ Sırt ağrıları, baş ağrıları, göz şikâyetleri aşırı internet kullanımının diğer sonuçlarıdır.
  ❖ Vücut hijyeni de sık sık ihmal edilen bir konu hâline gelir.
  Sosyal Sonuçlar:
  ❖ Teknoloji bağımlılığı genellikle gerçek dünyaya ait ilişkilerin azalması, hobi ve ilgi alanlarının
  ihmal edilmesiyle başlar.
  ❖ Kişi giderek yalnızlaşır ve sonunda çevresinden tümüyle yalıtılmış hâle gelir.
  ❖ Sanal dünyada ise sosyal ağda çok çeşitli ilişkileri vardır.
  ❖ Aşırı internet kullanımına rağmen mağdurların birçoğu başlarda okulu, mesleği ya da işi
  sürdürmeye çalışırlar.
  ❖ Ama bir süre sonra bunu başarmak mümkün olmaz.
  ❖ Notlar kötüleşir, iş yerine aşırı yorgun gelirler, konsantre olamazlar.
  ❖ Genellikle geç kalırlar, ev de ihmal edilir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  8
  Psikolojik sonuçlar:
  ❖ Kendisine güvenmeyen kendisinden şüphe eden bir kişiliğe sahiptirler.
  ❖ Başkalarıyla temas kurmada yaşanan kendine güvensizlik zamanla giderek büyüyen bir
  korkaklığa dönüşür.
  ❖ Sık sık ortaya çıkan başka bir olgu da depresyondur.
  ❖ Ayrıca değersizlik ve çaresizlik duyguları da bu kişilerde baskındır.
  Aşırı Teknoloji Kullanımına Karşı Aile olarak Ne Yapmak Gerekir?
  ❖ a) Çocukların nasıl bir insan olmasını istiyorsanız ona o şekilde model olun.
  ❖ b) Çocuklara karşı her zaman saygılı olun.
  ❖ c) Çocuklara sevginizi açıkça ve koşulsuz olarak gösterin.
  ❖ d) Çocuklarla birlikte oyun oynayın.
  ❖ e) Çocuklarla birlikte kitap okuyun.
  ❖ f) Çocukların yaşına uygun sorumluluklar verin.
  ❖ g) Çocukların mutlaka bir spor ya da sanat alanında uğraş edinmesini sağlayın.
  ❖ h) Çocukların yaşam amacı edinmesine yardım edin.
  ❖ i) Sonuç değil süreç odaklı başarıyı destekleyin.
  ❖ j) Çocukların arkadaşlarını tanıyın.
  Dijital bağımlılıkların önlenmesinde okul psikolojik danışmanlarına/rehber
  öğretmenlere yönelik bir model önermişlerdir.
  ❖ Buna göre model aşağıdaki gibidir:
  ❖ a) Profesyonel gelişim: İkinci basamakta okul danışmanların konu ile ilgili yeni eğilimleri
  takip etmeleri ve profesyonel olarak kendilerini bu alanda geliştirmeleri yer almaktadır.
  ❖ b) Tüm okul çapında eğitim: Okul psikolojik danışmanları dijital bağımlılıklarla ilgili tüm okul
  personelini bilgilendirmeli, çeşitli eğitimler düzenlemelidir.
  ❖ c) Aile ve toplum eğitimi: Aile ve topluma yönelik atölye çalışmaları, seminer ve eğitimler
  bu modelin dördüncü basamağını oluşturmaktadır.
  ❖ d) Öğrenci değerlendirmesi: Öğrencilerin birçok test ve çeşitli araçlarla internet bağımlılığı
  açısından değerlendirilmesini içerir.
  ❖ e) Önleyici çalışmalar: Grup danışmanlığı, bireysel danışma, sınıf rehberliği gibi
  etkinliklerle öğrencilere yönelik dijital bağımlılıkta önleyici çalışmalar yapmayı içerir.
  ❖ f) Kaynaklar: Okul psikolojik danışmanları aileler ve topluma yönelik çeşitli kaynaklar
  hazırlayabilirler ya da var olan kaynakları onlarla paylaşabilirler.
  İnternet bağımlılığını önlemede okullara ve öğretmenlere düşen bazı görevler vardır.
  Bunlar:
  ❖ • Okullarda özellikle ilkokul seviyesinde önleyici programlar uygulanabilir.
  ❖ • Öğretmenler öğrencilerinin kişilik özelliklerine odaklanmalılar.
  ❖ • Öğretmenlerin, öğrencilerin diğer akranları ile ilişkilerini incelemeleri gerekir.
  ❖ • Özellikle öğrenci yalnız ve içine kapanık ise sosyal medyada daha fazla vakit geçirebilir.
  Öğretmen öğrencilerini yaratıcı ve keşfedici grup faaliyetlerine sevk etmelidir.
  Öğrenciler internette ne kadar az vakit geçirirlerse bağımlılık geliştirmeleri o kadar azalır.
  ❖ • Öğrencilere internetin pozitif ve negatif etkileri ile ilgili atölye çalışmaları düzenlenebilir.
  Seminer ve atölye çalışmaları ailelere yönelik de tasarlanabilir.
  ❖ • Benlik saygısı düşük çocukların internet aktivitelerine daha fazla dâhil oldukları
  görülmektedir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  9
  GÜVENLİ OKUL VE İLETİŞİM
  Prof. Dr. Zakir AVŞAR
  ❖ Öğrenme; öğretmenler ve öğrenciler arasındaki resmî ve gayri resmî iletişim ile gerçekleşen
  etkileşimler aracılığıyla yaratılan sosyal ilişkiler ağı içerisinde gerçekleşmektedir.
  ❖ Bu nedenle güvenli okul sadece fiziksel güvenliğin sağlanmasıyla elde edilemeyen, sosyal
  ve psikolojik yönleri de göz önünde bulundurmayı gerektiren durumdur.
  ❖ Eğitim özünde bir iletişim faaliyetidir.
  ❖ Etkili iki yönlü iletişim, okul yönetiminden müfettişe, müdür, yönetici ve öğretmene kadar tüm
  eğitim süreçlerinin başarıyla yerine getirilmesinde ve güvenli bir okul ortamı sağlanmasında
  bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır.
  ❖ Okulların yönetilme biçimleri okul iklimi üzerinde önemli bir belirleyici unsurdur. Okulda
  gerçekleşen iletişimin ve koordinasyonun türünün ne tonda olacağı başta okul yöneticileri
  tarafından şekillendirilmektedir.
  ❖ Bununla beraber okul içerisindeki tüm paydaşlar gerçekleşen iletişim ve koordinasyon
  üzerinde bir etkiye sahiptir.
  ❖ Kapsayıcı ve açık bir iletişim ile güvenlik ve benzeri diğer önemli konularda öğrenciler, okul
  personeli ve ebeveynler arasında ortaklaşa karar alım süreçleri sağlamak okul iklimi için
  elzemdir.
  ❖ Güvenli Eğitim İletişimi Güvenli okulun sadece fiziksel tedbirler ve okullarda kolluk
  mevcudiyeti ile sağlanamayacağı düşüncesi son yıllarda yaygınlık kazanan bir yaklaşım
  hâlini almıştır.
  ❖ Buna bağlı olarak 2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortaklaşa
  yürüttüğü Eğitim ve Güvenlik Projesinde “güvenli eğitim iletişimi” kavramı geliştirilmiştir.
  ❖ Güvenli eğitim iletişimi, zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin eğitim hayatlarında
  karşılaşabilecekleri güvenlik sorunları ile ilgili tüm paydaşlar arasında gerçekleşen iletişimsel
  süreç ve becerileri kapsamaktadır.
  Güvenli eğitim iletişiminin sağlandığı bir ortamda herhangi bir sorunla karşılaşan
  çocuğun;
  a. Öncelikle kendisinin veya bir başkasının bir güvenlik sorunu veya eğitim süreçleri
  içerisinde yardım almasını gerektiren herhangi bir sorun ile karşılaştığını kavrayabilmesi,
  b. Sorunu; ailesi, öğretmenleri veya yetkili diğer kurum personelleri ile doğru ve etkili biçimde
  paylaşabilmesi,
  c. Paylaşımı sonunda bir yardım alacağına dair beklentiye sahip olabilmesi,
  d. Kurduğu bu iletişim sonunda olumsuz bir sonuç (ifşa edilme, hor görülme, dikkate
  alınmama, alay edilme, dışlanma vb.) ile karşılaşmayacağına dair bir güvene sahip
  olabilmesi beklenmektedir.
  ❖ Güvenli eğitim iletişiminin sağlanamadığı bir ortamda pozitif bir okul ikliminin de oluşması
  imkânsız hâle gelmektedir.
  ❖ Güvenli eğitim iletişimi çocuk odaklı bir kavram olmakla birlikte sadece çocuklarla kurulan
  iletişimi değil aynı zamanda tüm paydaşların birbirleri arasında kuracakları iletişimin güvenli
  olmasını gerektirmektedir.
  ❖ Bu durum kurum yönetimi, eğitime ilişkin mevzuat, fiziksel şartlar, öğrencilerin sosyoekonomik yapıları, okulun bulunduğu semtin ve bölgenin özel konumu gibi pek çok unsuru
  göz önünde bulundurmayı ve bunlara özgü stratejiler geliştirmeyi gerektirmektedir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  10
  ❖ Bununla birlikte öğretmenlerin öğrenciler ve diğer paydaşlar arasında kuracağı iletişim
  süreçlerinde benimseyeceği kimi stratejiler güvenli eğitim iletişimi sağlamak için başlangıç
  adımını sağlayacaktır.
  Bu stratejilerden bazılarını şunlardır:
  ❖ • Duruma uygun iletişim tonunu belirlemek
  ❖ • Okulun iletişim planlarını bilmek ve bu planların gerektirdiği sorumluluklar kapsamında
  hareket etmek
  ❖ • Problemler ortaya çıkmadan önce iletişim kanallarının oluşturulması ve bunların açık
  tutulması
  ❖ • İletişim etkinliğine pozitif olarak başlamak
  ❖ • Aktif dinleme edimini uygulamak ve iletişim sırasında karşıdaki kişi ile etkileşime girmek
  ❖ • Uzlaşılan noktaları vurgulamak ve ödün vermeye rıza gösterebilmek
  ❖ • Gizliliğe saygı göstermek
  ❖ • Dedikodudan kaçınmak
  ❖ • Pozitif bir noktaya vurgu yaparak iletişimi sonlandırmak
  ❖ Okul güvenliği ile ilgili sorunlar, okul içindeki bazı konulara odaklanarak sadece okul ile ilgili
  bir sorunmuş gibi görülmemelidir.
  ❖ Sorunların farklı kaynakları olabilmektedir.
  ❖ Eğitim güvenliğine ilişkin sorunları sadece okulun veya öğretmenlerin çözebileceğinin
  beklenmesi de doğru bir yaklaşım değildir.
  ❖ Ancak okul kapsamındaki pek çok sorun ve bunların çözümünde okul yönetimi ve öğretmen
  davranışlarının konu ile ilgili birçok boyutu bulunmaktadır.
  ❖ Güvenli eğitim iletişimi, güvenli eğitime okulun fiziki ortamının dışındaki süreç ve kişileri de
  dâhil etmeyi gerektirmektedir.
  ❖ Bunun en önemli bileşenlerinden biri olan ebeveynlerle olan iletişim de öğrenciler ile olan
  iletişim kadar önemli ve tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir.
  ❖ UNICEF, eğitim güvenliği konusunda farklı tehditler karşısında ebeveynler ile kurulacak
  iletişim türlerinde doğru tonun bulunmasına özel bir vurgu yapmaktadır.
  ❖ Bu doğrultuda ebeveynleri dinlemek; sıcak ve pozitif bir tonu tüm iletişim mecralarında
  sürdürmek; sıkça iletişime geçmek; iletişimin gizliliğini ve ana hedefin öğrencinin çıkarları
  olduğunu vurgulayarak bir güven hissi geliştirmek; ailelerin farklı arka planları ve inanışları
  olduğunu göz önünde bulundurarak tek bir yaklaşımın her iletişim faaliyeti için uygun
  olmayabileceğinin farkında olmak; ebeveynleri değerli hissettirmek stratejileri genel bir yol
  haritası sağlayacaktır.
  ❖ İletişim, güvenli okul iklimini tehdit eden sorunların çözümünün önemli bir parçası olduğu
  gibi, yanlış yürütülen iletişim süreçleri bizzat sorunların kaynağı olabilmektedir.
  ❖ Okul güvenliğini sağlamada hiçbir uygulayıcının tek başına yeterli olması mümkün değildir.
  Dolayısıyla bu konudaki sorumluluk herkese aittir.
  ❖ Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için tüm uygulayıcıların “çocuk merkezli” bir
  yaklaşımla gerekli iletişim pratiklerinin gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  11
  YABANCILARIN EĞİTİMİ VE EĞİTİM GÜVENLİĞİ
  Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
  ❖ Türkiye’deki Yabancılarla İlgili Genel Bilgiler 2011’den sonra Türkiye’ye farklı statülerde beş
  milyondan fazla “göçmen” yerleşmiştir.
  ❖ T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sayfasından alınan bilgilere göre
  2020 yılı sonunda, Türkiye’ye yerleşmiş olan yabancı uyruklu vatandaşların önemli bir kısmı
  kamplarda yaşamamaktadır ve kontrol altında olmadıklarından dolayı da çocuklarını eğitim
  kurumlarına göndermemektedirler.
  ❖ Yapılan araştırmada bu kategoriye giren göçmenlerin, eğitime ve Türkçe öğrenmeye yatırım
  yapmadıkları hâlde geri dönüş planlarının da olmadığı anlaşılmıştır.
  ❖ Son göç istatistiklerine göre, Türkiye’deki yabancı kişi sayısı Eylül 2021 itibarıyla 5.4 milyon
  kadardır. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 710 bin, ikamet izniyle
  bulunanların sayısı 1 milyon 220 bin kişi olurken uluslararası koruma başvuru sahibi kişilerin
  sayısı ise 350 bin olmuştur.
 24. Geçici Koruma altında 3.630.702,
 25. Uluslararası Koruma altında 56.417, 3. Kısa İkamet izniyle 616.867,
 26. Öğrenci İkamet izniyle 73.451, 424 5.
  Aile İkameti izniyle 76.490, 6. Diğer kategorisi 128.588,
  Yabancıların Çocuk Oranı Göçmen vatandaşlardan 1.662.753 kişi 0-18 yaşları arasındadır. ,
  ❖ Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) verilerine göre 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de, temel
  eğitim çağında bulunan ve önemli bir kısmı Türkiye’de doğmuş olan çocukların sayısı 1
  milyona yakındır.
  ❖ Kayıt dışı olarak Türkiye’de yaşayan yabancılar bu rakamlara dâhil değildir.
  ❖ Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun sadece 52 bini geçici koruma
  merkezlerinde yaşamaktadır.
  ❖ Suriyeli nüfusun yüzde 80’i aralarında İstanbul, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’nın da
  bulunduğu 10 ilde hayatını sürdürmektedir.
  ❖ Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yüzde 40’ını 15 yaş altı çocuklar oluştururken çalışma
  çağındaki nüfusun payı yüzde 58, yaşlı nüfusun payı ise yüzde 2 düzeyindedir.
  ❖ Okul çağında yaklaşık 1,5 milyon çocuk bulunmakta olup bu çocukların 914 bini eğitim
  almaktadır.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  12
  YABANCILARIN EĞİTİMİ VE EĞİTİM GÜVENLİĞİ
  ❖ Bireylerin güvenliği, bireylerin toplumda özgürce hareket edebilmesi anlamına gelmektedir.
  Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve güvenliği ise istikrarlı bir güvenliğin sürdürülmesini
  ifade eder. Bu durum, evrensel insan hakları açısından da önemlidir.
  ❖ Birçok ülkede yabancı uyruklu öğrencilerin güvenliği, eğitim kurumlarına devredilmiştir.
  Çünkü eğitim kurumları, eğitim ve öğrenimden sosyal yardıma, kültürel uyumdan
  öğrencilerin aileleriyle iletişimine, ayrımcılıkla mücadele konusunda bilgi ve tavsiyeler
  verilmesinden barınmaya kadar, resmî veya gayri resmî olarak genişletilebilen konularda,
  önemli bir role sahiptir.
  ❖ Eğitim ve güvenlik sorunu, yabancı uyruklu öğrencilerin yaşamlarında çok önemlidir.
  Güvenlik kavramı, öğrencilerin güvenliğine ve refahına katkıda bulunan tüm sosyal etkileri
  kapsayacak bir şekilde düşünülmelidir.
  ❖ Güvenlik politikaları sosyal, politik ve ekonomik konuları kapsayan sosyal bir süreçtir.
  Güvenlik olmadan sosyal yaşamın hem anlamsız hem de tehlikeli olacağı belirtilmekle
  birlikte mutlak güvenliğin elde edilmesinin oldukça zor olduğu da bilinmektedir.
  ❖ Önemli olan riskleri en aza indirgemektir. Bir bireyin kimliği, aile içi iletişimi, okulda aldığı
  eğitim, yakın çevresinde sahip olduğu yaşam deneyimi ve sanal pencere olarak
  adlandırdığımız internet üzerinden eriştiği sanal dünyanın katkısıyla oluşur.
  ❖ Eğitim bütün öğrenciler için kapsayıcı olmalıdır. Eğitim kurumlarında yabancı uyruklu
  öğrenciler, kendilerine en çok benzeyenlerle ve kendi dünya görüşünü paylaşanlarla iletişim
  kurma eğiliminde olmaktadırlar.
  ❖ Kültürümüzde de sık sık kullanılan “Hemşehrim nerelisin?” sorusu insanın kendini güvende
  hissetme arzusundan kaynaklanmaktadır.
  ❖ Anlaşılacağı gibi yabancı öğrencilere empati yapılarak yaklaştığımızda onlarla iletişim
  kolaylaşacaktır.
  Kimlik Oluşumu ve Altın Üçgen:
  ❖ Aile, çocuklarına örnek vererek onları eğittikleri ilk ve en güvenli liman gibidir. Aynı şekilde
  aile, insan sermayesinin ilk yatırım alanı, temel davranış özelliklerinin öğrenildiği ya da
  öğretildiği ve beşerî ilişkilerinin ilk deneyimlendiği yerdir.
  ❖ Toplumsal değerlerin, hayata bakışın, algılama ve anlamların çocuk tarafından öğrenilmeye
  başlandığı, “bakir tarlaya” ilk tohumların atıldığı ve genel bir ifadeyle çocuğun kişiliğinin
  oluşmaya başladığı yer ailedir.
  ❖ Bu yüzden çocuğun beynine kodlanmış olan aile kültürünün izleri, bireyin toplum içindeki
  davranışlarında ömür boyu görülebilecektir. Nitekim ebeveynlerin vereceği en iyi aile içi
  eğitim, doğru örnek vererek yaşamak olacaktır .
  Bir yabancı çocuğun okuldaki başarısı da aşağıda sıralanan soruların nasıl
  cevaplandırılacağı ile bağlantılıdır.
  ❖ 1. Aile içi iletişim nasıldır? Ebeveynler çocuklarına rol model olabiliyor mu?
  ❖ 2. Çocuğa gerekli olan destek veriliyor mu? Yoksa çocuğa danışmadan çocuğun
  yaşamındaki hemen her şey “helikopter ebeveynler” tarafından mı doldurulmaktadır?
  ❖ 3. Okul ve aile ilişkileri nasıldır?
  ❖ 4. Ailede çocuğun eğitimini destekleyen aile ortamı var mıdır?
  ❖ 5. Göç sürecinden dolayı çocuğun yaşadığı travmalar var mıdır?
  ❖ 6. Çocuğun iç dünyasına girip çocuğu anlamak için çocuk ve ebeveynleriyle hangi
  yöntemlerle iletişim sağlanmaktadır?
  ❖ 7. Çocuğun yakın çevresini oluşturan akran grubunun özellikleri nedir?
  ❖ 8. Çocuğun okulda arkadaşları var mıdır?
  SALİH ÖZ-MERSİN
  13
  ❖ Yukarıda sıralanmış olan sorular yabancı çocuklar için farklı yöntemlerle
  cevaplandırılacaktır. Çünkü çocukların doğup büyüdüğü ortamlar birbirinden farklı
  olabilecektir .
  ❖ Burada kendimize şu soruyu sormamız gerekmektedir: “Coğrafya kader midir?”. Çünkü
  çocuğun içinde büyüdüğü coğrafyanın özellikleri, Kültürün köprüsü ve tercümanı olan hangi
  dilin konuşulmakta olduğu, etnik köken, inanç ve ailenin yaşam felsefesi bir çocuğun
  kimliğinin oluşmasında çok büyük bir önem taşımaktadır.
  ❖ Ayrıca çocuğun içinde yaşadığı toplumun kültürel yapısına dayanarak cinsiyet ve yaş gibi
  faktörler de çocuğun toplumdaki konumunu önemli düzeyde etkileyecektir.
  ❖ Çocuğun kimlik oluşumu ve kültürel bagajının zenginliği konusunda ebeveynlerin eğitim
  seviyesi, ekonomik durumu ve sosyal statüsü de büyük bir önem arz etmektedir.
  ❖ Nitekim “Her birey, içinde yaşadığı kültürün mührünü kimliğinde taşır.” sözü yapılan
  açıklamaları pekiştirecek bir söz olarak kullanılabilir.
  ❖ Hareketliliğin sonucu olarak kültürlerarası etkileşimlerin yoğun olduğu çağdaş dünyada
  çocuğun içinde büyüdüğü sosyal etkileşim, öğrencilerin güvensizlikten kurtulmaları için
  önemlidir.
  ❖ Bu nedenle ev sahibi ülkelerin öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrenciler arasındaki etkileşimi
  kolaylaştırmak ve artırmak için çeşitli programlara ihtiyaç vardır.
  ❖ Çünkü sosyal güvenliği iyileştirmenin ve yalnızlık, kaygı ve depresyon duygularını
  azaltabilmenin en etkili yollarından biri, hoşgörü ortamı yaratmak ve entegrasyonu
  iyileştirmektir.
  ❖ Yabancı Öğrencilerin Güvenliği Eğitim kurumlarında yabancı uyruklu öğrenciler, kendilerine
  en çok benzeyenlerle ve kendi dünya görüşünü paylaşanlarla iletişim kurma eğiliminde
  olabilmektedir.
  ❖ Yerel kültür içindeki uygun davranış ve normların yabancı uyruklu öğrencilere bir örnek
  sağlayabileceği ve etkileşimlerin, onların davranışlarına ve normlarına rehberlik edebileceği
  söylenebilir.
  ❖ Bu durum, yabancı uyruklu öğrencilerin ev sahibi ülkelerin kültürlerine daha iyi uyum
  sağlayabilmesine fırsat sağlayacaktır.
  ❖ Öğrenci güvenliğinin önemi için ev sahibi ülke kurumlarının ve öğrencilerin yanı sıra
  ebeveynlerin de görüşlerinin dikkate alınması gerekmektedir.
  ❖ Ebeveynler ve öğrenciler için güvenlik unsuru, okul seçerken en önemli önceliktir.
  ❖ Hatta güvenlik unsuru eğitimsel ve sosyal fırsatlardan daha önemli olabilmektedir. Sonuç
  olarak yabancı uyruklu öğrencilerin hem okula devam etmelerinde hem okulda akademik
  başarı ve motivasyonlarının artırılmasında, aynı zamanda da bu öğrencilerin ebeveynlerinin
  endişesi olmadan okula gitmelerinde güvenli bir okul ortamının sağlanmasının çok önemli
  olduğu söylenebilir.
  ❖ Güvenli bir öğrenme ortamı olmazsa öğretmenler öğretimde, öğrenciler de öğrenmede
  sıkıntılar yaşarlar.
  ❖ Öğrenciler güvenlik endişesi taşırsa öğrenmeye yoğunlaşamazlar. Bu yüzden okulların
  güvenli hâle getirilmesi önemli olduğu gibi, aynı zamanda bir zorunluluktur.
  ❖ Örneğin; nitelikli eğitimi ve uluslararası sınavlardaki başarıları ile gündeme sık sık gelen
  ülkelerden biri olan Finlandiya eğitim sisteminin başarısındaki en önemli 4 faktörden birinin
  okuldaki güvenlik olduğu görülmektedir.
  ❖ Bu nedenle de Finlandiya’da, okulda kendini güvende hisseden öğrenci ve velisinin kaygı
  düzeyi azalmakta ve öğrenci başarısı artmaktadır.
  ❖ Okul güvenliği; en geniş kapsamıyla ifade edilecek olursa öğrenciler, çalışanlar ve diğer
  paydaşlar olan veli ve ziyaretçilerin okul ortamında ve yakın çevresinde güvende olmaları,
  kendilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal bakımdan özgür hissetmeleridir.
  ❖ Okul güvenliği yalnızca okul ortamının güvenliği ile sınırlı değildir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  14
  ❖ Okul güvenliğinin kapsamı ve boyutları; çocuğun ya da diğer okul personelinin okula
  gitmek amacıyla evinden ayrıldığı andan başlayarak tekrar evine gelinceye kadarki tüm
  aşamaları içerir.
  ❖ Bu durumda başka bir ülkeden özellikle de savaş nedeniyle göç eden yabancı uyruklu aileler
  savaşın da getirdiği travma nedeniyle çocuklarının güvenliği için korku, endişe, panik içinde
  yaşamaktadır.
  ❖ Çocuklarını emanet ettikleri eğitim kurumlarının okulların hem çocukları için hem de
  kendilerinin okul ziyaretleri sırasında güvenli olduğunu bilmeleri, görmeleri, onların
  kaygılarını azaltacak; çocuklarını daha çok okula göndermelerine ve hem kendilerinin hem
  de çocuklarının topluma adapte olmasını sağlama çabasına girmelerini sağlayacaktır..
  ❖ Genel olarak bakıldığında okul güvenliğinin,
  arkadaşlarından gelecek şiddet olaylarına karşı güvenlik,
  öğretmenlerin fiziksel şiddetine maruz kalma konusunda güvenlik,
  doğal afetlere karşı güvenlik, sağlık ve temizliğe ilişkin güvenlik,
  cinsel istismara karşı güvenlik,
  psikolojik ve duygusal güvenlik,
  etnik ve siyasii görüş̧konularındaki güvenlik boyutları olarak ele alındığı görülmektedir.
  Risk Alanları olarak;
  ❖ 1. Dış tehlikeler (Yetişkin veya yaşıtlardan gelebilecek fiziksel veya psikolojik saldırı)
  ❖ 2. Mekânla ilgili tehlikeler (kaygan zeminler, havasız mekânlar, yetersiz oksijen, merdivenler,
  set zeminler, menteşeler)
  ❖ 3. Hijyenle ilgili tehlikeler (yeteri kadar temizlenmeyen tuvaletler, kirli sınıflar)
  ❖ 4. Sağlıksız gıdalar
  ❖ 5. Akran Zorbalığı
  ❖ 6. Öğretmen-idareci şiddeti
  ❖ 7. Veli şiddeti
  ❖ 8. Sınav Kaygısı
  ❖ 9. Servis kazaları
  ❖ 10. Afetler (deprem, sel, yangın) gibi faktörler sıralanabilir .
  ❖ Okullarda Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal Güvenlik Küresel bir politika sorunu olan yabancı
  öğrencilerin güvenliğinin yalnızlık, ayrımcılık ve izolasyon boyutları da vardır.
  ❖ Psikolojik güvenlik, yabancı uyruklu öğrencilerin kültürel uyumu için kritik öneme sahiptir.
  Psikolojik güvenlik, uyumsuzlukların telafi edilmesine ve kabul duygusuna aracılık edebilir.
  Aksi hâlde yabancı uyruklu öğrenciler, kendilerini sosyal dışlanma olmasa da ilişkisel bir
  eksiklik içinde bulabilirler.
  ❖ O hâlde ülkemizde, okullarda bu öğrencilerin toplumsal kültüre uyumunu sağlamak, aidiyet
  duygusu yaratmak için kendilerini psikolojik açıdan rahat ve güvende hissedeceği ortamlar
  yaratılmalı ve öğretmenler, okul yöneticileri ile Türk öğrenciler bu öğrencilerle iletişim
  kurarken onlara saygı duyduğunu, onları kabul ettiğini davranışlarıyla göstermelidir.
  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı insan güvenliğini birey merkezli olarak şu şekilde
  tanımlamaktadır:
  ❖ Güvenlik, insanların bir toplumda nasıl yaşadıkları ve nefes aldıkları, tercihlerini ne kadar
  özgürce uyguladıkları, pazara ve sosyal fırsatlara ne kadar erişime sahip oldukları huzur ve
  barış içinde yaşamaları ile ilgilidir.
  ❖ Bu bağlamda, ailelerin de kendilerini ifade edecekleri ve sosyal açıdan daha rahat
  hissedecekleri okul ortamları yaratılarak velilerin, okulda ve okul çevresinde herhangi bir
  tehdit ya da risk hissetmeden okula gelmeleri sağlanmalıdır.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  15
  ❖ Yine okullar aracılığı ile Türk öğrencilerin velileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin velileri
  çeşitli sosyal etkinlikler, dayanışmalar vb. nedenlerle bir araya getirilerek onların kendini
  sosyal ve psikolojik açıdan güvende hissetmeleri sağlanmalıdır.
  ❖ Diğer yandan, yabancı uyruklu öğrencilerin fiziksel güvenlik hissine katkıda bulunmakla
  beraber sosyal ve psikolojik güvenliklerinin de güçlendirilmesi gerekmektedir.
  ❖ Sosyal güvenlik, kişinin hem resmî hem de gayri resmî kurumlar dâhil olmak üzere sosyal
  destek ağlarına erişme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
  ❖ Yabancı uyruklu öğrencilerin hissetmiş olduğu fiziksel, psikolojik ve sosyal güvenlik eksikliği
  öğrencilere motivasyon kaybı yaşatabilir ve onları topluma yabancılaştırabilir.
  ❖ Bunun için okulda öğretmen, yönetici ya da yaşıtlarından gelebilecek fiziksel ve psikolojik
  şiddetten uzak gerekli önlemlerin alındığı güvenli bir okul ve okul çevresi oluşturulmalıdır.
  Aynı zamanda yabancı uyruklu öğrencilerin, sosyal güvenlik duygularını artırabilmek için
  kültürel entegrasyonu sağlamak ve topluma entegre olmalarının kolaylaştırılması için
  okullarda yabancı uyruklu öğrencilerin ev sahibi ülke öğrencileri ile olan etkileşimlerini teşvik
  eden programlar geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir.
  ❖ Sosyal güvenlik alanında dikkat edilmesi gereken husus, yapılan çalışmaların ne kadar
  yararlı olduklarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde, yabancı uyruklu vatandaşların
  söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farkın iyi okunmasıdır.
  ❖ Bu bağlamda aşağıdaki örnek, durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
  Adana ve Ankara’da Suriyeli göçmenlerin; sosyal hizmet yardımı, Türkçe öğrenme olanağı,
  istihdam ve eğitim alanlarındaki memnuniyet derecesini ölçmek için yapılan bir saha
  çalışmasının sonuçlarına bakıldığında ankete katılanların memnuniyet oranının %70 ile %85
  arasında olduğunun görülmesine rağmen sözü edilen alanlarda etkinliklere katılım
  seviyelerinin çok daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır.
  ❖ Yabancıların genel anlamda güvenliği söz konusu olduğunda içinde yaşadıkları toplumun
  sorumluluklarının yanında göçmenlerin de kendi sorumluluklarını taşımalarının bir zorunluluk
  olduğunu vurgulamak gerekmektedir.
  Farklılıklarda Farkındalık
  ❖ Yabancı uyruklu öğrenciler aynı ülkeden gelmiş olsalar da dışardan bakıldığında tek tip
  olarak görülebilmektedir. Oysaki bireysel-sosyal, kültürel, inanç ve yaşam felsefesi, etnik
  köken gibi farklılıklardan dolayı bu öğrencilerin ilgi alanları, hobileri, deneyimleri ve tercih
  edilen sosyalleşme yolları farklılık gösterebilmektedir.
  ❖ Kültürel farklılıkların etkisi ile birey de karşısındaki kişiyi farklı algılayabilecektir. Bu yüzden
  iletişim sağlarken “Karşımızdaki bireyde ne görmekteyiz ve bunun nedeni nedir? veya
  “Karşımızdaki vatandaş hangi kültürün ürünüdür?” şeklinde düşünmek durumu sağlıklı analiz
  edebilmek için yararlı olabilecektir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  16
  Hollanda örneği:
  ❖ Ebeveynler 80’li yıllarda kültürel farklılıklar nedeniyle Hollanda eğitim kurumlarına
  güvenmemekteydi. Bu nedenle bazı göçmen ebeveynler, okulda kız çocuklarının
  Hollandalılarla etkileşime geçmeleri sonunda onlardan olumsuz etkilenecekleri kaygısıyla kız
  çocuklarını evde tutmak için uğraş vermiştir. Ayrıca okul kantinlerinde çocukların satın
  alabilecekleri gıdalarda, inançlarına ters düşebilecek maddelerin kullanılmış olabileceği de
  bazı ebeveynlerin çocuklarını okullardan uzak tutmalarına veya çocuklarını gelmiş oldukları
  memleketlerindeki akrabalarına geri göndermelerine neden olmaktaydı. Yukarıdaki duruma
  benzer bir şekilde göçmen vatandaşlar da kendi kültürlerindeki farklılıklardan dolayı farklı bir
  şekilde kodlanmış olabilirler (Hofstede, 2016).
  ❖ Bunun sonucu olarak da göçmen çocuklarının toplumumuzdaki davranışları ve beklentileri
  farklı olabilecektir. Bu yüzden eğitim kurumları yani okullar yabancı uyruklu öğrencilerin
  karşılaştıkları sorunların farkında olmalı ve gerekli desteği sağlamalıdır.
  ❖ Yukarıda açıklandığı üzere okul güvenliğinin boyutlarından biri de etnik ve siyasi görüş
  konusundaki güvenliktir.
  ❖ Dolayısıyla farklı siyasal, kültürel ve etnik yapıya sahip olan yabancı uyruklu öğrenciler okul
  ortamında bu farklılıklarından dolayı dışlanmamalı, psikolojik şiddete maruz kalmamalıdır.
  ❖ Onlara kendilerini rahatlıkla ifade edecek ve güvende hissedecek demokratik ortamlar
  yaratılmalıdır. Çünkü yabancı uyruklu öğrenciler, kültürel olarak ev sahibi ülke
  öğrencilerinden farklı oldukları için farklı sosyal normlar, değerler ve davranışlara sahiptirler.
  Toplum içinde kadın-erkek, genç-yaşlı, etnik ve kültürel farklılıklara sahip hemen herkesle
  iletişim sağlama sanatını öğrenebilmesi için bireyin ön yargıyı içinden atması gerekmektedir.
  Ancak bunlar aile içinde öğretildiğinde birey, farklılıklara objektif yaklaşabilecek ve iletişim
  kurabilecektir.
  ❖ Eğitimin başarılı olması için eğitimcinin çocuğunun seviyesine inmesi gerekmektedir.
  Tarihsel çerçevede eğitime bakacak olursak eğitimde vizyon sahibi olanlar genellikle başarılı
  olmuştur. Çünkü verilen eğitim, eğitimcinin ve öğrencinin kapasitesinden daha iyi olamaz.
  Kültürel bagajı olmayan yani “Sırt çantası” boş olan bir öğrenciye eğitim vermek oldukça zor
  olacaktır. Ayrıca öğrencimize neyi öğreteceğimizi ve bunu neden öğreteceğimizi iyi
  düşünmemiz gerekmektedir.
  ❖ Kısacası seçici olacağız: gerekli olacak bilgilerle donanım sağlayacağız.
  ❖ Bunun için de aşağıdaki soruları önce yanıtlamamız gerekmektedir:
 27. Bilgi kesin midir ve kalıcı mıdır?
 28. Eğitimin amacı bilgi kazandırmak için mi olmalı yoksa beceri için midir?
 29. Okullarda bireysel farklılıklarla etkili eğitim nasıl verilmelidir?
 30. Öğrencilere düşünmeyi ve öğrenmeyi nasıl öğretmeliyiz?
 31. Hızlı iletişim araç ve yöntemlerinin oluşturduğu yeni dünyada okulun yeri nerede? Bir
  eğitimcinin çocuğun dünyasına girmesi bir zorunluluktur. Çünkü ancak çocuğun iç dünyasına
  girebiliyorsak, çocuğun frekansını yakalayıp o frekanstan iletişim sağlayabiliyorsak, vermek
  ve aktarmak isteğimiz bilgi ve beceriyi uygun bir şekilde aktarabiliriz.
  ❖ Yabancı öğrencilerin eğitimi söz konusu olunca bazı sıkıntıların olacağı düşünülebilir.
  Eğitimin amacı kapsayıcı olmak ve bütün öğrencileri kapsamak, verilmesi gereken bilgi ve
  becerilerin bütün öğrencilere ulaşılmasını sağlamaktır.
  ❖ Peki, öğrenciler arasındaki farklılıklar nereden kaynaklanmaktadır? Bunu daha iyi
  açıklayabilmek için önce çocuğun kimliğinin oluşumuna değinmemiz gerekmektedir.
  ❖ Toplum kültürünü üretir, toplumun kültürü de aile ve eğitim kurumu tarafından çocuğa
  aktarılır. Ayrıca çocuğun sosyal çevresi de çocuğun gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.
  Tabii ki dördüncü bir boyut daha vardır oda sanal dünyadır.
  ❖ Sanal dünya doğrudan doğruya çocuğun erişim sağladığı ve anne, baba, eğitim kurumu ile
  yakın çevreninde kontrolünden kaçarak tek başına erişebildiği bir alandır. Burada Türkiye’de
  SALİH ÖZ-MERSİN
  17
  yaşayan yabancılar söz konusu olmak üzere, bebeklikten sonra devam eden çocukluk
  dönemi ile devam eden, ailenin aile içerisinde konuştuğu dil Türkçe ve çocuğun soruları
  Türkçe ile cevaplanıyorsa ailenin Türk komşuları ile diyaloğu varsa çocuğa Türkçe ile gerekli
  aktarımı yapabilecektir. Çocuğun oyun çevresi akranları da kısmen Türk çocuklarından
  oluşuyorsa orada da Türkçe konuşması söz konusu olacaktır.
  Dolayısıyla Türkçenin önemi kültürün taşıyıcısı olmasındadır.
  ❖ Dil kültürün taşıyıcısı, tercümanı ve etkileşimde eleştiren faktörüdür. Bu şekilde sıfır
  yaşından dört, beş yaşına kadar anne, baba ve yakın çevre tarafından çocuğa aktarılan
  bilgiler ile çocuğun temel bilgisi “sırt çantasındaki haznesi” oluşur. Daha sonra eğitim kurumu
  çocuğun seviyesine inerek bilgi aktarımında bulunur ve çocuğun ilerlemesine yardımcı olur.
  Ancak çocuk yabancıların hâkim olduğu bir mahallede yaşıyor ise, anne baba Türkçeyi pek
  konuşmuyorlarsa, çocuğun yakın ve sosyal çevresi yabancılardan oluşuyorsa ve orada da
  Türkçe konuşulmuyorsa, bu durumda çocuğun kimliği oluşurken Türkçenin dışında akranları
  ile birçok konuda ayrı düşeceği bir kimlik yapısına sahip olacaktır.
  ❖ Demek oluyor ki aile içi iletişim çok önemli olup kimlik oluşumunun temel yapısı hâlindedir.
  Bunun yanında ebeveynlerle okul iletişim de çok önemlidir. Bir yandan anne ve babaların rol
  model olmaları, çocuklarına toplumda nasıl hareket etmesi gerektiği kısacası güncel sosyal
  yaşam kurallarını öğretmeleri, diğer yandan okul ile iletişim sağlayarak çocuğa manevi
  destek vermeleri büyük önem taşımaktadır.
  ❖ Kimlik gelişiminden söz ederken verimli ve verimsiz toprağı karşılaştırarak da örnek
  verebiliriz. Verimli toprakta bitkiler, ağaçlar gürdür, zengindir. Çorak toprakta ise bitkiler
  cılızdır. Eğer bu toprakla ilgili arazi farklılıklarını kültür farklılıklarına benzetecek olursak
  kültürlü bir aileden gelen çocuğun anne ve babası tarafından desteklenmesi, sorularına
  cevap verilmesi büyük bir önem taşıyacağı gibi, çocuğun sorularına cevap alamaması da
  büyük bir kayıp olacaktır. Bir örnek verecek olursak dört yaşlarındaki bir çocuğun Ankara
  sokaklarında yürürken “Anneciğim ağaçtaki kestaneler neden düşüyor?” sorusunu
  soracağını düşünürsek annenin “Aferin çocuğum, bunu okula gittiğinde öğreneceksin!” yanıtı
  ile annenin “Çok güzel bir soru, çok iyi düşünmüşsün kışın yapraklar veya meyveler dökülür
  ve ağaçlar kış uykusuna yatar. İlkbahar geldiğinde ise ağaçlarda tekrar çiçekler açar ve
  yenilenir. Yazın güneş ve su ile ağaçlar meyvelerini besler, sonbaharda yetişmiş kestaneler
  tekrar yere düşecektir.” yanıtına baktığımızda çocuğun dört mevsimi bir soru ile öğrenme
  fırsatını yakalamış olduğunu görürüz. Susamış bir çocuk su isteyip su içiyorsa soru soran
  çocuk, kendisine verilen cevabı ilgiyle dinleyip öğrenecektir. Buna benzer çocuğun sıfır
  yaşından dört, beş yaşına kadar soracağı binlerce sorusu olacaktır. Sorularına yanıt
  alamayan çocuğun bilgi kumbarasını da boş kalacaktır. Bunun yanında bütün sorularla
  cevap veren bir aile çocuklarının bilgi haznesine birçok şeyi doldurmuş olacaktır. Tabiri
  caizse kumbara geçerli akçeler ile değerlenmiştir. Bu zıt durumda olan iki çocuk ilköğretime
  gittiklerinde boş kumbaraya sahip olan çocuğun bilgi ve beceri kapitalinde yetersizlik,
  kumbarası dolu olan çocuğun ise bilgi hazinesi daha zengin olacaktır.
  ❖ Demek oluyor ki 0-4 yaşlarında ebeveynleri tarafından desteklenen çocuğun başarılı
  olabilme ihtimali daha yüksektir. Ama maalesef birçok yabancı öğrenci bu durumdan
  mahrum durumdadır. Kendi ailesi içinde kendi dilleri ile iletişim sağlamakta, destek
  görememekte ve eğitime hazırlıksız bir şekilde gelmektedirler.
  ❖ Yabancıların eğitiminde başarılı olabilmek için farklı kültürleri barındıran bir sınıf söz konusu
  ise kültürlerarası konusunun öğretmenim gündemi getirmesi gerekmektedir ve bu alan da
  yeterince donanımlı olması bir zorunluluktur. Çünkü öğretmen farklı kültürlerden öğrencilere
  önce inandırıcı güven verici yaklaşım ile kültürlerarası farkındalığı hissettirmesi
  gerektirmektedir. Bu durumda eğiticinin bilmesi gereken husus kültürlerin birbirine
  ulaşamadığı yerlerde ön yargının oluşabileceğidir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  18
  ❖ Kültürlerin veya kültürleri temsil edeceği çocukların birbirleri hakkında yeterli bilgiye sahip
  olmadan bir araya gelmeleri birbirine dokunmaları da çatışmaya ve anlaşmazlıklara sebep
  olabilecektir. Kısaca kültürlerin birbirlerine uzak durduğu ve ulaşamadığı yerde ön yargı,
  birbirine ulaşamadan dokunduğu yerde ise çatışma söz konusudur. Bunu aşmak için çok
  kültürlülük üzerine öğrencilere bilgi vermek bir gereksinimdir. Kültürü hiçbir çocuk kendi
  arzusuyla seçememektedir.
  ❖ “Coğrafya bir kaderdir.” şeklinde bir söylem vardır. Anne ve babanın eğitim durumu, sosyal
  statüsü, ekonomik statüsü, inanç, etnik köken gibi faktörler de çocuğun kimliğinin gelişiminde
  önemli faktörler olabilecektir. Bu yüzden öğrenciler arasında ayrımcılığın olmaması için
  eğitimcinin çok dikkatli olması gerekmektedir. Türkçeye yeterince sahip olmayan veya geride
  duran öğrenciler söz konusuysa onları da uygun bir şekilde tartışmaya, projeye ve sohbete
  dâhil etmek gerekmektedir. Bunlar sınıf içerisinde yapılabilecekler olup okulun koridorunda
  veya bahçesindeki çalışmalarda da çocuklar yalnız olmamaları veya sürekli olarak aynı etnik
  kökenden öğrencilerle bir arada olmamaları için teşvik edilmelidir.
  ❖ Bazı ülkelerde sosyal uyum çalışmaları ikinci dünya savaşından sonra 1960’lı yıllarda
  göçmen işçi olarak Batı Avrupa ülkelerine giden bireylerin 70’li yıllarda kabul edilen aile
  birleşimi yasası ile başlamış durumdadır. Örneğin: Veli toplantılarında her yabancı grup için
  ayrı toplantılar oluşturulmuş, bazı gruplara kendi dillerinde davetiye gönderilip toplantıda da
  tercüman yardımıyla anne ve babayla iletişim sağlanmıştır. Böylece katılım teşvik edilmiştir.
  ❖ Yabancı öğrencilerin sınıftaki durumlarını iyileştirmek ve onları bir şekilde motive etmek için
  farklı alanlardaki becerilerini de kullanmak mümkündür. Bu bağlamda Gardner’in çoklu
  zekâlar teorisinden (zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel, görsel, sanatsal, müziksel ve kreatif
  zekâ) yararlanmak büyük fırsatlar sağlayacaktır. Bu durumda yabancı öğrenciler sınıfta
  Türkçelerinin zayıf olmasından dolayı yeterince ön plana çıkamıyorsa, vasat veya vasatın
  altında bir seviyede katılım sağlıyorsa, gösterilen yakın ilgi ile bu öğrencilerin başka
  becerilerinden yararlanarak katılımlarını sağlamak mümkündür.
  ❖ Başka beceriler sayesinde bir öğrencinin öz güvenin artmasına destek verilebilir. Öz güveni
  artan öğrenci, diğer konularda da daha rahat bir şekilde katılım sağlayacaktır. Bu da
  zamanla diğer öğrenciler tarafından bir arkadaş olarak seçilmesi, oyunları ortak edilmesi
  hatta arkadaşlıklarının sınıf dışında da gelişmesini sağlayacaktır.
  ❖ Böylece çocuğun daha başarılı bir yol izlemesi için önemli bir adım atılmış olacaktır.
  Hollanda, yabancıların, ülkenin farklı coğrafyalarına dağılmalarını ve entegrasyonun
  kolaylaştırılmasını sağlamak için her ne kadar devletin desteklediği /paydaş olduğu ucuz
  evler inşa etmekte ise de aile birleşimi ile yeni aile kuran gençlerin Türkiye ve Fas’tan
  Hollanda’ya aldıkları (yeni yerleşen) insanlar Hollandaca bilmediklerinden, genellikle kendi
  ülkesinden bir 430 hemşerisine yakın bir yerde ikamet etmek istemektedirler. Bunun sonucu
  olarak aynı dili konuşan insanların yoğun olarak bir arada yaşadıkları yabancıların
  mahalleleri “gettolar” oluşmaktadır.
  ❖ Şu anda Rotterdam’da Feyenoord “Küçük Türkiye” olarak tanınmakta, Utrecht’te Kanaal
  Eiland ise “Küçük Fas” olarak tanınmaktadır. Lahey şehrindeki Schilderswijk semti ile
  Amsterdam’ın tamamı da Hollandalıların azınlıkta olduğu (majority-minority) yerler olarak
  tanınmaktadır.
  ❖ Bu gibi oluşumlar, göçmenlerin Hollandaca öğrenmeyi genel olarak gerek görmemelerine
  neden olmaktadır. Çünkü göçmenler günlük yaşamlarını kendi dillerini kullanarak rahatlıkla
  devam ettirebilmektedir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  19
 32. yüzyılın eğitim vizyonu aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır:
  ❖ 1. Eğitim ile mantık çerçevesinde düşünen, algılayan, empati sağlayan, objektif karar
  verebilen, motivasyonu yüksek ve öz güvenle dünya coğrafyasında rekabet edebilecek
  gençleri topluma kazandırmalıyız.
  ❖ 2. Risk, stres ve değişim ile ilgili olarak nasıl hissettiğini ve bu konularda kendi kapasitesini
  fark edebilir.
  ❖ 3. Çok kültürlülük, işle ilgili belirsizlikler ve örgütsel değişim ile baş etme konusunda sağlam
  biçimde odaklanabilir.
  ❖ 4. Kontrol etme yerine iş birliği yapmaya daha meyilli olabilir.
  ❖ 5. Kendi güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilir.
 33. yy. eğitim konseptindeki eğitimcinin rolü ise şu şekilde sıralanabilir.
  ❖ 1. Care: Sorumluluk taşıma, değer verme, sevgi ve şefkat,
  ❖ 2. Challenge: Yenilikçi-araştırmacı, sınırları zorlayan,
  ❖ 3. Clarify: En zor konuyu da rahat açıklayabilmeli, kreatif anlatma sanatı, anlaşıldığını kontrol
  etmeli,
  ❖ 4. Captivate: Cazip-ilginç yapmalı, beğeni kazanılması,
  ❖ 5. Confer: Etkileşimli, herkese ilgi, zaman tanımalı, söz hakkı tanımalı,
  ❖ 6. Consolidate: Konunun anlaşıldığından emin olmalı kontrol edip ‘‘geri dönüş’’sağlamak
  ‘‘feedback’’ vermeli, yardım ve düzeltme,
  ❖ 7. Control: Verimli sınıf atmosferi: Rol model, dengeli ve adil olmalı.
  GÜVENLİ OKUL KAPSAMINDA SOSYAL UYUM – ENTEGRASYON
  Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
  Sosyal uyum,
  ❖ bireylerin ev sahibi toplumla ilişki kurmak için geçirdiği değişimler olarak tanımlanmaktadır.
  Bireyin kendi kültürü perspektifinden ev sahibi ülkenin kültürel davranışlarını, değerlerini ve
  inançlarını anlama ve birleştirme süreçlerini içermektedir.
  ❖ Bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere birbirleriyle ilişkili birçok faktör içermektedir.
  ❖ Göçmenin yerleşmiş olduğu yeni toplumda, gelmiş olduğu ülkede sahip olduğu kültürel
  kimliğini koruyarak yeni toplumda sosyal ve kültürel bütün alanlarda katılımcı olmasıdır.
  Asimilasyon ise bireyin sahip olduğu kimliğini bırakıp yalnızca yeni toplumun kültürel
  değerleriyle yaşamına devam etmesi olarak ifade edilebilir.
  Yabancı Öğrencilerin Uyum ve Entegrasyonuna Engel Olan En Önemli Sebepler:
  ❖ • Dil Sorunu
  ❖ • Sosyal bilgilerin eksikliği
  ❖ • Psikolojik, sosyal ve fiziksel okul güvenliği sorunu
  ❖ • Okulu Terk Etme
  ❖ • Yönetici ve Öğretmenlere Oryantasyon Eğitimi
  ❖ • Meslek Eğitimi • Kültürel Ayrımcılık ve Asimilasyon Endişesi
  ❖ • Maddi Yetersizlikler
  ❖ • Çocuk İşçiliği
  SALİH ÖZ-MERSİN
  20
  Vatandaşlık Bilinci ve Eşitlik Yasası
  ❖ Gönüllülük bazında uyum ve entegrasyonun gerçekleşmemesi üzerine Scheffer’in 2000
  yılında “Çok Kültürlü Toplumun Dramı” başlığıyla yazdığı makaleden sonra göçmenlerin
  entegrasyonu ulusal bir sorun olarak Hollanda Parlamentosunda görüşülmüş, üçüncü ve
  dördüncü kuşak göçmen çocuklarının çoğunun yeterli düzeyde Hollandacaya sahip
  olamadıkları ve orantılı olarak Hollandalılar kadar yükseköğretim için başarılı olamadıkları
  kabul edilmiştir.
  ❖ 1960’lardan itibaren çok sayıda göçmen alan ve çok kültürlü topluma sahip olan Hollanda,
  yıllar içinde uyum sorununu çözemeyince 2001 yılında Citizenship Vatandaşlık yasası
  çıkararak göçmenlere uyum kurslarını zorunlu kılmıştır.
  ❖ Hükümet bu yasayla göçmenlere eşit hak, eşit sorumluluk vermiştir. Çünkü yabancıların
  toplumdaki konumları ve toplumda kabul görmeleri, kendilerinin sosyal yaşama yeterli ayak
  uydurmalarıyla doğru orantılıdır.
  ❖ Vatandaşlık yasasına göre her göçmen, içinde yaşadığı ortamda sağlıklı bir iletişim
  sağlayabilmek için ülkenin dilini öğrenecek ve toplum hakkında yeterli bilgiye sahip olacaktır.
  Bu durumda yabancı vatandaşın yerleşme hakkı alabilmesi için B1, bir devlet kurumunda da
  iş sahibi olabilmesi için ise B2 düzeyinde Hollandaca bilmesi bir zorunluluktur .
  ❖ Ayrıca yabancıların içinde yaşadığı ülkenin dil seviyesi ile zekâ seviyeleri aynı düzeyde
  algılanır, bu yüzden yabancıların içinde yaşadıkları toplumun dilini öğrenmeleri büyük önem
  taşımaktadır.
  ❖ Hâl bu ki yabancıların yoğun olarak yaşadığı (%70) Batı Avrupa’nın birçok ilinde yerleşik
  halkla yabancılar arasında iletişimsizlikten dolayı güvensizlik duygusu ve tedirginlik oluşmuş
  ve bu durum kamusal sahanın yaşam atmosferini olumsuz etkilemiştir.
  Yabancı Düşmanlığına Karşı Farkındalık
  ❖ Yabancı uyruklu öğrenciler aynı ülkeden gelmiş olsalar da dışardan bakıldığında tek tip
  olarak görülebilmektedir.
  ❖ Oysaki bireysel sosyal, kültürel, inanç ve yaşam felsefesi, etnik köken gibi farklılıklardan
  dolayı bu öğrencilerin ilgi alanları, hobileri, deneyimleri ve tercih edilen sosyalleşme yolları
  farklılık gösterebilmektedir.
  ❖ Başka bir şekilde ifade edilecek olursa göçmen vatandaşlar kendi kültürlerindeki
  farklılıklardan dolayı farklı bir şekilde kodlanmış olabilirler.
  ❖ Bunun sonucu olarak da göçmen çocuklarının toplumumuzdaki davranışları ve beklentileri
  farklı olabilecektir.
  ❖ Bu yüzden eğitim kurumları, okullar yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları sorunların
  farkında olmalı ve gerekli desteği sağlamalıdır.
  ❖ Farklı siyasal, kültürel ve etnik yapıya sahip olan yabancı uyruklu öğrenciler okul ortamında
  bu farklılıklarından dolayı dışlanmamalı, psikolojik şiddete maruz kalmamalıdır.
  ❖ Onlara kendilerini rahatlıkla ifade edecek ve güvende hissedecek demokratik ortamlar
  yaratılmalıdır.
  ❖ Toplum içinde kadın-erkek, genç-yaşlı, etnik ve kültürel farklılıklara sahip hemen herkesle
  iletişim sağlama sanatını öğrenebilmesi için bireyin ön yargıyı içinden atması gerekmektedir.
  Ancak bunlar aile içinde öğretildiğinde birey, farklılıklara objektif yaklaşabilecek ve iletişim
  kurabilecektir.
  ❖ Burada evrensel bir kurum olan aile, dünyanın bütün toplumlarında, çocuklarının
  sorumluluğunu taşırken farklı fonksiyonlarıyla karşımıza çıkmaktadır ama hepsinde
  ebeveynlerin çocuklarına rehberlik ettiği görülebilir.
  ❖ Aile, çocuklarına örnek vererek onları eğittikleri ilk ve en güvenli liman gibidir.
  ❖ Aynı şekilde aile, insan sermayesinin ilk yatırım alanı, temel davranış özelliklerinin
  öğrenildiği ya da öğretildiği ve beşerî ilişkilerinin ilk deneyimlendiği yerdir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  21
  ❖ Toplumsal değerlerin, hayata bakışın, algılama ve anlamların çocuk tarafından öğrenilmeye
  başlandığı, “bakir tarlaya” ilk tohumların atıldığı ve genel bir ifadeyle çocuğun kişiliğinin
  oluşmaya başladığı yer ailedir.
  ❖ Aydınlanma döneminde çocuğun zihni beyaz boş bir levhaya benzetilmiş ve eğitimle bu
  levhanın doldurulacağı savunulmuştur.
  ❖ Bu yüzden çocuğun beynine kodlanmış olan aile kültürünün izleri, bireyin toplum içindeki
  davranışlarında ömür boyu görülebilecektir.
  ❖ Nitekim ebeveynlerin vereceği en iyi aile içi eğitim, doğru örnek vererek yaşamak olacaktır.
  ❖ Yabancı uyruklu ailelerin, eğitimi destekleyen örnek davranışlarının eksikliği, çocuklarının
  eğitimdeki başarısını kuvvetle muhtemel olumsuz bir şekilde etkileyecektir.
  ❖ Bu nedenle farklı ailelerin kültürleriyle de kodlanmış olan göçmen çocukları, eğitim
  ortamlarına uyum sağlamaya çalıştıklarında farklılıklarından dolayı bazı sorunlar
  yaşayacaklardır.
  ❖ Öğrencilerin bu zorluklara duygusal tepkileri ve duygusal değişikliklere adaptasyonu, sosyalkültürel uyum olarak adlandırılır.
  ❖ Sosyal-kültürel uyumun fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik olmak üzere çok yönlü bir yapı
  olarak görülmesi gerekmektedir.
  ❖ Genel olarak sosyal-kültürel uyum ev sahibi ülke vatandaşlarıyla sağlıklı “kişiler arası
  ilişkileri” ifade etmektedir .
  ❖ Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal ve eğitimsel açıdan karşılaşabilecekleri birçok uyum
  sorunu olabilmektedir.
  ❖ Bu uyum sorunlarıyla başa çıkmaya yönelik yetenekler bireysel özelliklere göre farklılık
  gösterebilir.
  ❖ Öğrencilerin sosyal-kültürel uyum sürecini sorunsuz ve kolay hâle getirebilmek için eğitim
  kurumlarını, okulları sosyal ve psikolojik açıdan daha güvenli hâle getirerek uyum
  çalışmaları, sosyal etkinlikler ve kültürel çeşitliliğe ve farkındalığa yönelik bilgilendirici
  faaliyetler gerçekleştirmek yararlı olacaktır.
  ❖ Nitekim farklı kültürlere sahip olan bireyleri yönetmek oldukça zordur.
  ❖ Bu yüzden, eğitmenlerin, yabancı uyruklu öğrencilerin kültürel uyum sürecine yönelik
  mesleki ve kişisel bakış açılarının dinamiklerini ve etkilerini çok iyi anlaması oldukça
  önemlidir .
  ❖ Yabancı öğrencilerin uyumuyla ilgili en önemli sorun, kayıt altına alınamayan ve gerekli
  eğitimi görmeyen “göçmen” çocuklarının, yerleşik olduğu toplumun kültürü dışında
  yaşamaları, zamanla içinde yaşadıkları toplum için başlı başına bir tehlike unsuru olarak
  ortaya çıkabileceğidir.
  ❖ Bu sorunun aynı ülkeden gelen yabancıların yoğun olduğu yabancı mahallelerinde söz
  konusu olursa gettolaşmaya gidebileceği birçok Avrupa ülkesinde görülmüştür.
  ❖ Tutum ve inançlardaki farklılıklardan dolayı ret edilme ve yabancılaşma korkusu yüzünden
  kültürel uyuma yönelik değişim ve gelişim başarılamayabilir.
  ❖ Bu bağlamda da yabancı uyruklu ailelerin ve çocuklarının kültürel uyumunun
  kolaylaştırmada önemli bir araç olan eğitim kurumlarının, okulların bu öğrencilerin psikolojik
  ve sosyal güvenliğini sağlamaya yönelik kültürlerarası eğitim ve öğretim ortamları
  yaratmaları, onların reddedilme ve yabancılaşma korkularını ve endişelerini azaltacaktır.
  ❖ Bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşabilecek kültürel inançların ve değerlerin çatışmasını
  engellemek ve ötekileşmeyi yok etmek için kültürel uyum oldukça önemlidir.
  Kültürel uyum; pskolojik uyum ve sosyokültürel uyum olarak ikiye ayırmak söz konusu
  olabilir:
  Psikolojik uyum, stres ve başa çıkma durumlarıyla ilgili iyi oluş ve memnuniyet ile ilgilidir.
  Sosyokültürel uyum ise güncel yaşamdaki sosyal beceriler ve öğrenme üzerine dayalıdır.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  22
  ❖ Kültürel uyum, yabancı uyruklu öğrencilerin ev sahibi ülkelerin kültürlerini öğrenmelerine,
  algılamalarına ve anlamalarına yardımcı olan zengin uygulama ile deneyim süreçlerini ve
  sonuçlarını içermektedir. Bu durum, bir kültürün içselleştirilmesi yoluyla başka bir kültüre
  entegrasyonu yani sosyal uyumu anlamına gelmektedir. Bu süreç sosyal uyum ile yakından
  ilişkilidir.
  ❖ Sosyal uyum, bireyin belirli bir topluluğun değer ve normlarının kavramlarını öğrenerek
  sosyal çevrenin koşullarına aktif bir şekilde uyum sağlama sürecidir.
  ❖ Bunun için de eğitim kurumları psikolojik, fiziksel sosyal açıdan öğrencilerin kendilerini
  güvende hissedeceği, kültürel uyum sağlandığı sosyal uyum başarısının arttığı yerler
  olmalıdır.
  ❖ Kabul edilmemek, dışlanmak, anlaşılmamak ve sosyal izolasyon korkusu yabancı uyruklu
  öğrencilerin kültürel uyum sürecinden kaçınmalarına neden olabilir ve eğitimsel başarılarını
  olumsuz yönde etkileyebilir.
  ❖ Yabancı uyruklu öğrencilerin kültürel uyum süreciyle başa çıkma mücadeleleri psikolojik
  sağlıklarını da etkileyebilir.
  ❖ Ortaya çıkabilecek olumsuz düşünceler ve inançlar stres, depresyon ve endişe düzeylerinin
  artmasına neden olabilir.
  ❖ Bu durum, kültürel uyuma direnç göstermelerine sebebiyet verebilir. Kültürlerarası
  etkileşimlerin olduğu çağdaş dünyada, çocukların sosyal ve kültürel uyum ve gelişmeleri için
  güvensizlik duygusundan kurtulmaları çok önemlidir.
  ❖ Bu nedenle ev sahibi ülkelerin öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrenciler arasındaki etkileşimi
  kolaylaştırmak ve artırmak için çeşitli programlara ihtiyaç vardır.
  Çünkü sosyal güvenliği iyileştirmenin ve yalnızlık, kaygı ve depresyon duygularını
  azaltabilmenin en etkili yollarından biri, hoşgörü ortamı yaratmak ve entegrasyonu
  kolaylaştırmaktır.
  ❖ Bu aynı zamanda, çocuğun ev sahibi ülkenin kültürel davranış ve normlarına uyumunu da
  artırır.
  ❖ Eğitim kurumları öğrencilerin benzer yaşlarda olması ve benzer koşulları paylaşması
  açısından bir fırsattır.
  Çünkü bu durum, ayrımcılığı ve sosyal dışlanmayı sınırlandırır, etkileşimi artırır.
  ❖ Sosyal uyum için eğitim kurumlarında bir yandan göçmen çocukları için gerekli programlar
  hazırlandığı gibi ebeveynleri için de gerekli kurslar organize edilmelidir.
  Çünkü Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların eğitiminde en önemli sorunların başında
  Türkçe dil bilgisi ve vatandaşlık bilincinin geldiği söylenebilir.
  ❖ Türkçe dilindeki yetersizlikten dolayı sorunlar okullara kayıt sırasında başlamaktadır. Geçici
  Eğitim Merkezlerinin (GEM) kapatılmasının ardından bazı öğrencilerin ara sınıflardan
  başlatılmasının sonucu olarak sınıflarda farklı eğitim seviyelerinin oluşması, eğitimcilerin
  sorunlarını daha da artırmaktadır.
  ❖ Eğitimcilerin eğitim sahasında bütün öğrencilere aynı yakınlıkta olmalarına yardımcı
  olabilecek “Birinden nefret ettiğinizde karşı tarafı cezalandırmak size de zarar verebilir, En iyi
  çözüm içinizdeki nefreti öldürmektir (Harari” sözünü hatırlatmakta yarar vardır.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  23
  Göç Olgusu ve Yabancılar
  ❖ Göçmen çocukların ebeveynlerinin dil ve kültür farklılığı çocukların eğitimde geri
  kalmalarında ve Türk öğrencilerle uyum sorunu yaşamalarında temel nedenlerdendir.
  ❖ Bu farklılıklar ebeveynlerin öğretmenlerle iş birliğinin düşük olmasına neden olmaktadır.
  İletişimin sağlanamamasından ötürü göçmen aileler eğitim hususunda çocuklarına gerekli
  desteği verememektedir.
  ❖ Aile desteğinin olmaması, diplomasız okulu terk etme sorununa çözüm bulmayı
  zorlaştırmaktadır.
  ❖ Bütün bu sorunlar yukarıda anlatıldığı gibi fiziksel, sosyal, psikolojik açıdan güvenli eğitim
  kurumları yani okul ortamları yaratılarak önlenebilir.
  ❖ Göç ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiler genellikle psikolojik sorunlara yönelik olumsuzluklarla
  ilişkilidir.
  ❖ Psikolojik iyi oluş, benlik ve kimlik algıları da dâhil olmak üzere duygusal bileşenlere
  odaklanmaktadır.
  ❖ Yine de psikolojik uyum ile kültürel uyum arasındaki ilişkilerin çok net olduğu söylenemez.
  Ancak psikolojik desteğin kültürel uyumu destekleyebileceği söylenebilir.
  ❖ Göç, insanlar dâhil bütün yaratıklarda olduğu gibi, yaşam alanını kalıcı veya geçici bir
  şekilde değiştirmek anlamına gelir.
  ❖ Eski çağlardan beri, insanların, bir tehlikeye maruz kaldıklarında veya başka nedenlerle
  konumlarını değiştirdiğine tanık olunur.
  ❖ Göç bireysel olabileceği gibi savaş, kuraklık gibi doğa afetleri nedeniyle veya ekonomik
  nedenlerle gruplar hâlinde veya kitlesel olarak da gerçekleşebilir.
  Sosyal Uyum Sürecinde Kültürün Önemi ve Güvenli Okul
  ❖ Hofstede, kültürü “bir insan grubunun üyelerini diğerinden ayıran zihnin kolektif olarak
  programlanması” şeklinde tanımlamaktadır.
  ❖ Bu anlamda kültür, değerler sistemlerini içerir ve değerler kültürün yapı taşları arasındadır.
  Hofstede’ye göre bireyler içinde yaşadıkları kültürün değerleriyle kodlanırlar.
  ❖ Hofstede, Kültürel Boyutlar Kuramıyla farklı kültürleri altı farklı boyuttan inceleyerek
  kültürlerin örtüşen ve birbirinden farklı taraflarını ortaya koymuştur.
  Kültürel Boyutlar
  ❖ Kuramı’ndan hareket ederek beşerî sorunların çözümlenmesi ancak ön yargının kalkması ve
  empati oluşturmakla mümkün olabileceğinden, eğitimcileri kültürlerarası iletişim alanında
  donanımlı kılarak okullarda sığınmacı çocuklara nasıl davranılması gerektiği ile öğrenciler
  arasındaki etkileşim ve ebeveynlerle gerçekleştirilen 434 etkileşimin güvence altına alınması
  gerektiği söylenebilir.
  ❖ Ayrıca göçmen ebeveynlerin eğitim merkezlerindeki Türkçe, sosyal bilgiler (uyum ve
  vatandaşlık) kurslarına gitmeleri teşvik edilmelidir.
  ❖ Bu bağlamda Suriyeli ebeveynlere vatandaşlık (Citizenship) bilincinin kazandırılması,
  çocuklarının eğitimine destek vermelerini, bunun da eğitimdeki sorunların çözümlenmesine
  katkı sağlayacağı beklenebilecektir.
  ❖ Yukarıda da belirtildiği gibi Hofstede , bireylerin içinde yaşadıkları kültürün değerleriyle
  kodlandıklarını ifade etmiştir.
  ❖ Hofstede’nin bu düşüncesinden yola çıkarak göçmen bireylerin Türkiye’ye gelmeden önce
  içinde büyümüş oldukları kültürel özelliklerin göz önünde bulundurulması onların sosyal
  entegrasyonunu hızlandırılabilecektir.
  ❖ Sosyal entegrasyon ile aidiyet hissi kazandırılması yabancı uyruklu öğrencilerde mutluluk,
  sevinç, bağlılık ve sakinlik gibi olumlu duygulara yol açabilmektedir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  24
  ❖ Diğer yandan yabancı uyruklu öğrenciler yeni ortamlarda kültürel kimliklerinin önemsiz
  görülmesi veya yeniden kimlik oluşturma süreci ile karşı karşıya kalabilmektedirler.
  ❖ Bu yeni deneyimler, sosyal gelenekler ve normlar kendilerine dışlanmışlık hissettirebilir. Her
  bir kültürün özelliği kültürler arasındaki farkı oluşturur.
  ❖ Bu yüzden farklı olmak iyi, kötü, üstün veya düşük anlamına gelmemelidir.
  ❖ Benzer kültürlere sahip olan gruplarla ilgili genellemeler yapılıyor olsa dahi bu grupların
  kendi içerisinde kültürel ve etnik uyuşmazlıklar, ideolojik ve siyasi farklılıklar, dinî ve sosyal
  kimlik farklılığı, tutumsal ve algısal farklılıklar olabilmektedir.
  Bu farklılıklar, kendi aralarında kutuplaşmaya ve çatışmalara da neden olabilmektedir.
  ❖ Kültürler arası ortamlarda bireyler benlik saygılarının yok olabileceğini veya sosyal bağlamda
  değer düşüklüğüne uğrayabilecek bir sosyal kimliğe sahip olduğunu düşünebilirler.
  ❖ Özellikle sosyal ve kültürlerarası etkileşimlerden kaynaklanan isteksizliği, güven eksikliğini,
  ön yargıları, endişeyi, kaygıyı veya belirsizliği en aza indirgemenin bir yolu, olumlu etkileşimi
  artırma uygulamaları olmalıdır.
  ❖ Bireysel deneyimlerin karmaşıklığı, karşılaşılan zorluklar, uyumsuz beklentiler, farklı yaşam
  tarzı gibi nedenlerden dolayı yabancı uyruklu öğrenciler sosyal uyum sürecinde pek çok
  psikolojik sıkıntıyla karşılaşabilmektedir.
  Bu durum kendilerini stresli, endişeli ve depresif hissetmelerini sağlayabilir.
  ❖ Bunun sonucu olarak yabancı uyruklu öğrenciler yalnızlık duygusu yaşayabilmektedirler.
  Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyo-kültürel ortamlara nasıl adapte oldukları okul
  deneyimlerine bağlı olabilmekte ve davranışları bireysel özelliklerine göre öngörülemeyecek
  şekilde değişebilmektedir.
  ❖ Bu nedenle kendi aralarında da davranışsal farklılıklar gösterebilmektedirler.
  ❖ Üstelik davranış problemleri yaşamalarının aidiyet ihtiyacı gibi makul nedenleri de olabilir. Bu
  davranışsal tutumlara yönelik yapılacak iyileştirmelerle ilgili yaklaşımlar ise empati
  eksikliğinden ve kültürel farklılıkların yanlış yorumlanmasından dolayı etkili olamayabilir.
  ❖ Bu yüzden ev sahibi ülke vatandaşlarının da kültürel uyum sürecine dâhil edilmesi
  gerekmektedir.
  ❖ Olumlu tavırlara sahip olabilmeleri için yabancı uyruklu çocuklara davranışlarının risk ve
  faydalarına yönelik destek verme eğiliminde bulunulabilir.
  Kimlik Oluşumu ve Altın Üçgen
  ❖ Bireyin kendini güvende hissedebilmesi ve eğitimin “eğitim güvenliği” hedefine ulaşabilmesi
  için de ebeveynlerin eğitime gerekli desteği vermelerinin sağlanması gerekmektedir. Nitekim
  ❖ Altın Üçgen olarak nitelenen; aile-okul ve sosyal çevre üçlüsü arasındaki sağlıklı iletişimin
  eğitim süresince gerçekleşmesi gerekmektedir.
  ❖ Ailenin özellikleri, çocuğun okul başarısındaki en önemli çevre faktörünü oluşturmaktadır.
  ❖ Kişiliğin büyük oranda aile eğitimiyle şekillendiği düşünüldüğünde aile içi iletişim, bireyin
  sağlıklı bir kimlik kazanmasına, etkili ve pozitif iletişim kurmayı öğrenmesine ve hem sağlıklı
  kişiliğiyle hem de iletişim becerisiyle, dünyadaki toplam “insani değerin’’ olumlu yönde
  değişimine katkı sağlayacaktır.
  ❖ Yabancı uyruklu ailelerin eğitimi destekleyen örnek davranışlarının eksikliği, çocuklarının
  eğitimdeki başarısını oldukça olumsuz bir şekilde etkileyecektir.
  ❖ Ailelerin eğitime yeterli desteği verebilmesi için de öncelikle eğitim kurumlarında, okullarda
  çocuklarının birçok açıdan güvende (fiziksel, sosyal, psikolojik, sağlık vb.) olduklarına
  inanması gerekmektedir.
  ❖ Kimlik oluşumunda aile faktörünün yanında eğitim ve sosyal çevre önem taşımaktadır. Bir
  aile içinde yaşadıkları toplumun kültürünü çocuğuna aktarır.
  ❖ Ebeveynler kültürü çocuğuna yaşayarak örnek vererek öğretirler.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  25
  ❖ Kimliğin oluşumundaki önemli üçüncü faktör ise çocuğun yakın çevresidir.
  ❖ Çocuğun sokakta, okulda birlikte olduğu yaşıtları kimlik oluşumunda çok önemlidir.
  ❖ “Altın Üçgen” dışında çocuğun kimliğinin oluşumunda son yıllarda gittikçe önemi artan yeni
  faktör ise sanal dünyadır.
  ❖ Çocuğun internet aracılığıyla erişim sağladığı sanal pencere, hiçbir engele takılmaksızın
  çocuğun kimlik oluşumunu etkileyebilecek güçtedir.
  Yabancı Uyruklu Çocukların Eğitim ve Okul Güvenliğine İlişkin Yapılan Çalışmalar ve
  Eğitim Politikaları
  ❖ Yabancı uyruklu çocukların eğitim ve okul güvenliğine ilişkin yurt dışında yapılan çalışmalar
  “yaş” faktörünün gençlerin okullara hızlı ve kolay adapte olunmasında kilit bir rol oynadığı
  sonucuna ulaşmışlardır.
  ❖ Araştırmacılar, bir çocuk ne kadar küçükse geçiş yapmasının onun için o kadar kolay
  olduğunu belirtmişlerdir.
  ❖ Yazarlar, küçük çocukların, ağır bir şekilde etkilenmeden veya kendi ülkelerinden gelen ilk
  sosyal bağlarını kaybetme duygusu hissetmeden yeni sosyal bağlar oluşturabileceğini ifade
  etmektedirler.
  ❖ Çocukların yeni bir topluma ebeveynlerden daha hızlı uyum sağlaması, sonuçta çocukların
  yetişkinlerin sorumluluklarını üstlenmeye zorlamasından kaynaklanmaktadır.
  ❖ Diğer çalışmada kardeşlere bakmanın ve ev işlerini yürütmenin çocuklar üzerinde büyük
  stres yarattığı ifade edilmektedir.
  ❖ Kardeşlerine bakmak veya çalışmak mülteci gençlerin akranlarıyla sosyalleşme zamanlarını
  kısıtlamakta ve bu da bize istikrarlı ve destekleyici arkadaşlıklar yaratmayı azaltan bir başka
  önemli faktörü göstermektedir.
  ❖ Bir başka çalışmada yeni toplumda “kabul edilmiş ve iyi entegre edilmiş hissetmek için
  arkadaş edinmenin son derece önemli olduğu” bulgusuna ulaşılmıştır.
  ❖ Bir diğer çalışmada, sosyal bağlamların örneğin; ırksal ve etnik farklılıkların algılanması, dil
  bilimsel sosyalleşme açısından farklılıklar ve akran desteği, göçmen gençleri nasıl etkilediği
  araştırılmıştır.
  ❖ Çalışmanın ampirik bulgularına göre sosyal akran desteğinin, engelleri ortadan kaldırmada
  kilit bir faktör olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
  ❖ Yabancıların eğitimde karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri Türkçe yetersizliği ve aidiyet
  bilincinden yoksun olmalarıdır.
  ❖ Topluma entegrasyonunun önündeki en büyük engellerden biri dildir.
  ❖ Dildeki noksanlık; eğitim problemlerine, yeni topluma uyum sağlamada ve istihdam
  konusunda zorluklara neden olmaktadır.
  ❖ Bu yüzden aslı sorun, çok kültürlülük ile dünya toplumunda bilgisiyle rekabet edebilecek,
  evrensel değerlerle donatılmış, her yerde başarılı olabilecek bireylerin iyi hazırlanmasıdır.
  Ayrıca toplumun üretme potansiyelinde sinerji oluşturmak ve toplumdaki bütün niteliklerin
  uygun yerde iyi kullanılması şarttır.
  ❖ Yabancıların yaklaşık yarısı, yerleşik toplumda bazı ülkelerin imajından dolayı, söz konusu
  ülkenin vatandaşı olmadıkları hâlde ayrımcılık gördüklerini belirtmiştir.
  ❖ Gerçek durumu anlayanlar davranışlarını olumlu olarak değiştirmiştir.
  ❖ Bazı gençler ayrımcılığın kendi cesaretsizliklerinden kaynaklandığını veya sahip oldukları
  kültürün iletişim sağlamaya engel olduğunu ve bu yüzden de dışlanmış olarak yaşadıklarını
  ifade etmiştir.
  ❖ Türkiye’deki yabancılarda “aidiyet bilinci”nin oluşmamasının nedeni, bireyin kendini yeterli
  düzeyde toplumun bir üyesi olarak görmemesinden kaynaklanmaktadır.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  26
  ❖ Kendini toplumun bir üyesi olarak görmemesinin nedeni ise bireyin toplumla olan bağlarının,
  (aidiyet) duygularının zayıf olmasından kaynaklanmaktadır.
  ❖ Yabancıları toplumdan tecrit edecek hareketlerden hassasiyetle kaçınılmalıdır. Bu
  bağlamda, göçmen öğrencilerin yeteneklerini tanımak da onları topluma kazandırmak ve
  başarılı olanların rol model olmalarını sağlamak önem arz etmektedir.
  ❖ Bununla eşit hak, eşit sorumluluk bilinci yabancılara öğretileceği gibi, bu uygulamanın
  yapıldığı da yerleşik halka anlatılmalı ve eğitim kurumlarında da hizmet içi eğitimle gerekli
  bilgilendirme yapılmalıdır. Gerekli önlemler alınarak yabancı mahallelerin oluşması ve
  gettolaşma riskinin oluşması da ancak bu ve benzeri önlemlerle önlenebilir (Özgüzel, 2013).
  ❖ Sonuç olarak: Yukarıdaki çalışmalarda özellikle dil bariyerinin en önemli sorun olarak işaret
  edildiği görülmektedir.
  ❖ Aynı zamanda önemli sorunlardan birinin de eğitim kurumları içerisinde okul güvenliği
  sorunu olduğu görülmektedir.
  ❖ Özellikle dil, akran zorbalığı, aile stresi, ailenin eğitsel etkinliklere katılımının düşük olması
  ve kültüre adapte olma gibi sorunların yaşandığı ve bu sorunlarında aslında eğitim
  kurumlarının güvenliği, bir başka deyişle okul güvenliği sorunu temelli olduğu dikkat
  çekmektedir.
  Bu çerçevede göçmenlerin içinde yaşadıkları ülke toplumunun dilinin öğretiminin özel olarak
  desteklenmesi önem taşımaktadır.
  ❖ Ebeveyni olmayan göçmen sayısının da göreceli olarak yüksek olması önemli bir sorun
  olarak karşımıza çıkmaktadır.
  ❖ Çözüm için toplumdaki eğitimcilerin ve rol model konumundaki insanların “Yüksek Empati
  Yeteneği, Anlayış Gösterme, Dürüstlük ve Adalet, Yeniliğe Açıklık, Takım Arkadaşlığı,
  Basitleştirme Yeteneği, İlham Verme, Çatışmaları Yönetebilme” alanlarındaki başarılı
  davranışları sosyal uyum / entegrasyona önemli bir katkı sağlayacaktır.
  OYUN BAĞIMLILIĞI
  Prof. Dr. İsa KORKMAZ
  Giriş
  ❖ Oyun insanlık tarihinin ilk yıllarından itibaren çeşitli şekillerde olagelmiş ve insanların günlük
  yaşamının bir kısmında yer almıştır. Aslında insanlar tarih boyunca oyun vasıtasıyla sosyal
  gelişim ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
  ❖ İnsanların biyolojik ihtiyaçları ne derecede önem arz ediyorsa oyun da sosyal bir varlık olan
  insanın diğer insanlarla birlikte yaptığı yarışma, eğlenme ve boş zamanlarını
  değerlendirmeye yönelik hayatı anlamlandırıcı tüm etkinliklerdir.
  ❖ Geleneksel oyunlarda doğal olan bazı sınırlamalar vardır.
  Örneğin oyuna katılacakların ortaklaşa belirleyecekleri bir zaman, yer ve katılımcı sayısı
  hakkında karar verilirken zorunlu olarak oyuncuların birbirlerini sınırladıkları ve kontrol
  ettikleri bir durum vardır.
  Hatta geleneksel oyunların büyük çoğunluğu tek başına oynanmadığı için birbirlerine bağlı
  oldukları söylenebilir.
  ❖ Fakat internet çağında ve teknolojik gelişmeler neticesinde sanal oyunların yapay zekâların
  devreye girmesiyle bir kişi oyun oynamak için zaman, yer, katılımcı gibi hiçbir kısıtlayıcı veya
  sınırlayıcı durumla karşılaşmamaktadır.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  27
  Örneğin geleneksel mahalle arası oyunlarda çocuklar akşam olunca evlerine gitmek
  zorundadır, yemek zamanı oyun bırakılır veya bir oyun oynamak için takım oluşturulurken
  belli bir katılımcı aranır.
  ❖ Günümüz video oyunlarında bir genç tek başına bilgisayar ve interneti kullanarak zaman
  açısından 7/24 kesintisiz oyun oynama imkânına sahiptir.
  ❖ Hatta bazı ülkelerde görülen oyunun başına geçip ölümle sonuçlanan vakalar basında
  zaman zaman görülmektedir.
  ❖ Günümüz oyunları bireylere tek başına tüm özgürlükleri sağladığı için dışsal bir kontrol
  sağlanamamaktadır.
  ❖ O hâlde bireyler oyun oynamada öz denetim ve öz kontrollerini iyi kullanmak zorundadırlar.
  Eğer bireylerde bu iç denetim güçlendirilmezse bireyler gerçek yaşamdan uzaklaşarak oyun
  bağımlısı olurlar ve diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi yaşamlarında tüm olumsuzluklarla
  karşılaşırlar.
  . Oyun Bağımlılığını Tanımlama
  ❖ Sanal Oyunlarla ilgili durumlar; 2021 yılında dünya genelinde oyun endüstrisinin ekonomik
  hacmi 180 milyar dolardır.
  ❖ 2,5 milyar insanın oyun oynadığı tahmin edilmektedir.
  ❖ Erkekler kızlardan iki kat daha fazla oyun oynamaktadırlar. 437
  ❖ Her oyun bağımlılık yapmaz.
  ❖ Her oyun, her bir bireye aynı etkiyi yapmaz.
  ❖ Oyun bağımlılığı genetik ve çevresel faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Her oyun,
  zararlı olmaz ve sağlıksız da değildir.
  ❖ Bireylerin yaşamlarında eğlence, rahatlama ve hatta sosyalleşme sağlayan oyunlar da
  vardır.
  ❖ Sanal oyunların bağımlılığının diğer bağımlılık türleri gibi toplumda açık ve net olarak fark
  edilmemektedir.
  ❖ Oyun bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uluslararası sağlık problemlerine ilişkin
  hastalıkları sınıflama (ICD) tarifinden hastalık olarak tanımlanmaktadır.
  ❖ Oyun bağımlılığı sadece çocuklarda değil gençler ve yetişkinlerden de görülen bir sağlık
  problemidir.
  ❖ Oyun bağımlılığı, uzun süreli çok fazla oyun oynama değil bireylerin günlük yaşamlarının
  önemli bir kısmında yer alarak gündelik yaşamlarında sorumlu olduğu görev ve
  sorumlulukları aksatarak bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesidir.
  ❖ Oyun bağımlılığı yeni bir olgu ve güncel bir kavram olarak görülse de geçmişten beri
  öğrencilerin dikkatlerinin ders dışı etkinliklere yönelmeleri ve zamanlarının büyük bir kısmını
  öğrenme aktivitelerinin dışında harcamaları sorunu tartışılmaktadır.
  ❖ Genel olarak oyun bağımlılığı öğrencilerin düzensiz bir öğrenme alışkanlığından
  kaynaklanmaktadır.
  ❖ Güncel (sanal) oyunların etkileri yalnızlık (soyutlama), duygu bozuklukları, daha fazla enerji
  gereksinimi ve uyarıcı maddeleri kullanma gibi sonuçları doğurmaktadır.
  ❖ Çocukların ve gençlerin oyun oynaması ve oyun bağımlılığını tanımlamak ve sınırlarını
  belirlemek zor görülmektedir.
  ❖ Çünkü her bir oyunun formatı ve süreci farklılık göstermektedir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  28
  ❖ Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2018 yılında gençlerin sanal oyun bağımlılığını davranış
  bozukluğu olarak tanımlayarak belirtilerini göstermede üç ölçüt belirlemiştir.
  Bireylerin;
 34. Oyun oynama isteğini kontrol altına alamaması,
 35. Oyun oynamanın diğer tüm aktivitelerden daha önemli ve öncelikli olduğu duygusuna
  sahip olması,
 36. Oyun oynama isteğinin, ders çalışmalarını aksatmasına, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve
  tüm faaliyetlerden uzaklaşmasına rağmen, artarak devam etmesidir.
  ❖ Amerika Psikoloji Derneği (APA)
  ❖ bir bireye oyun bağımlısı teşhisi konulması için dokuz ölçütten en az beşinin bir yıl içinde
  göstermesi gerektiğini belirtmiştir.
  Bunlar;
 37. Oyun oynamanın her şeyden önce gelmesi,
 38. Oyun oynamadığı zaman gergin ve asabi davranışlar göstermesi,
 39. Oyuna daha fazla zaman ayırma eğilimi içinde olması,
 40. Daha önce sevdiği ve katıldığı aktivitelerle ilgilenmemeye başlaması ve aktivitelerden
  uzaklaşması,
 41. Oyunda harcadığı zamana ilişkin aileye yanlış bilgi vermesi,
 42. Akademik çalışmalarına daha az zaman ayırmaya başlaması,
 43. Oyun oynamayı, kaygı, suçluluk gibi olumsuz duygulardan kaçış olarak görmesi,
 44. Oyun oynama sıklığını, zamanını ve süresini kontrol edememesi,
 45. Psikolojik problemler yaşamaya başlamasına rağmen oyun oynamayı azaltma veya
  kısıtlama eğilimi göstermemesidir.
  Oyunlara bağlanma süreci ve bağımlılığın oluşma aşamaları şunlardır:
  ❖ 1. Başlama isteği: Oyun, oynamaya yeni başlayan bireylerin meraklarını uyandırarak oyunun
  içine alma ve oyunun bir parçası olma,
  ❖ 2. İlginin artması: Oyuna başlayan bireylerin günlük yaşamlarında ve davranışlarında
  farklılaşmaların başlaması. Örneğin, harcama alışkanlıklarında ve zamanı kullanma
  davranışlarında farklılaşmaların olması,
  ❖ 3. Düşüncelerinde oyunun öncelikli bir yere sahip olması: Oyunun bireyin yaşamının
  merkezine yerleşmesi sonucu daha önce zevk aldığı etkinliklerden uzaklaşmaya başlaması,
  ❖ 4. Oyun bağımlılığının oluşması: Bireyin zamanının büyük bir kısmını ve enerjisini oyuna
  ayırarak sorumlu olduğu görevlerini aksatması veya ihmal etmeye başlaması.
  (Bu bağlamda bireyin beslenme ve uyku alışkanlıklarında bozukluklar görülmektedir. Diğer
  yandan sosyal yaşamındaki ilişkiler de olumsuz etkilenerek ailesinden ve arkadaşlarından
  uzaklaşmaya başlar.)
 46. Oyun Bağımlılığının Etkileri
  ❖ Oyun Bağımlılığı bireyleri ekonomik, sosyal, bedensel (sağlık) ve duygusal olarak olumsuz
  etkilemektedir. Hatta oyun bağımlılığı diğer bağımlılıklara ve istenmeyen alışkanlıklara da
  neden olmasından dolayı bireyin yaşamında önemli risklere ve travmalara yol açmaktadır.
  ❖ Oyun bağımlılığının bireyin yaşamını ekonomik yönden olumsuz etkilemektedir.
  ❖ Bir taraftan bireyi daha fazla para harcamaya zorlarken diğer taraftan çalışan bireylerin iş
  yeri performansını düşürerek iş hayatında bireyin verimliliğini azaltmaktadır. Dolayısıyla
  düşük verimlilik gelir kaybına yol açabilir.
  ❖ Oyun bağımlılığı yaşayan bireylerin oyuna yönelik harcamaları da artacaktır. Bazı oyunlarda
  ani para harcama gerektiren durumlar da olabilmektedir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  29
  ❖ Oyun bağımlılığı yaşayan bireylerin fiziksel aktiviteleri yavaşlamakta ve beslenme
  alışkanlıkları değişmektedir.
  ❖ Bu durum bireylerin sağlıklarını olumsuz olarak etkilemektedir. Düzensiz beslenme ve uyku
  yetersizliği durumları metabolizmayı olumsuz etkileyerek bireyin vücudunda kalıcı ve yıkıcı
  hasarlar meydana getirmektedir.
  ❖ Oyun bağımlılığı yaşayan bireylerin sosyal hayatlarından da önemli değişikler görülmektedir.
  Bazı oyunlar bireysel olarak da oynanmaktadır.
  ❖ Dolayısıyla bireyin oyun bağımlılığı artıkça birey kendini sosyal çevresinden soyutlamaya
  başlar.
  ❖ Aile ve sosyal çevresinden uzaklaşmaya başlayan birey kendini yalnızlığa ve amaçsız bir
  yaşama doğru götürür.
  ❖ Oyun bağımlılığının bireyler üzerinde bir başka olumsuz etkisi de bireyin duygusal olarak
  kırılganlık yaşamasıdır.
  ❖ Oyun bağımlılığı yaşayan bireyler karşılaştıkları bir sorunla baş edebilmek için sanal
  oyunlara yönelerek çıkış aramaktadırlar.
  ❖ Gerçek hayattan kendini soyutlayan bireylerde yüksek kaygı, gerginlik, karamsarlık, yalnızlık
  ve empati düşüklüğü gibi duygular görülmektedir.
  Oyun Bağımlılığını Önleyici tedbirler
  ❖ 1. Oyun oynama süresi sınırlandırılmalıdır.
  ❖ 2. Oyun oynama etkinliğini alışkanlık ve rutin davranışa dönüştürecek sıklıkla yapmamaya
  dikkat edilmelidir.
  ❖ 3. Geceleri oynanan oyunlardan hemen sonra yatmak yerine oynama ve yatma zamanı
  arasında belli bir süre bırakılmalıdır.
  ❖ 4. Tatile giderken veya seyahat esnasında oyun konsollarını mümkünse yanına almama,
  telefon ve bilgisayarlardaki oyunlara az takılmaya dikkat edilmelidir.
  ❖ 5. Oyuna harcanan zamanın farkında olunmalıdır.
  ❖ 6. Oyun bağımlılığının başladığına işaret eden belirtiler fark edildiğinde oyun oynama
  zamanı bilinçli bir şekilde azaltılmalı veya uzmanlardan destek alma yolları aranmalıdır.
  ❖ 7. Spor ve fiziksel etkinliklere katılmayı veya yapmayı teşvik edilmeli veya desteklenmelidir.
  ❖ 8. Çocuklarla konuşarak onların neden oyun oynamak istedikleri ve hangi oyunlardan zevk
  aldıkları hakkında bilgi edinilmelidir.
  ❖ 9. Çocukları oyundan uzaklaştırmak için aile içi ortak etkinlikler düzenlenmelidir.
  ❖ 10. Oyun oynayan çocuğa oyundan ayrılması için belli bir süre tanınmalıdır.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  30
  GÜVENLİ OKUL: OKULLARDA SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN
  DESTEKLENMESİ
  Prof. Dr. Yalçın ÖZDEMİR
  Güvenli Okul:
  ❖ Okullarda Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Desteklenmesi Okulda şiddet, okul içinde
  veya çevresinde başkalarına zarar vermeyi amaçlayan bir dizi kasıtlı davranışı
  tanımlamaktadır.
  ❖ Zorbalık, siber zorbalık, kavga, silah kullanımı ve cinsel taciz ve istismar dâhil olmak üzere
  birçok sorun okul şiddeti olarak görülmektedir.
  ❖ Bir başka ifadeyle, okulda şiddet bir okulun eğitim misyonunu veya okulun saygı iklimini ihlal
  eden her türlü davranışlardır.
  ❖ Sorunun kapsamından bahsettiğimizde bu sorunun yalnızca ülkemize ait olmadığını, ulusal
  ve uluslararası sınırları aştığını anlıyoruz.
  ❖ Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bunların öğrenciler ve yetişkinler için erişilebilirliği,
  okul ortamında ya da çevrim içi ortamlarda şiddet davranışlarının artışına etki etmiştir.
  ❖ Şiddet İçin Risk faktörleri Okullarda şiddeti önlemenin en önemli ve ilk basamaklarından biri
  risk faktörlerini belirlemeye yönelik çalışmalardır; bu faktörler bilindiğinde bir kişi için ya da
  okul temelli önleme çalışmaları planlanabilir.
  Risk faktörlerinin beş önemli yönü bulunmaktadır.
  ❖ İlk olarak risk faktörleri eklemeli olma eğilimindedir- ne kadar fazla risk faktörü varsa şiddet
  riski o kadar yüksek olur.
  ❖ İkinci olarak risk faktörleri, birey, aile, akran grubu, okul ve mahalle seviyeleri dâhil olmak
  üzere birden fazla düzeyde ortaya çıkmaktadır.
  ❖ Üçüncüsü, farklı risk faktörleri yaşamın farklı noktalarına ilişkindir; aile düzeyindeki faktörler
  küçük çocuklar için daha büyük bir rol oynar ve akran grubu ve mahalle faktörleri daha
  büyük çocuklar için daha büyük bir rol oynar.
  ❖ Dördüncüsü, bazı risk faktörleri, belirli şiddet içeren davranış türlerine özgüdür (Örneğin,
  cinsel şiddet için risk faktörleri, siber zorbalık için olanlardan oldukça farklı olabilir.).
  ❖ Son olarak risk faktörlerine maruz kalmanın derecesinin sonuçlar üzerinde önemli etkisi
  bulunmaktadır (Örneğin, aşırı ve kronik çocuk istismarının etkisi ara sıra yaşanan ihmale
  göre daha düşüktür.
  ❖ Genel olarak değerlendirildiğinde; bireysel özellikler, aile içi şiddet; tutarsız, gevşek ve sert
  disiplin uygulamaları; antisosyal akranlarla ilişki; bilgisayar oyunları ve okula karşı olumsuz
  tutumlar şiddet için önemli risk faktörleri olarak görülmektedir.
  Şiddet için Kuramsal Açıklamalar
  ❖ Şiddetin türleri ve özellikleri ise aşağıdaki verilmiştir:
  • Doğrudan şiddet; zarar vermek amacı taşıyan bir kişiyle doğrudan karşı karşıya gelme
  davranışlarıdır. Dövmek, tehdit etmek, hakaret etmek, itmek doğrudan şiddete girer.
  • Dolaylı/ilişkisel şiddet; sosyal ret, sosyal dışlama, dedikodu yapmak gibi davranışları
  içerir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  31
  İşlevleri açısından şiddet:
  ❖ Tepkisel şiddet, kışkırtmaya cevap niteliğinde olan savunmacı davranışlardır. Başkalarının
  davranışlarına düşmanca bir biçimde hamlede bulunma eğiliminde olan şiddetin bu türü;
  kendini kontrol etme ve dürtüsellik ile ilişkilidir. Ayrıca tepkisel şiddet, sosyal ilişkilerle baş
  etme sorunlarıyla da ilişkilidir. Planlı şiddette ise fayda beklentisi vardır. Kasıtlı bir biçimde
  yapılır ve dış pekiştireçler ile kontrol edilmektedir.
  ❖ Planlı şiddet;
  ❖ yüksek düzeyde liderlik ve sosyal yeterlik becerileriyle ilişkilidir. Aynı zamanda suç içeren ve
  antisosyal davranışlarla da ilişkilidir.
  Şiddetin Ruh Sağlığı İçin Sonuçları
  ❖ Spesifik olarak bu çalışmada, zorbalık davranışı göstermek, yaklaşık 6 yıl sonra şiddeti
  yaklaşık üçte iki oranında artırdığı ve zorbalık mağduriyeti, şiddeti yaklaşık üçte bir oranında
  artırdığı görülmüştür. Bir başka ifadeyle yaşamın erken dönemlerinde şiddet uygulayanların
  ve şiddet mağdurlarının sonraki yıllarda şiddet davranışlarında artma eğilimi görülmektedir.
  ❖ Şiddet davranışı gösteren çocukların yetişkinlik zamanlarında suç ve şiddete meyilli olma,
  riskli davranışlar gösterme, madde kullanımı gibi olumsuz anlamda yaşantılar geçirme
  ihtimalleri yüksek olmaktadır.
  ❖ Başka çalışmalarda şiddet olaylarına maruz kalanlarda öz saygıda azalma, psikolojik
  travmada artış, okuldan kaçma gibi davranışlarda artış olduğu bildirilmektedir.
  ❖ Ülkemizde yapılan çalışmalarda öğrenciler arasındaki bir şiddet türü olarak zorbalık
  davranışlarının dağılımı şu şekilde olmaktadır: yüzde 30 oranında lakap takma, yüzde 24
  oranında söylenti yayma, yüzde 17 oranında göz ardı etme, gruba katılmasına izin vermeme
  ve gruptan atma, yüzde 14 oranında vurma veya itme davranışı. 6. sınıftan 10. sınıfa devam
  eden öğrencilerin yüzde 20 oranında fiziksel, yüzde 50 oranında sözel, yüzde 13’ünün ise
  siber zorbalığa maruz kaldıkları görülmektedir.
  ❖ Bir şiddet türü olarak zorbalığa maruz kalmış çocukların ruhsal açıdan incelendiği
  ülkemizdeki araştırmalar, bu çocukların düşük özsaygı, stres, depresyon, kaygı, intihar
  eğilimi, travma sonrası stres bozukluğu, okul korkusu, okuldan kaçma, öfke ve şiddet
  eğiliminde artış gibi olumsuz sonuçlar yaşadıklarını göstermektedir.
  ❖ Şiddetin yukarıda belirtilen olumsuz etkilerini gösteren araştırmaların yanı sıra araştırmalar
  bize şiddetin önlenebilir olduğunu göstermektedir.
  ❖ Okullar, şiddeti ele almak ve önlemek için kritik bir ortam olarak görülebilir ve buna yönelik
  okul güvenliği politikaları son yıllarda daha fazla vurgulanmaya başlanmıştır.
  ❖ Öğrenciler arasında şiddeti veya riskli davranışları azaltmak için geleneksel olarak kullanılan
  yöntemler daha çok disiplin ve cezalandırmaya yönelik önlemlere odaklanmıştır.
  ❖ Araştırmalar bu uygulamaların okul güvenliğini artırma üzerinde çok az etkili olduğunu hatta
  sorunu bazen daha da büyüttüğünü göstermektedir .
  ❖ Bunu göz önünde bulundurarak okullarda şiddetin azalması ve güvenli okul ortamının
  sağlanmasına yönelik okul temelli önleme programlarının önemi son yıllarda daha çok
  vurgulanmaya başlanmıştır.
  ❖ Bunlar arasında, okul temelli olarak uygulanan Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ)
  Programı önemli bir yer tutmaktadır.
  ❖ Şiddeti Önleme ve Güvenli Okul Okullarda gençler arasında şiddete bağlı davranışları
  azaltmak ve öğrencilerin sağlıklı gelişimini desteklemek için, etkili önleme stratejilerinin
  geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmaların yapılması önemlidir.
  ❖ Yakın tarihli bir meta-analiz çalışması, şiddeti önlemeye yönelik müdahale çalışmalarının
  şiddet davranışlarının azalmasında etkili olduğunu göstermektedir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  32
  ❖ Şiddeti önleme programları genel anlamda öğrencilerin duygusal ve sosyal becerilerini
  desteklemeye odaklanmaktadır.
  ❖ Bu tür programlar genellikle yapılandırılmış ve müfredatın içine yedirilmiş ve sınıf temellidir.
  Bu programlar, öğretmen-öğrenci bağını ve okul ortamında akranlarla sağlıklı etkileşimi
  güçlendirmeyi de içermektedir.
  ❖ Duygusal ve sosyal beceri eğitiminin kritik bileşenleri arasında duygusal okuryazarlık, öz
  kontrol, sosyal yeterlilik, olumlu akran ilişkileri ve kişiler arası problem çözme yer almaktadır.
  Bu becerilerin kazanılması açısından bakıldığında okul temelli önleme programları önleyici
  ve gelişimsel uygulamaları içermektedir.
  ❖ Güvenli okullar için olumlu sonuçlar sağlayan okul temelli programların en önemlilerinden
  birinin sosyal duygusal öğrenme (SDÖ) olduğu görülmektedir.
  ❖ Okul temelli SDÖ programları, “çocuğun bütünsel gelişimi” ile ilgilenen eğitime daha
  bütünsel bir yaklaşım olarak görülmektedir.
  ❖ SDÖ, çocuklara öz-farkındalık, öz-yönetim, sosyal farkındalık, kişiler arası ilişkileri yönetme
  ve sorumlu karar verme gibi becerileri öğretmektedir.
  ❖ Bu becerilerin, gelişmiş bilişsel işlevler, akademik başarı, benlik ve diğerleri hakkındaki
  tutumlar gibi kısa vadeli faydalarla sonuçlandığı düşünülmektedir.
  ❖ Araştırmalar, kişilerin ruh sağlığı açısından önemli uzun vadeli faydaların olabileceğini
  göstermeye başlamıştır .
  ❖ Sonuç olarak SDÖ programları doğrudan okullarda şiddeti ve davranış sorunlarını azaltma
  potansiyeline sahip olabilir.
  Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) ve Güvenli Okul İklimi
  ❖ SDÖ, çocukların yaşam zorluklarıyla daha etkin bir şekilde başa çıkmalarına ve hem
  öğrenmelerinde hem de sosyal çevrelerinde başarılı olmalarına yardımcı olan bir dizi temel
  sosyal ve duygusal becerinin sistematik gelişimine odaklanmaktadır.
  ❖ SDÖ çocukların ve yetişkinlerin duygularını tanımak ve yönetmek, sorumlu kararlar vermek
  ve zorlu sosyal durumları yapıcı bir şekilde ele almak, başkalarını önemsemek ve ilgi
  göstermek, olumlu ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları bilgi, tutum ve becerileri edindikleri
  süreçler olarak tanımlanmaktadır.
  ❖ SDÖ için, beş temel sosyal ve duygusal beceri kategorisi belirlenmiştir.
  Öz-farkındalık: Kişinin duygularını, ilgi alanlarını, değerlerini ve güçlü yanlarını/yeteneklerini
  doğru bir şekilde değerlendirme ve sağlam temellere dayanan bir öz güven duygusunu
  sürdürme becerisi.
  Öz-yönetim: Stresle başa çıkmak, dürtüleri kontrol etmek ve engellerin üstesinden gelmek
  için sebat etmek için kişinin duygularını düzenleme kapasitesi; kişisel ve akademik hedefler
  belirlemek ve daha sonra bu hedeflere ulaşma yolunda ilerleme becerisi; duyguları yapıcı bir
  şekilde ifade etme becerisi.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  33
  Sosyal farkındalık: Başkalarının bakış açısını almak ve onlarla empati kurma becerisi;
  bireysel ve grup benzerliklerini ve farklılıklarını tanıma ve takdir etme becerisi; toplumsal
  davranış standartlarını anlama ve uyma becerisi; aile, okul ve toplum kaynaklarını tanıma ve
  kullanma becerisi.
  İlişki becerileri: İşbirliğine dayalı sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi; uygunsuz
  sosyal baskıya direnme becerisi; kişiler arası çatışmayı önleme, yönetme ve çözme becerisi;
  gerektiğinde yardım isteme becerisi.
  Sorumlu karar verme: Etik standartlar, güvenlik endişeleri, uygun davranış standartları,
  başkalarına saygı ve çeşitli eylemlerin olası sonuçları dikkate alınarak karar alabilme
  becerisi; karar verme becerilerini akademik ve sosyal durumlara uygulama becerisi; kişinin
  okulunun ve toplumun refahına katkıda bulunma becerisi.
  ❖ SDÖ programını kullanan okullar, öğrencilere öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık,
  ilişkiler ve sorumlu karar verme alanlarında beceriler öğretir.
  ❖ Bu beceriler, çocukların kızgın olduklarında kendilerini sakinleştirmelerine, arkadaşlıklar
  başlatmalarına, ilişki çatışmalarını saygılı bir şekilde çözmelerine ve etik ve güvenli seçimler
  yapmalarına olanak tanımaktadır.
  ❖ Bu temel SDÖ becerileri, öğrencilerin şiddetle ve zorbalıkla başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu
  temel yeterliliklerdir. Zorbalık, birçok okulda yaygın bir sorundur.
  ❖ Ne yazık ki sorunu azaltmaya yönelik birçok girişim-örneğin failleri cezalandırmak, mağdur
  çocuklara zorbalığı görmezden gelmelerini söylemek veya işleri kendi başlarına
  halletmelerini söylemek gibi- etkisiz sonuçlar üretmiştir.
  ❖ Ancak okullar, okul iklimini iyileştirmek ve öğrenciler arasında daha olumlu etkileşimler
  yaratmak için belirli adımlar atabilir.
  ❖ Okullar zorbalığı önleme çabalarını bir SDÖ çerçevesi içine yerleştirdiğinde bu çabalar
  okuldaki SDÖ uygulamalarının doğal bir uzantısı hâline gelir ve başarılı olma olasılığı daha
  yüksektir.
  ❖ Bu tür okullar, sıcaklık ve saygı ortamını teşvik ederek hem öğrencilerde hem de personelde
  temel sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini teşvik edebilir.
  ❖ Sosyal ve duygusal yetkinliğe sahip öğrencilerin saldırgan, zorbalığın hedefi veya pasif
  seyirci olma olasılığı daha düşüktür.
  ŞİDDETİN ÖNLENMESİ: OKULLARDA BARIŞYAPICILIK/ARABULUCULUK
  UYGULAMALARI
  Doç. Dr. Ali Serdar SAĞKAL
  ❖ Okullar, değerleri, inançları, ilgileri, yetenekleri, motivasyonları ve bakış açıları farklı
  öğrencilerin bir araya geldikleri heterojen ortamlardır.
  ❖ Aynı sınıf ve aynı yaş düzeyinde olsalar bile öğrencilerin bilişsel, duygusal ve davranışsal
  gelişim düzeyleri arasında farklılıklar vardır.
  ❖ Okullardaki ve sınıflardaki kalabalık öğrenci mevcutları da göz önüne alındığında okullarda
  öğrenci-öğrenci anlaşmazlıklarının yaşanılmasının kaçınılmaz olduğu söylenebilir.
  ❖ Bu noktada, önemli olan öğrencilerin yaşamış oldukları bu anlaşmazlıkları hangi yöntemlerle
  ele aldıklarıdır.
  ❖ Öğrencilerden beklenen yaşadıkları anlaşmazlıkları şiddet, saldırganlık ya da zorbalık gibi
  davranışlara başvurarak, yıkıcı yöntemler kullanarak çözmeye çalışmak yerine; bu
  anlaşmazlıkları yapıcı-barışçıl bir biçimde çözüme kavuşturmalarıdır (
  SALİH ÖZ-MERSİN
  34
  ❖ Alanyazın incelendiğinde araştırmacıların anlaşmazlıkların yaşamın doğal bir parçası
  olduğunu; anlaşmazlıkları önlemeye çalışmak yerine bireylere bu anlaşmazlıkları yapıcıbarışçıl bir biçimde nasıl ele alabileceklerini öğretmenin önemli olduğunu vurguladıkları
  görülmektedir.
  ❖ Bu bakış açısını savunan bilim insanları, çatışmaların yapıcı bir biçimde ele alınması
  durumunda bireylerin bu süreçten sağlayabilecekleri birçok yarar olduğunu belirtmektedirler.
  Örneğin, çocuklara yapıcı anlaşmazlık çözüm becerileri öğretildiğinde çocukların bu
  becerileri kullanarak sosyal yaşamda iş birliği yapma, ilişki kurma ve ilişki sürdürme
  becerilerinin de gelişeceği vurgulanmaktadır.
  ❖ Okullarda öğrencilere anlaşmazlık çözüm becerilerinin öğretilmesi sadece okul ortamlarının
  değil; uzun vadede iş, aile ve toplum hayatının da barışçıl yönde dönüşmesinde önemli
  katkılar sağlayacağı söylenebilir.
  ❖ Okullarda öğrenci-öğrenci anlaşmazlıklarının yapıcı-barışçıl çözümünü sağlamak için
  kullanılabilecek yöntemlerden biri “Barışyapıcılık/Arabuluculuk Uygulamaları”dır.
  Barışyapıcılık/Arabuluculuk
  ❖ Alanyazında, barışyapıcılık/arabuluculuk programlarının iki temel amacı olduğu ileri
  sürülmektedir.
  ❖ Birinci amaç, öğrencilerin okullarda güvenliğinin sağlanması;
  ❖ ikinci amaç ise öğrencilerin yapıcı-barışçıl anlaşmazlık çözüm becerilerinin kullanıldığı bir
  ortamda sosyalleşmelerini ve gelişmelerini sağlamaktır.
  ❖ Barışyapıcılık/arabuluculuk programları hem dünyada hem de ülkemizde okullarda şiddet
  davranışlarının ve disiplin problemlerinin azaltılmasında geleneksel disiplin anlayışına bir
  alternatif olarak kullanılan yöntemlerden biridir.
  ❖ Barışyapıcılık/arabuluculuk, sorun yaşayan iki ya da daha fazla kişinin üçüncü bir nötr kişinin
  yardımıyla sorunu çözmek amacıyla bir araya geldikleri bir süreci içermektedir.
  ❖ Okullarda barışyapıcı olarak eğitilen öğrenciler, üçüncü bir nötr kişi olarak tarafların yapıcıbarışçıl bir çözüme ulaşmaları amacıyla taraflar için müzakere basamaklarını
  kolaylaştırmaktadırlar.
  ❖ Barışyapıcılar, tarafların yaşadığı sorunu çözmeye çalışmamaktadırlar. Bunun yerine, onlar
  tarafların sorunlarını çözmelerinde sadece süreci kolaylaştırmaktadırlar.
  ❖ Barışyapıcının, taraflar üzerinde bir gücü ya da otoritesi bulunmamaktadır. Barışyapıcı ve
  taraflar arasındaki ilişki eşitliğe dayanmaktadır.
  ❖ Barışyapıcılık,tarafların sorunlarını çözüme kavuşturmak için gönüllü olarak bir araya
  geldikleri ancak çözüm noktasında kontrolü ellerinde tuttukları bir süreçtir .
  ❖ Barışyapıcılık, tarafların sorunlarını çözmelerinde gizli bir süreç sağlamaktadır. Bu süreç
  sayesinde, taraflar anlaşmazlıklarını daha fazla büyümeden, daha fazla karmaşıklaşmadan
  ve üçüncü kişiler olaya dâhil olmadan kendi aralarında çözüme kavuşturabilmektedirler.
  ❖ Görüşmeler esnasında barışyapıcılar herhangi bir tarafı tutmamakta ya da
  suçlamamaktadırlar.
  ❖ Barışyapıcıların görevi bu süreçte her iki tarafı da iyi bir biçimde dinlemek ve onların kendi
  sorunlarına kendi çözümlerini geliştirmelerinde onlara yardımcı olmaktır.
  ❖ Barışyapıcılık, bireylere anlaşmazlık yaşadıkları kişiyle şiddetin olmadığı bir ortamda
  yüzleşebilmeleri fırsatını sunmaktadır.
  ❖ Adli makamlara, öğrenci davranışları değerlendirme kuruluna ya da okul disiplin kuruluna
  yansıması gereken olaylar hariç olmak üzere öğrenciler arasında yaşanan tüm kişiler arası
  SALİH ÖZ-MERSİN
  35
  sorunlar (örneğin, alay etme, lakap takma, dedikodu etme vb.) barışyapıcılıkta ele
  alınabilmektedir.
  ❖ Barışyapıcılığa anlaşmazlık yaşayan tarafların kendileri başvurabileceği gibi öğretmenler ve
  okul yöneticileri de tarafları barışyapıcılığa yönlendirebilmektedirler.
  ❖ Barışyapıcılığın gerçekleşebilmesi için taraflardan her ikisinin de barışyapıcılığı kabul
  etmesi gerekmektedir.
  ❖ Taraflardan biri barışyapıcılığı kabul etmediği takdirde barışyapıcılık
  gerçekleştirilememektedir.
  Barışyapıcılık, dört aşamadan oluşan bir süreçtir.
  Birinci aşama,
  ❖ kavganın sonlanması ve tarafların sakinleşmesidir.
  ❖ Yapıcı müzakerelerin gerçekleşebilmesi için öncelikle kavganın sonlanması ve tarafların
  sakinleşmesi gerekmektedir.
  ❖ Kavgaların hemen ardından tarafların barışyapıcılık masasına oturmalarını ve sorunlarını
  barışçıl bir biçimde müzakere etmelerini beklemek çok da gerçekçi olmayabilir.
  ❖ Çünkü bireyler öfkelendiklerinde zaman zaman bu duyguların etkisinde kalabilmekte, sağlıklı
  ve gerçekçi kararlar verememektedirler.
  ❖ Bu nedenle, barışyapıcılar tarafları bir araya getirmeden önce kavganın sonlandığından ve
  tarafların sakinleştiğinden emin olmalıdırlar.
  İkinci aşama,
  ❖ tarafların barışyapıcılık desteği almaya karar vermeleridir.
  ❖ Kavga sonlandığında ve taraflar sakinleştiğinde barışyapıcılık oturumları başlatılabilir.
  ❖ Sorunun barışyapıcılık ortamında çözülmesini isteme kararı taraflara aittir.
  ❖ Taraflardan biri barışyapıcılık desteği almak istemezse bu konuda herhangi bir zorlama
  yapılmamaktadır.
  ❖ Barışyapıcılık oturumuna katılmak istemeyen bireyin varsa sadece kaygıları, korkuları ve
  soru işaretleri giderilebilir.
  ❖ Barışyapıcılık oturumlarına katılıp katılmamaya dair son karar taraflara aittir.
  ❖ Barışyapıcılık görüşmeleri, barışyapıcılar için düzenlenen özel bir odada gerçekleştirilir.
  ❖ Bu oda, sadece barışyapıcılık uygulamalarının gerçekleştirilmesi için hazırlanmaktadır.
  ❖ Taraflar görüşmelerini eşkenar üçgen bir masada oturarak gerçekleştirmektedirler.
  ❖ Eşkenar üçgen masa hem tarafların hem de barışyapıcının eşitliğini temsil etmektedir.
  Üçüncü aşama,
  ❖ müzakere basamaklarının kolaylaştırılmasıdır.
  ❖ Barışyapıcı, tarafların müzakere basamaklarını kullanarak sorunlarını çözmelerinde
  kolaylaştırıcı bir rol üstlenir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  36
  Dördüncü aşama,
  ❖ anlaşmanın imzalanmasıdır.
  ❖ Görüşme sürecinin sonunda taraflar anlaşmaya vardıklarında barışyapıcı, barışyapıcılık
  formunu doldurur ve imzalamaları için taraflara sunar.
  ❖ Barışyapıcılık formunun imzalanmasıyla taraflar verdikleri sözlere uyacaklarını yazılı bir
  metinle onaylamış olurlar.
  ❖ Barışyapıcı, yapıcı ve barışçıl bir anlaşmaya vardıkları için tarafları kutlar; anlaşmanın
  takipçisi olacağını belirtir.
  ❖ Ayrıca, taraflar formu imzaladıktan sonra, barışyapıcılar imzalanan bu anlaşma formunu
  Rehberlik Servisi içerisinde kilitli bir dolap içerisinde tutulan “Barışyapıcılık Görüşmeleri Kayıt
  Dosyası”na koyarlar.
  ❖ Böyle bir yöntem izlenmesinin sebebi, taraflar ve barışyapıcılar tarafından doldurulan formun
  gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasıdır.

  Barışyapıcı öğrenciler, tarafların yaşadığı anlaşmazlığı ele alırken aşağıdaki işlem
  basamaklarını takip ederler:
  ❖ 1. Taraflar yaşadıkları sorunu nedenleriyle birlikte açıklarlar,
  ❖ 2. Taraflar yaşadıkları duyguları nedenleriyle birlikte açıklarlar,
  ❖ 3. Taraflar birbirlerinin bakış açısını anladıklarını gösterirler,
  ❖ 4. Taraflar isteklerini nedenleriyle birlikte açıklarlar,
  ❖ 5. Taraflar çözüm seçenekleri üretirler,
  ❖ 6. Taraflar ürettikleri çözüm seçenekleri arasından en adil, yapıcı ve barışçıl çözüm seçeneği
  üzerinde anlaşırlar. ,
  Uygulayıcılar İçin Adım Adım İşlem Basamakları
  ❖ Bu kısımda, uygulayıcıların çalıştıkları kurumlarda bu programı kolaylıkla hayata
  geçirebilmeleri için izlemeleri gereken işlem basamakları adım adım açıklanmıştır.
 47. ADIM:
  ❖ Okul Yöneticilerini Bilgilendirmek, Onları İkna Etmek, Onların Desteğini Almak ve Güvenini
  Kazanmak Önleyici ve gelişimsel rehberlik kapsamında çalıştıkları kurumlarda barışyapıcılık
  programını uygulamak isteyen eğitimciler için en önemli unsur öncelikle bu çalışmanın
  önemi ve öğrencilere, okula, ailelere ve topluma sağlayacağı katkılar hakkında okul
  yöneticilerini bilgilendirmek, onların desteklerini ve güvenlerini kazanmaktır.
  ❖ Eğitim kurumlarında inisiyatif alınarak, değişiklik yaratmayı hedefleyen çalışmaların hayata
  geçirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için bu destek ve adanmışlık mutlaka gereklidir.
 48. ADIM:
  ❖ Çevre Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliğinin Sağlanması Çevre kurum ve kuruluşlar (ör. Millî
  Eğitim Müdürlükleri, RAM’lar) ziyaret edilerek okulda başlatılması planlanan barışyapıcılık
  programı hakkında kurum yöneticilerine bilgiler verilebilir, onların desteklerinden
  yararlanılabilir ve kurumlar arası iş birliği sağlanabilir.
  Bu tür çalışmalarda, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması, çalışmaya olan inancın ve
  motivasyonun artmasını sağlayabileceği gibi projenin okulda sahiplenilmesini ve
  yürütülmesini de kolaylaştırabilir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  37
 49. ADIM:
  ❖ Her Bir Öğretmenin Desteğinin Kazanılması Okul sisteminde öğrencilerle en çok etkileşim
  içerisinde bulunan üyeler kuşkusuz öğretmenlerdir.
  ❖ Dolayısıyla bu tür çalışmalarda öğrenciler arasında yapıcı-barışçıl anlaşmazlık çözüm
  yöntemlerinin benimsenme ve kullanma oranını artıracak en önemli unsurlardan biri
  öğretmenlerin sınıflarda sağlayacağı kolaylaştırma, destek, teşvik ve cesaretlendirmeler
  olacaktır.
  ❖ Dolayısıyla bu süreçte her bir öğretmenin desteğinin kazanılmasının önemi oldukça
  yüksektir.
 50. ADIM:
  ❖ Kullanılacak Eğitim Programının Belirlenmesi, Revize Edilmesi ya da Geliştirilmesi Dördüncü
  adımda, barışyapıcı öğrenciler yetiştirmek için kullanılacak eğitim programı belirlenir.
  ❖ Bu kapsamda, etkililiği bilimsel olarak test edilmiş kanıt temelli programlar kullanılabileceği
  gibi uygulayıcılar alanyazında var olan programları öğrencilerinin ihtiyaçları ve gelişim
  düzeylerine uygun bir biçimde revize edebilirler ya da alan uzmanlarından destek alarak yeni
  programlar geliştirebilirler.
 51. ADIM:
  ❖ Uygulayıcıların Maddi İhtiyaçların Nasıl Giderileceği Konusunda Okul Yöneticileriyle
  Görüşmeleri ve Bütçe Planlamaları Yapmaları
  ❖ Barışyapıcı öğrencilerin eğitimine başlanmadan önce barışyapıcılık görüşme odasının
  hazırlıklarının da yapılması gerekmektedir.
  ❖ Bu tür bir çalışmanın amacına ulaşabilmesi için barışyapıcı ve taraf öğrencilerin bir araya
  gelebilecekleri, sorunlarını masada yüz yüze müzakere ederek çözmeye çalışabilecekleri
  nezih, güvenli ve gizliliğin sağlanabileceği özel bir görüşme odasının hazırlanması çok
  önemlidir.
  ❖ Böyle bir odanın hazır hâle getirilmesi, eğitimde kullanılacak malzemelerin satın alınması,
  program sonrasında gerçekleştirilecek törende barışyapıcı öğrencilere verilmek üzere
  rozetlerin bastırılması vb. harcama kalemleri için bütçe planlaması yapılması gerekmektedir.
 52. ADIM:
  ❖ Barışyapıcı Öğrencilerin Seçimi ve Eğitimlerin Ne Zaman Gerçekleştirileceğinin Belirlenmesi
  ❖ Barışyapıcı olarak eğitilecek öğrencilerin belirlenmesinde, (i) öğrenci görüşleri ve (ii) öğrenci
  görüşleri sonucunda isimleri belirlenen barışyapıcıların eğitime katılmak için gönüllü olmaları
  dikkate alınmalıdır.
  ❖ Bununla birlikte, barışyapıcı öğrencilerin eğitiminin ne zaman ve nerede
  gerçekleştirileceğinin de planlanması gerekmektedir.
 53. ADIM:
  ❖ Eğitim Programının Uygulanmasının Ardından Bu Eğitime Katılan Öğrenciler İçin Geniş
  Katılımlı Bir Rozet Takma Töreni Düzenlenmesi
  ❖ Eğitim programının uygulaması tamamlandığında uygulayıcıların geniş katılımlı bir tören
  düzenlemeleri önerilmektedir.
  ❖ Bu kapsamda, il/ilçe millî eğitim müdürleri ve şube müdürleri, rehberlik ve araştırma merkezi
  müdürü ve psikolojik danışmanları, ilgili eğitim uzmanları, çalışmanın yürütüldüğü okulun
  psikolojik danışmanları, bazı öğretmenleri ve barışyapıcılık programına katılan öğrencilerin
  bir araya geldiği geniş katılımlı bir tören düzenlenebilir.
  ❖ Bu törende, barışyapıcı öğrencilere barışyapıcılık yemini yaptırılabilir ve öğrencilere
  barışyapıcı rozetleri takılabilir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  38
 54. ADIM:
  ❖ Okulda Arabuluculuk Uygulamaları Başlatılmadan Önce Tüm Şubelerde Tanıtım Yapılması
  ❖ Barışyapıcılık programı uygulandıktan ve geniş katılımlı bir tören gerçekleştirildikten sonra
  okulda yoğun bir biçimde tanıtım, bilgilendirme ve farkındalık toplantılarının
  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  ❖ Uygulayıcıların, barışyapıcılık projesinin içeriği, kapsamı ve işleyişi hakkında okuldaki tüm
  öğrencileri bilgilendirmeleri çok önemlidir.
 55. ADIM:
  ❖ Barışyapıcılık Sürecinin Yürütülmesi
  ❖ Okul genelinde tanıtım, bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerinin gerçekleştirilmesinin
  ardından okulda barışyapıcılık süreci başlatılmalıdır.
  ❖ Bu kapsamda, barışyapıcılarla iki haftada bir dönüşümlü olarak hatırlatma etkinlikleri
  işlenebilir ve barışyapıcılık gerçekleştiren öğrencilere bire bir süpervizyon verilebilir.
 56. ADIM:
  ❖ Projenin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
  ❖ Okullarda önleyici ve gelişimsel rehberlik çalışmaları kapsamında yürütülen barışyapıcılık
  programının amacına ulaşıp ulaşmadığını, etkililiğini ve sürdürülebilirliğini tespit etmek için
  hem uygulama sürecinde hem de uygulama tamamlandıktan sonra sistematik ve bilimsel
  değerlendirmeler yapılabilir.
  ❖ Programın etkilerinin değerlendirilmesinde nicel ve nitel ölçme araçlarından yararlanılabilir.
  ZOR KİŞİLİKLERLE İLETİŞİM
  Prof. Dr. Hasan YILMAZ
  Dersimizin Amacı: Her ortamda çevremizde bulunması muhtemel ve çoğu zaman da
  birlikte çalıştığımız; dinleme, anlama, anlaşma ve uzlaşma konusunda güçlük yaşayan
  insanların özelliklerini, bu tutumlarının sebeplerini ve onlarla birlikte yaşamak ve çalışmak
  için sahip olmamız gereken iletişim becerilerini kazandırmak.
  Bu dersi izleyen katılımcılar;
 57. Zor insanın tanımını yapabilir.
 58. Zor insan kapsamına giren davranışları tanıyabilir, ayırt edebilir.
 59. Zor insan olmanın sebepleri ve şartlarını söyleyebilir.
 60. Zor insan kapsamına giren tavır ve davranış örüntülerini gruplayabilir.
 61. Zor insanlarla birlikte yaşamak ve çalışmak konusunda yöntem ve becerileri edinir.
  Dersimizin İçeriği:
  Dersimizin akış şeması aşağıda özetlenmiştir:
  ❖ 1. Zor insan Kimdir?
 62. Zor insan olarak nitelenen kişilerde sıklıkla gözlenen davranışlar nelerdir?
 63. Zor kişilik nasıl ortaya çıkar ve gelişir?
 64. Zor insan tanımına giren kişilerin kategorileri
 65. Zor insanlarla birlikte yaşamak ve çalışmak konusunda yöntemler.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  39
 66. Zor İnsanın Tanımı ve Davranışları
  ❖ Aynı ortamda bulunulduğunda kişide öfke, huzursuzluk, korku, endişe, sıkıntı gibi duygular
  yaşatan; dinleme, anlama, anlaşma ve uzlaşma konusunda bilgi ve beceri eksikliğinden
  kaynaklanan sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olan insanlar için kullanılan bir kavramdır.
  ❖ Literatürde zor insan patolojik çerçevede ele alınmasa da hem kendileri hem de yakın
  çevresi için yaşama sevinci ve yaşam enerjisini azaltan, bireysel ve kurumsal verimliliğe,
  motivasyona zarar veren etkilerinden dolayı son yıllarda inceleme konusu hâline gelmiştir.
  ❖ Kendimiz ya da karşımızdakinin zor insan olup olmadığına karar vermek çoğu zaman kolay
  değildir.
  ❖ Bir davranışın kişilik özelliği ile ilişkilendirilmesi için devamlılığı (sürekliliği) ve farklı
  ortamlarda aynı anlayış ve davranış kalıplarının gözleniyor olması önemli bir kriterdir.
  ❖ Bir insan veya kendimiz sıklıkla ve aşağı yukarı her ortamda zor iletişim kurulabilen, dostane
  tavırdan uzak, anlayışsız, dinleme ve empati becerisi sınırlı, “öteki”ne karşı ön yargılara
  sahip bir tutum sergiliyorsa zor insan olma ihtimali güçlüdür.
  ❖ Bir insanın gözlenebilir “anlama ve anlaşılma çabası” onun zor insan olup olmadığının
  önemli bir göstergesidir. Anlama ve anlaşılma çabasının temelinde de “dinleme becerisi” yer
  alır.
  ❖ Diğer bir ifade ile “dinleme becerisi”ne bakılarak bir kişi hakkında önemli ip uçları elde
  edilebilir.
 67. Zor Kişilik Nasıl Ortaya Çıkar ve Gelişir
  ❖ İletişim; kaynaktan, alıcıya bir kanal kullanılarak mesajın iletilmesi ve alıcıdan da kaynağa
  geri bildirim verilmesi şeklinde işleyen iki yönlü bir süreçtir.
  ❖ Birisinin sözlerine ve yaptıklarına karşılık verirsiniz, o da sizin söylediklerinize ve
  davranışlarınıza tepkisini gösterir.
  ❖ Sağlıklı iletişimin ön koşulu; kendini (ihtiyaç, duygu) iyi tanımak ve mesajları doğru kanalı
  kullanarak açık ve anlaşılır şekilde vermektir.
  ❖ İletişimde geri bildirimin de yeri ve önemi çok büyüktür.
  ❖ Mesajdan ne anlaşıldı ve ne kadar anlaşıldı; karşı tarafın mesaj sonrası duygu ve
  düşünceleri ancak geri bildirim sayesinde ortaya çıkar ve sağlıklı iletişim bu şekilde sürer.
  ❖ Doğduğumuz andan itibaren diyalog içinde olduğumuz insanlardan en iyi geri bildirimi almak
  için nasıl davranmamız gerektiğini öğreniriz.
  ❖ Bebek ağladığı zaman annesinin yanına geleceğini, karnını doyuracağını ya da altını
  temizleyeceğini bilir.
  ❖ Diğer bir ifade ile doğar doğmaz bağırıp çağırdığımızda istediğimizi elde edebileceğimiz
  bilgisini ediniriz.
  ❖ Yaşımız ilerledikçe sadece sözlerin yetmediğini, bu sözlere saygı, sevgi gibi duyguları
  katmayı, dahası iletişimimize beden dilinin de eklemeyi öğreniriz.
  ❖ Gelişim psikologları kişiliğimizin temel ögelerinin çok küçük yaşlarda oluştuğunu
  söylemektedir.
  ❖ Yaşantı ürünün olan olayların, bizi yetiştirenlerin yaklaşımlarının etkisiyle kendimize,
  dünyaya ve olaylara ilişkin yargılarımız, yaklaşım tarzlarımız şekillenmektedir.
  ❖ Başta anne ve babamız olmak üzere model aldığımız kişilerden gördüğünüz karşılık (tutum
  ve tavırlar) zaman içinde kendi davranış kalıplarımıza, tutum ve değer yargılarımıza
  dönüşür. Örneğin, dış dünyanın ve diğer insanların; güvenilmez, tehlikeli kişiler olduğu
  inancını edinebilir ya da kendimizi değersiz, yetersiz algılayabiliriz.
  ❖ Aşırı korumacı bir anne babanın çocuğu büyüdüğünde problemlerini başkalarının çözmesini
  bekleyebilir. “Helikopter ebeveyn” tutumu ile büyüyen bir çocuk; dünyanın kendi etrafında
  dönmesi gerektiğine inanabilir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  40
  ❖ Bunun bir sonucu olarak da tüm diğer insanların kendisinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap
  vermesi ve her şeyin kendi istek ve arzularına göre şekillenmesi gerektiğine inanabilir.
  ❖ Bu konuda eğitimci arkadaşlarıma “Bağlanma Kuramı”nı araştırmalarını ve öğrenmelerini
  tavsiye ederim.
  ❖ Kısaca belirtmek gerekirse bir insanın çocukluğunda özellikle ebeveynleri ile oluşturdukları
  iletişim tarzı ileri yaşlarda başka insanlarla iletişim kurarken aynı şekilde kullanılır.
  ❖ Ebeveynlerine güvensiz bağlanma, yetişkin yaşamda da diğer insanları güvenilmez bulma
  şeklinde devam eder.
  ❖ Ya da kaygılı bağlanmanın sonucu da yetişkinlik yaşamındaki ilişkilerinde benzer sonuçla
  ortaya çıkarır.
  ❖ Tüm insan davranışları varlığını sürdürmeye, kişilik bütünlüğünü korumaya dönüktür. Bazı
  insanlar bunu sağlamak için sağlıklı tutumlar edinirken bazıları defans mekanizmalarını
  abartılı kullanarak sağlıksız ya da patolojik tutum ve davranışlara başvurur.
  ❖ Genelde, zor insanlar kötü niyetli değildir.
  ❖ Hayatlarını kendilerini korumak üzere kurmaya çalışırlar çünkü “Dünya adaletsizdir ve onlar
  kurbandır!”.
  ❖ Zihinlerinde bir karmaşa vardır, bu da onları hayatta gerçekten yapmak istediklerinden
  alıkoyar.
  ❖ Dünya görüşlerini destekleyecek sürekli bir kanıt arayışı içindedirler. Bu nedenle zor
  durumlara başvururlar.
 68. Zor İnsan Tanımına Giren Kişilerin Kategorileri
  Zor kişilikleri çeşitli kriterlere göre gruplamak mümkündür.
  Özellikle kurumsal yapı içinde değerlendirildiklerinde üç grup insanla karşılaşırız.
  Bunlar;
 69. İnaktif,
 70. Reaktif ve
 71. Proaktif olarak isimlendirilir.
  İnaktif kişiliğin en belirleyici özelliği
  aşırı uyum davranışı sergilemeleridir. “Evet efendim!” olarak da isimlendirilen bu davranış
  ve iletişim tarzını sergileyen kişiler kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyamazlar.
  ❖ Özellikle otorite olarak gördükleri kişilerin her türlü düşünce, görüş ve önerilerine derhal ve
  sorgusuz katılırlar.
  ❖ “Yatan mutlular” olarak da tanımlanan bu kişiler kendi yaşamlarına veya kurumsal işleyişe
  olumlu bir katkıda bulunmazlar.
  Reaktif kişiliğin en önemli özelliği
  ise hemen her görüş, düşünce veya öneriye spontane karşı çıkmaları, muhalefet etmeleridir.
  ❖ Ortaya atılan görüş ve öneriyi sorgulamazlar, üzerinde düşünmezler ve sadece karşı
  çıkarlar.
  ❖ Karşı çıktıkları veya muhalefet ettikleri duruma ilişkin bir öneri veya karşı görüş bildirmezler.
  “Karşı çıkmak için karşı çıkma” bir yaşam biçimi olarak yerleşmiştir.
  ❖ Üç-altı yaş çocuğunda gözlenen ve o yaş grubu için normal hatta sağlıklı kabul edilebilecek
  “inatçılık” davranışını aşamamış ve o gelişim düzeyinin sorun çözme ve varlığını kanıtlama
  yöntemine takılı kalmış bireylerdir.
  ❖ Bu kişiler de içinde bulundukları kurum için bir artı değer yaratamazlar.
  ❖ Bu iki grubun dışında proaktif insan ise en sağlıklı davranış ve sorun çözme yöntemine
  sahiptir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  41
  Proaktif kişi
  hem sorgular hem çözüm önerir.
  ❖ Diğer bir ifade ile içinde bulunduğu durumu ya da sorunu sorgulamakla kalmaz sorgu ve
  eleştirisinin sonuna bir çözüm önerisi ekler.
  ❖ Yapıcı, uzlaşmacı ve amaca yöneliktir.
  ❖ Diğer bir sınıflamayı insanların “sorunlar karşısındaki duruşu” bakımından yapabiliriz.
  ❖ Bir sorunla karşılaşıldığında insanların soruna karşı takındıkları tavır da birbirinden farklı
  olmaktadır.
  Bu kriter açısından da üç grup kişilik karşımıza çıkmaktadır:
 72. Sağlıklı insan,
 73. Normal insan,
 74. Sağlıksız insan.
 75. Sağlıklı insan
  ❖ Hayatın her dönemi ve her türlü ortamda sorunlar kaçınılmaz hatta geliştiricidir.
  ❖ Bu açıdan bakıldığında sorunların olmaması değil, insanların sorunlar karşısındaki duruşları
  önemlidir.
  ❖ Sağlıklı insan sorunların farkındadır.
  ❖ Sorunu çözmek için gözlenebilir çabalar sergiler.
  ❖ Bu çabaları amaca yönelik, uzlaşmacı ve yapıcıdır.
  ❖ En bilinen ifade ile amacı “Üzüm yemektir.” Sorunların çözümünde her iki tarafın ya da
  tarafların da kazanabileceği veya en az kayıpla uzlaşabilecekleri sonuca odaklanır.
  ❖ “Haklısın-haksızsın” tartışmasına girmez.
  ❖ “Köpek balığı” taktiği denilen “Haklı olmak için güçlü olmak yeterlidir.” anlayışını
  benimsemez.
  ❖ Ya da “Ne şiş yansın ne kebap!” şeklinde özetlenebilecek “oyuncak ayı” yöntemini
  kullanmaz.
  ❖ Günlük hayatta çoğu insan “normal” olmayı “iyi” olmakla eş değer zanneder. Hâlbuki
  özellikle sorun çözme süreci açısından sağlıklı insan ile normal insan arasında önemli farklar
  vardır.
 76. Normal insan,
  ❖ Normal insan da sorunların farkındadır.
  ❖ Ancak o sorunları çözmek için bir çaba harcamaz, sorunlarla birlikte yaşamayı seçer. “Benim
  adım hıdır, bildiğim budur.”, “Böyle gelmiş, böyle gider.”, “Bir benim çabamla ne olacak?”,
  “Herkes böyle yapmıyor mu?”… şeklinde kendine göre mantığa bürünün ve sorunları
  “halının altına süpürür”.
  ❖ Normal olmayı sağlıklı tutumdan ayıran da bu anlayıştır.
  ❖ Unutulmamalıdır ki bazen kurumlar ve toplum da “hastalanır”.
  ❖ Kurumlarda veya toplumda, alışılagelmişi veya eskiden beri süregelen anlayış ve
  yaklaşımları takip etmek ve onları doğru kabul etmek “sağlıklı” olmanın kriteri sayılmazlar.
  Bu “normal” anlayış, gelişme ve ilerlemenin önünde de önemli bir engel oluşturur.
  ❖ “Statükocu anlayış” olarak da kavramlaştırılabilecek bu sorun çözme yaklaşımına “normal
  insan”larda rastlanır.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  42
 77. Sağlıksız insan.
  ❖ Sorun çözme karşısında “sağlıksız tutum” sergileyen insanların ise en belirleyici özelliği iki
  defans (savunma) mekanizmasını sıklıkla kullanmalarıdır.
  ❖ Bunlar “neden bulma” ve “yansıtma”dır.
  ❖ Bu gruba giren insanlar bir sorunla karşılaştıklarında başka insanları veya başka durumları
  suçlamayı alışkanlık hâline getirmişlerdir.
  ❖ Parmakları her zaman birilerini ve bir şeyleri gösterir.
  ❖ Tahmin edilebileceği gibi bu insanların en önemli eksikliği “Ben sorumluyum.” diyememeleri,
  başka bir ifade ile sorumluluk alamamalarıdır.
  ❖ Evde bir sorun varsa eşi, çalıştığı kurumda bir sorun varsa yöneticiler suçludur. Bu neden
  bulma “kader kurbanı” olmaya kadar uzanır.
  ❖ Bu durum; ayağı takılıp düşen bir çocuğu teselli etmek için halının ya da zeminin dövüldüğü;
  masaya başını çarptığında ahşabın cezalandırıldığı bir çocuk yetiştirme anlayışının doğal bir
  sonucu olarak görülebilir.
  Zor kişilikler, yaşam enerjilerini nasıl harcadıklarına bakılarak da tanınabilir ve
  gruplandırılabilirler.
  ❖ Yaşam enerjisi her türlü etkinlik, sorun çözme, üretkenlik ve mutluluğumuz üzerinde etkili
  olan içsel bir güç olarak tanımlanabilir.
  ❖ Genellikle üç ayrı enerji kaynağının birleşiminden ortaya çıkan bu enerji yaşam doyumumuz
  üzerinde de belirleyicidir.
  ❖ Bu üç enerji kaynağımızın biri “fiziksel enerji”, diğeri “zihinsel enerji” ve üçüncüsü de
  “duygusal enerjidir”.
  ❖ Fiziksel enerji; beden sağlığımız, beslenmemiz, uyku düzenimiz gibi yaşam alışkanlıklarımız
  tarafından belirlenir.
  ❖ Düşünme, okuma, problem çözme gibi etkinlikler “zihinsel” enerji ile ilgilidir ve bu tür
  etkinliklerin hayatımızda yer alması zihinsel enerjimizi artırır, geliştir.
  ❖ Kendilik değerimiz konusunda kendimizin sahip olduğu düşünceler; diğer bir ifade ile
  kendimize kendimizin biçtiği değer ise “duygusal” enerjimizi oluşturur.
  ❖ Bu üç enerjinin toplamı ise yaşam enerjisi olarak her türlü etkinliğimizde belirleyici bir güce
  sahiptir. Elbette bu üç enerji birbiri ile de etkileşim hâlindedir.
  ❖ Fiziksel enerjisi düşük bir insanın (egzersiz yapmayan, beslenme ve uyku düzenine dikkat
  etmeyen) zihinsel ve duygusal enerjisi de düşük olacaktır.
  ❖ Ya da okumayan, sorgulamayan, problem çözmeyen yani zihinsel enerjisi düşük bir insanın
  duygusal enerjisi de bundan olumsuz etkilenecektir.
  ❖ Aynı şekilde kendisini değersiz, işe yaramaz, beceriksiz ya da çirkin gören birinin hem
  fiziksel hem de zihinsel enerjisi bu algısından (duygusal enerjisinden) etkilenecektir. İşte, bu
  noktada bir insanın yaşam enerjisini nasıl harcadığına bakılarak da onun ne ölçüde zor bir
  kişilik olduğu anlaşılabilir.
  ❖ Zor kişilikler genellikle yaşam enerjilerini ziyan eden, boş yere harcayan insanlardır.
  ❖ Şimdi bizim de belli düzeyde bu insanlardan biri olduğumuzu aklımızda tutarak yaşam
  enerjisinin nasıl ve ne yaparak ziyan edildiğine örnekler verelim.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  43
  ❖ Aşağıda mutsuz ve verimsiz insanın düşünce ve davranış tarzlarına ilişkin örnekler
  verilmiştir:
  ❖ 1. Genellikle geçmiş ve gelecekte yaşarlar, “şimdi ve burada”yı ıskalarlar. Diğer bir ifade ile
  bu insanların “geçmişi geçmemiştir”. Ya da, belki de hiç ortaya çıkmayacak geleceğin olası
  olumsuzluklarına ilişkin kaygılarını bugün bütün yoğunluğu ile hissederler. Kısaca hayatı,
  şimdiki zamanı ziyan eder, ıskalarlar.
  ❖ 2. Mazeret üretmekte, suçlu bulmakta ustalaşmıştırlar. Abartılı bir benzetme ile “otomobilleri
  ile giderken ağaca çarptıklarında, ağacı trafik kurallarından habersiz olmakla suçlarlar”.
  ❖ 3. “Kurban rolü”nü sıklıkla oynarlar. Onlar hep mağdur edilmiş, hakkı yenmiş, hak ettikleri
  verilmemiş insanlardır. Bu noktada bir hatırlatma yapmak istiyorum: “Bir insan sizi sizin izin
  verdiğiniz kadar üzebilir, kullanabilir ya da incitebilir.”Kurban rolünün oynamayı seçen insan
  aslında kurban edilmek için davetiye de çıkarır. Bu yolla toplamayı umduğu ilgi onun yaşam
  kaynağını oluşturur. 449
  ❖ 4. Negatif seçicidirler. Yaşam alanlarında mevcut olan ya da sahip oldukları “iyi” ve “olumlu”
  şeyleri görmezler. Buna karşılık en küçük olumsuzluk ya da eksikliği abartmayı ve
  genellemeyi tercih ederler. Bu tür insanlardan “Hiçbir şey yolunda değil!”, “Neye elimi atsam
  bir aksilik çıkıyor!”… gibi ifadeleri çok sık duymak mümkündür.
  ❖ 5. Beyinlerini âdeta “kuruntu üretim fabrikası” gibi kullanırlar.
  ❖ 6. Bazıları ise herkesi memnun etme çabasını o derece abartırlar ki kendi duygu, düşünce
  ve ihtiyaçlarını neredeyse hiç önemsemezler. Başka bir ifade ile “aşırı adanmış” bir yaşam
  sürerler. Bu adanmışlık bazen aile ve çocuklarına bazen de iş yaşamı veya bir ideolojiye
  ilişkin olabilir. Neye ilişkin olursa olsun bu durum kendini ortadan kaldırma ile aynı anlama
  gelmektedir.
  ❖ 7. Her şeyi kontrol etme çabası içinde olmak da yaşam enerjisini ziyan etmenin bir başka
  yoludur. Söz buraya gelmişken eski bir yazıtta rastlandığı söylenen şu sözü paylaşmak
  istiyorum: Tanrım; bana değiştirebileceklerimi değiştirebilmem için güç,
  değiştiremeyeceklerime katlanmam için sabır; ikisini birbirinden ayırt edebilmem için akıl
  ver.”
 78. Zor İnsanlarla Birlikte Yaşamak ve Çalışmak Konusunda Yöntem ve Öneriler
  ❖ Zor kişiliklerle yaşarken yapılması önerilenler, edilgen bir şekilde onlara boyun eğme ve
  davranışlarını onaylamayı değil, etkin bir şekilde onlardan kendimizi korumayı içerir.
  ❖ Her türlü insan karşısında “model davranış sergilemek” yapılabilecek en doğru davranıştır.
  Bu gerçekten hareketle bir insanın geliştirebileceği en değerli beceri “iletişim becerisi”dir.
  ❖ Bir insanın yaşam doyumu, mutluluğu ve verimliliği iletişim becerisi ile doğru orantılıdır. Zor
  insanlarla birlikte yaşamak ve çalışmak konusunda da en temel öneri budur.
  Zor kişilikler karşısında sergilenmesi gereken iletişim becerisini kısaca özetlemek
  gerekirse şunlar söylenebilir:
  Verilmesi gereken mesaj;
  ❖ • Dolaysız,
  ❖ • Hemen,
  ❖ • Açık bir şekilde,
  ❖ • Dürüstlükle ve
  ❖ • Karşıdakini incitmeden iletilmelidir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  44
  Zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkânsız kılan veya sorunu daha da ağırlaştıran
  tutumlar ise şöyle özetlenebilir:
  ❖ • Aynen karşılık verme,
  ❖ • Problemi ele almak yerine savunmaya geçme,
  ❖ • Söylenenlerin ne anlama geldiğini dikkate almama,
  ❖ • Ürkme ve şaşırma,
  ❖ • Tepkisiz kalma (öfkeden dili tutulma)
  ❖ • O anda bir şey düşünememe
  ❖ Genel olarak söylemek gerekirse karşımızdaki insanın davranışının altında yatan sebepleri,
  hangi psikolojik ihtiyacından kaynaklandığını bilirsek ona karşı göstermemiz gereken tepkiyi
  de bu oranda doğru seçebiliriz.
  ❖ Daha önce belirtildiği gibi, hiçbir insan davranışı amaçsız değildir ve tüm davranışlarımız
  özellikle bir psikolojik ihtiyacı karşılamaya dönüktür.
  ❖ Örneğin kendini koruma ihtiyacı içinde davranan güvensiz bir zor kişiliğin karşısında onun
  güvende olduğunu hissettirecek bir tutum daha sağlıklı bir iletişim atmosferi oluşturacaktır.
  ❖ Reaktif (sadece eleştiren ve saldırgan) kişilik üzerinden bir örnek vermek gerekirse
  bu insanların davranışlarının altında yatan psikolojik alt yapısı şöyle analiz edilebilir:
  Kendilerini enerji küpü sanırlar.
  Ne var ki bu enerji yapıcı değil, yıkıcıdır.
  Kendilerini güçlü gösterme ihtiyacı duyarlar.
  Haklı olmanın ve hakkını elde etmenin güç ile gerçekleşeceğine inanırlar.
  Ne var ki “güç” elbisesinin altında “korkaklık” vardır.
  Bir tür suçluluk duyarlar.
  Çünkü başkalarından onların zayıflıklarının her an farkına varacakları endişesi taşırlar.
  Yalnızlık çekerler.
  Çünkü saldırgan tavırları nedeniyle insanlar onlardan uzak durur.
  İç dünyaları aslında ıssız bir çölü andırmaktadır.
  Gerçek, içten ve derin dostluklardan mahrumdurlar.
  Tehdit altında olduklarını düşünürler.
  Özellikle de dış görünüşlerindeki öz güvenin yapmacık olduğunu anlaşılması durumunda
  tehdit algısı artar ve bu durum onları daha agresif yapabilir.
  Sıkıntıdan bunalırlar.
  Özellikle de etraflarında yapıcı ve üretken insanlar gördüklerinde onların enerji ve hızına
  ayak uyduramama bu sıkıntıyı artırır.
  ❖ Reaktif insan davranışının altında yatan bu dinamikleri bilen bir partner ya da yönetici tüm bu
  irrasyonel düşünce kalıplarını boşa çıkaracak tutum ve davranış sergileyerek zor insanla
  birlikte çalışabilir ve gerekli süreyi tanır aceleci bir beklenti içine girmezse ondaki olumlu
  değişmeyi görebilir.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  45
  Bir başka örneği kötümser (negatif seçici) zor kişilik üzerinden verelim:
  Bu tür insanlar,
  kötümserlikleri sayesinde kendilerini gelecek başarısızlıklara karşı korumaya çalışır.
  Nadiren bir işi tamamlamak için öneri getirirler. D
  ahası, sizin getirdiğiniz önerilere de hep olumsuz yaklaşırlar.
  ❖ Temel psikolojik ihtiyaçları güvenliktir.
  ❖ Kendilerinin ortaya koyacakları olası bir başarı bile onları korkutur.
  ❖ Çünkü her başarı çevrelerinde yeni başarı beklentisi oluşturacaktır ve bir gün mutlaka bu
  beklentilere cevap veremeyeceklerine inanırlar.
  Bu iki örnekten yola çıkarak şu çıkarımda bulunabiliriz:
  İnsanı zor kişi yapan korkudur.
  Bunun da çözümü insanların özellikle psikolojik olarak güven içinde olduklarını
  deneyimlemeleri ve bunu uzun bir süre içinde test ederek ikna olmalarıdır.
  Bu çözüm yolunun burada anlatıldığı ya da yazıldığı kadar kolay gerçekleşmeyeceğinin
  farkındayım.
  Ancak bu zor kişiliklerle birlikte yaşamak ve çalışmak zorundaysak bunu onlardan önce
  kendimizi geliştirip değiştirerek başarabiliriz.
  Başka bir ifade ile ve özetle şunu söyleyebilirim:
  ❖ Zor insanı değil, ona yaklaşımımızı değiştirmek en sağlıklı çözümdür.
  ❖ Bu konuda yapılabilecek en önemli tavsiyelerden biri de her türlü olumsuzluk ya da kışkırtma
  karşısında bile soğukkanlılığını (sakinliğini) koruyabilmektir.
  ❖ Kafamızın içinde bir trafik lambası olduğunu düşünerek kışkırtma ve olumsuzluklar
  karşısında “kırmızı ışığı” yakarak durmak, “sarı ışığı” yakarak düşünmek ve seçeneklerimizi
  görüp değerlendirmek için kendimize verdiğimiz bu sürenin sonunda “yeşil ışığı” yakarak
  tepki göstermek hem kendimiz hem de karşımızdaki zor kişilik için en sağlıklı yoldur. Sakin
  kalabilmek hem bir erdem hem bir olgunluk ölçütü hem de faydalı sonuçlarını daha sonra
  göreceğimiz model davranıştır.
  Tüm bu önerilerin işe yaramayacağını düşünüyorsanız son olarak şunu tavsiye
  ediyorum:
  Zor insanla aranıza mesafe koymayı öğrenin.
  Zor kişiliklerle araya mesafe koymada uygulayabileceğiniz yöntemler şöyle
  özetlenebilir:
  • Kırık plak:
  Dikkatle düşünüp kendinize bir “kırık plak” cümlesi hazırlayın.
  Zor kişinize kendisini duyduğunuzu belirtip bu kırık plak cümlesini üst üste tekrarlayın.
  Örneğin: “Söylediklerini duydum ve bugün konuşacak durumda değilim.” – “Şimdi işe gitmem
  gerekiyor.” – “ Kızgın görünüyorsun ve ben şimdi tartışmak istemiyorum.”
  • Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama:
  Zor kişiniz alışılmış davranışları sergilemeye başladığında söylediklerine aldırmayıp
  yaptığına işaret etmek.
  Örneğin: “Konuşmayı bu şekilde sürdürürsek nerede gideceğimize karar veremeyeceğiz.” –
  “Eski sorunları bir kenara 451 bırakırsak işi daha iyi planlayabiliriz.”
  “Birbirimize bağırıp çağırdığımız sürece sorunu çözemeyiz.”
  SALİH ÖZ-MERSİN
  46
  • Ortam değişinceye kadar konuşmaya ara verme:
  Karşıdaki kişinin öfkesinin, dırdırının ya da suskunluğunun nedenini tümüyle göz ardı edip
  konuşmayı ertelemek.
  Örneğin: “Gördüğüm kadarıyla şu anda çok öfkelisin.
  En iyisi bu konuyu öğleden sonra ele alalım.” – “Şu anda kendini iyi hissetmediğinin
  farkındayım. Daha sonra konuşalım.”
  • Kendinden emin erteleme:
  Zor kişinize göstereceğiniz tepkiyi sizin daha sakin ve kafanızın daha duru olduğu bir
  zamana bırakmak.
  Örneğin: “Şu anda bu konuyu konuşmaya hazır değilim.”
  – “İlginç bir fikir; bana düşünmem için izin vermeni istiyorum.”
  • Sislendirme:
  Karşınızdaki kişinin isteğini ve görüşlerini kendi sözlerinizle kısaca özetlemek(böylece onu
  dinlediğinizi ve anladığınızı göstermiş olursunuz) ve kendi düşündüğünüz şekilde tutum
  almak. (Bu yöntem kırık plak cümlesi yönteminin biraz daha hafifletilmiş şeklidir.
  Örneğin:
  “Bu konunun sizin için çok önemli olduğunu anlıyorum. Maalesef şimdi işe gitmek
  zorundayım.”
  – “Şikâyetlerini dinledim ve bunları daha sonra görüşmek istiyorum.”
  – “İşaret ettiğin olumsuzlukları anlıyorum; artık olumlu noktalara bakmamız gerektiğini
  düşünüyorum.”
  Her zor insan aynı özelliklere sahip değildir. Karşımızdaki kişiyi zor insan grubuna koyan
  temel özelliği bilinirse onun karşısında sergilenmesi gereken tutum ve davranış da
  farklılaşacaktır.
  Bu konuda belli başlı zor kişilikler karşısında takınılması gereken tutum ve
  sergilenmesi gereken davranışlara aşağıda kısaca değinilecektir:
 79. Saldırgan Kişilikler:
  ❖ Biraz boşalmalarına izin verin.
  ❖ Kibar davranmaya kalkışmayın.
  ❖ Adlarıyla hitap etmek gibi bir yöntemle dikkatlerini çekin.
  ❖ Oturtmaya çalışın (Oturan kişi daha az saldırgan olur.).
  ❖ Göz teması kurun.
  ❖ Düşündüklerinizi etkili ve kendinizden emin bir biçimde ifade edin.
  ❖ Söylediklerini tartışmayın, sözlerini kesmeyin.
  ❖ Dostça davranmaya hazır olun.
 80. Sürekli Yakınanlar:
  ❖ Kendinizi sorumluymuş gibi hissetseniz de sabrınız taşsa da dinleyin.
  ❖ Söylediklerini başka sözcüklerle ve kısa cümlelerle kendisine tekrarlayarak esas söylemek
  istediklerini saptamaya çalışın.
  ❖ Görüşlerini o an makul bulsanız bile, sakın söylediklerini onaylamayın ya da kendisinden
  özür dilemeyin.
  ❖ “Suçlama-savunma-karşı suçlama” kısır döngüsüne düşmeyin.
  ❖ Yorum yapmadan olguları belirtin.
  SALİH ÖZ-MERSİN
  47
  ❖ Özgül, açık uçlu sorularla kendisini sorunu çözmeye yönlendirin.
  ❖ Hiçbiri işe yaramazsa “Peki, sen ne öneriyorsun?” diye sorun.
 81. Suskun Tepkisizler:
  ❖ Suskunluğun, tepkisizliğin ne anlama geldiğini yorumlamaya kalkışmayın.
  ❖ Suskunu konuşturmaya çalışın.
  ❖ Açık uçlu sorular sorun.
  ❖ Yanıtı sabırla bekleyin.
  ❖ Sessizliği kendi konuşmalarınızla doldurmaya çalışmayın.
  ❖ Olaylarla veya durumla ilgili kendi yorumunuzu yapın.
  ❖ Tekrar açık uçlu sorular sorun.
  ❖ Eğer suskununuz konuşmaya başlarsa yorum yapmadan dinlemeye gayret edin.
  ❖ Suskununuz tepkisiz kalmayı sürdürüyorsa görüşmeyi kesin ve tekrar görüşmek üzere bir
  zaman belirtin.
 82. Kötümserler:
  ❖ Kendinize ve ekibinizi koruyun; kötümserliklerini size de bulaştırabilirler.
  ❖ Geçmişte benzer durumların nasıl başarıyla aşıldığını iyimser ama gerçekçi bir dille anlatın.
  ❖ Değişik seçenekler üzerinde görüşüyorsanız ilk önce en kötü durumda ne olabilir, bunu siz
  gündeme getirin.
  ❖ Kötümserin söylediklerini gelecekte aşılması gerekebilecek sorunlar olarak görün.
  ❖ Ne yapacağınızı kaçamaklar yapmadan doğrudan ifade ederek kendi başınıza davranmaya
  da hazır olun.
  ❖ Her şeyi ince eleyip sık dokuyanlara bir kere de kendilerini hazır hissetmeden harekete
  geçmeyi önerin.
 83. Çokbilmişler
  ❖ Bu kişiler dayanılmaz bir mantık silsilesi ve bilgilerine olan güvenleriyle, sizi aptal, beceriksiz
  konumuna düşüren ve savunmaya zorlayan insanlardır.
  ❖ Bu kişilere iletişim kurmak için önceden düşüncelerinizi sıraya koymanız ve birlikte ele
  alacağınız konuyla ilgili hazırlıklar yapmanız gerekiyor.
  ❖ Söylediklerini kabul etmek istemiyorsanız en etkin yöntem soru tekniklerini kullanmaktır.
  ❖ Yapılacak işlerin gözden geçirilmesini sağlamak için ek bilgi vermesini sağlayacak
  sorulardan yararlanın.
  ❖ Çokbilmişlerin arasında uzman olmadıkları hâlde uzmanmış gibi konuşan, yarı-bilgili
  hâllerinin kısmen farkında olan ve aldıkları yarım yamalak bilgileri aceleyle olayın
  bütünüymüş gibi sunanlar da vardır.
  ❖ Bunlar karşısında da doğru olguları sanki başka bir seçenekmiş gibi mümkün olduğu kadar
  tasvir edin
Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%