Germen

Almanca Bağlaçlar

Almanca’da und, oder, weil, wegen, bevor, nachdem, wenn, als usw. gibi kelimler bağlaç olarak adlandırılır, bağlaçların diğer adlandırılışı Bindewörter’dir. Bağlaçlar çekimlenemez çekim eki alamaz. Ancak ikili bağlaç grup oluşturabilirler.

Bağlaçlar ögeleri temel cümleleri ya da yan cümleleri birbirine anlamılı bir bütün olarak bağlar.

Bağlaçların cümledeki kullanımına ve işlevine göre temel cümle bağlaçları ve yan cümle bağlaçları olarak iki temel gruba ayrılabilir. Temen cümle bağlaçları iki temel cümleyi “Hauptsätze” birbirine iki yan cümleyi birbirne ya da iki ögeyi birbirine bağlar

Du gehst weg und ich bleibe hier. (İki Temel)
Çekip gidiyorsun ve ben burda kalıyorum.
Ich denke, dass sie ihre Arbeit beendet hat und dass er auch bald so weit ist. (İki Yan Cümle)
İşinin bittiğini ve yakında biteceğini düşünüyorum.
Wir wollen Äpfel und Birnen kaufen. (İki öge)
Elma ve Armut satın almak istiyoruz

Yan cümle bağları ise bir temel cümleyi yan cümleye bağlayan bağlaçlardır. Yan cümlede çekimlenmiş fiil cümle sonundadır ve mavi ile gösterilmiştir. Yan cümle bağlaçları genellikle Türkçe’de çoğunlıkla bileşik cümleleri karşılamaktadır

Du gehst weg, während ich hier bleibe. Ben burada kalırken sen çekip gidiyorsun
Ich denke, dass sie ihre Arbeit beendet hat. İşini bitirdiğini düşünüyorum.
Wir sind hier, weil wir Äpfel und Birnen kaufen wollen. Buradayız çünkü elma ve armut satın almak istiyoruz.

Bağlaçlar türlerine anlamlarına göre de gruplanabilir.

aneinanderreihend: sıralıDu gehst weg und ich bleibe hier.
Çekip gidiyorsun ve ben burada kalıyorum.
entgegensetzend: zıtlıkSie ist streng, aber gerecht.
O katı fakat adil.
begründend: nedenIch gehe schlafen, weil ich müde bin.
Uyumaya gidiyorum çünkü yorgunum.
einräumend: zıtlıkEr fährt Auto, obwohl er getrunken hat.
İçmiş olmasına rağmen araba sürüyor.
zeitlich: zamanPutzt die Zähne, bevor ihr schlafen geht.
Uyumaya gitmeden önce dişlerinizi fırçalayın.

Bağlaçların Kullanımı

Bağlaçlar türlerine yapısına göre de gruplanabilir.

Nebenordnende Konjunktionen (Temel cümle)und, oder, aber, denn, doch, …
Unterordnende Konjunktionen (Yan Cümle)dass weil, bevor, während, damit, …
Mehrteilige Konjunktionen (İkili bağlaçlar)entweder…oder, sowohl…als auch, weder…noch, …
Infinitivkonjunktionen (Mastar Bağlaçları)(an)statt…zu, ohne…zu, um…zu
Satzteilkonjunktionen (Cümle Öğelerini)als, wie

Temel Cümle Bağlaçları

Temel cümle bağlaçlarına Nebenordnende ya koordinierende bağlaçlar denir. Temel cümle bağlaçları iki temel cümleyi yan cümleyi ya da iki cümle öğesini bağlar.

Bu bağlaçlar;

aber, allein, außer,beziehungsweise,denn,doch,jedoch,oder,sondern,sowie (≈ und),und,wie (≈ und)

Bu gruplamaya ait ikili bağlaçlar da vardır.

İki Temel Cümleleri Hauptsätzen

Temel cümle bağlaçları iki temel cümleyi “Hauptsätze” birbirne bağlayabilir.

Bağlaç iki cümle arasında yer alır ve alışılmış kural olan çekimlenmiş fiilin yerini değiştirmez.

Du gehst weg.Ich bleibe hier.
Du gehst wegund ich bleibe hier.
Temel CümleTemel Cümle
Ich muss mich beeilen.Ich bin spät dran.
Ich muss mich beeilen, denn ich bin spät dran.


Yan ve Temel Cümle Bağlaçları

Yan cümle bağlaçlarını temel cümle bağlaçlarından ayran en belirgin özellik çekimli fiilin cümle sonunda yer alması buna karşın temel cümle bağlaçlarında cekimlenmiş fiilin yerini korumasındır. Ancak bir temel yan cümlelere bağlanırken temel cümle bağlaçları da kullanılabilir.

Ich muss mich beeilen.Ich bin spät dran.
nebenordnend:Temel+TemelIch muss mich beeilen, 
Acele etmek zorundayım
denn 
çünkü
ich bin spät dran.
geçikiyorum.
unterordnend:Temel+YanIch muss mich beeilen,
Acele etmek zorundayım
weil
çünkü
ich spät dran bin.
geçikiyorum.


Bağlaçları ve Zarflar

Bağlaçlar kullanımlarına göre zarf görevinde de kullanılabilir. Bunu ayırtmek bağlacın yerini belirlemektir. Zarf cümle başında bulunuyorsa özne ile yüklem yer değiştirir. Zarf olan kırmızı ile yüklemin ve öznenin yeri yeşil ve mavi ile gösterilmiştir.

Du gehst weg.Ich bleibe hier.
nebenordnende Konjunktion: Du gehst wegundich bleibe hier.
Adverb:Du gehst weg. Inzwischen bleibe ich hier.

Aynı temel cümleye bağlı iki yan cümle birbirine bir temel cümle bağlacı ile birbirine bağlanabilir ve bağlaç iki kere tekrarlanmayabilir.

Ihr müsst still sein, wenn der Pfarrer spricht oder (wenn) die Orgel spielt. İki yan cümleyi bir temel cümleye
Temel cümle bağlaç Yan Cümle bağlaç Yan Cümle
Papaz konuştuğunda ya da Orgel çaldığında sesiz olmak zorundasınız.

Ich nehme an, dass sie ihre Arbeit beendet hat und (dass) er auch bald so weit ist.

İki yan cümleyi bir temel cümleye
İşinin bittiğini ve yakında bitireceğini kabul ediyorum.
Yan cümlede özne belirgin ise ikinci yan cümleden atılabilir.

Ich nehme an, dass sie ihre Arbeit beendet hat und dass sie nach Hause gegangen ist.
Ich nehme an, dass sie ihre Arbeit beendet hat und ___ nach Hause gegangen ist.

İki yan cümlede çekimlenmiş fiil belli ise cekimlenmiş fiil atılabilir.

Ich nehme an, dass sie ihre Arbeit beendet hat und dass sie das Büro verlassen hat.
Ich nehme an, dass sie ihre Arbeit beendet und das Büro verlassen hat.

Sözcüklerin Birbirine Bağlanması

Denn bağlacı hariç tüm temel cümle bağlaçları özneleri nesneleri ya da diğer ögeleri birbirine bağlar. Bu ögeleri ortak ise tekrarlanmayabilir. Bakınız “nach”

Subjekte:Herr Müller und seine Frau sind angekommen.
Objekte:Wir wollen Äpfelaber keine Birnen kaufen.
Adverbiale: Sie sind nach Hamburg oder (nach) Bremen gefahren.

Bağlaçlar ve Edatlar

Bağlaçlar iki ögeyi ya da cümleyi yan cümleye ya da temel hatta ortak ögelere bağlarken edatlar ise sadece ilişkili olduğu ismin önünde yer alır. Yukarıdaki nach örneğinde olduğu gibi

Herr Müller ist angekommen. + Seine Frau ist angekommen.
Wir wollen Äpfel kaufen. + Wir wollen keine Birnen kaufen.
Sie sind nach Hamburg gefahren. + Sie sind nach Bremen gefahren.

Yan Cümle Bağlaçları

Yan cümle bağlaçlarına Unterordnende Konjunktionen Subordinierende Konjunktionen, Subjunktionen denir. Yan cümle bağlaçları bir temel cümleyi yan cümleye bağşayan bağlaçlarına bağlanabilir. Yan cümle bağlaçlarını ayırt en kolay yolu çekimlenmiş fiilin yerini belirmektir. Yan cümlenmiş fiil cümle sonunda yer alır.

alsdamitjesodasswährend
als dassdassnachdemsofernweil
als obeheobsolangewenn
als wennfallsobgleichsooftwenn auch
anstattgeschweige  obschonsovielwenngleich 
anstatt dass gleichwieobwohlsoweitwie
außer dassindemobzwarsowenigwie wenn
außer wenn   indesohne dass   sowie (≈ sobald) wiewohl
bevorindessenseitstattwo
bisinsofernseitdemstatt dasswohingegen  
dainsoweitsobaldtrotzdemzumal
Du gehst weg.Ich bleibe hier.
Du gehst weg,während ich hier bleibe.
Ich muss mich beeilen.Ich bin spät dran.
Ich muss mich beeilen, weil ich spät dran bin.


Yan cümle bağlaçlarının tamamı tabloda gösterilmiştir.

Bir temel cümleye iki yan cümle bağlacı bağlanabilir. Çeviriye her zaman tersten başlamanız avantaj sağlayacaktır.

HauptsatzKonjunktionNebensatz
Ich glaube,dass er hiergeblieben ist, weil er viel zu tun hat.
Çok işi olduğı için burada kaldığını sanıyorum

İkili Bağlaçlar

entweder…oder
nicht nur…sondern auch
sowohl… als auch
sowohl…wie auch
weder…noch
je…desto
je…umso
je…jeveraltet

İkili bağlaçlara Mehrteilige Konjunktionen denir. Bu bağlaçlar iki kelimeden sözcükten oluşur ilk sözcük ilişkili olan ögeyi ikinci sözcük ise ilişkili olan diğer ögeyi birbirine bağlar.

Wir kaufen sowohl Äpfel als auch Birnen.
Hem elma hem de armut satın alıyoruz.
Wir fahren entweder nach Dresden oder nach Leipzig.
Ya Dresden!a ya da Leipzig’e gidiyoruz.
Wir glauben weder
, dass du es getan hast, noch, dass du es tun wirst.
Ne yaptığına ne de yapacağına inanıyoruz.

İkili bağlaçlar tabloda gösterilmiştir.


İkili bağlaçlar çekimlenmiş fiili cümle sonuna göndermediğinden temel cümle bağlaçlarından sayılır.

İkili bağlaçlarda kullanımlarına göre bazı ögelerin yerinde değişmeler olabilir. Dikkat edilmesi gerekir. Örneklerdeki bağlaçların, fiil ve öznelerin yerlerine dikkat edelim

entweder…oder

Entweder sonra fiil ya ilk sırada ya da ikinci sırada yer alır.

Entweder 
Ya bana para verirsin ya ben kendim alırım.
gibst du mir das Geldoder ich hole es mir selbst.
Entweder  du gibst mir das Geld oder ich hole es mir selbst.

Entweder zarflar gibi kullanılabilir.:

Du gibst mir entweder das Geld oder ich hole es mir selbst.

nicht nur…sondern auch

Nicht nur cümlenin bolümü zarflar gibi birinci cümlede kullanılabilir ya da cümlenin ikinci bölümünde kullanılabilir.

Er lügt nicht nur wie gedruckt, sondern (er) ist auch frech.
Wir haben nicht nur alles abgewaschen, sondern (wir haben) auch die Küche aufgeräumt
.

nicht nur sözcüğü cümle başına da yerleştirilebilir bu durumda çekimlenmiş fiil özneden önce gelir.

Nicht nur lügt er wie gedruckt, sondern er ist auch frech.
Nicht nur haben wir alles abgewaschen, sondern (wir haben) auch die Küche aufgeräumt
.

sowohl…als auch, sowohl…wie auch

Bağlacın birinci kısmı olan sowohl çoğunlukla zarflar gibi kullanılabilir..

sowohl…als/wie auch  ile sadece özneleri belirli olan sıklıkla belirli fiile bağlanmış cümlelerde kullanılır. Belirli olan cümle ögesi tekrar edilmez.

Wir haben sowohl alles abgewaschen als auch die Küche aufgeräumt.

weder…noch

Aynı şekilde bağlacın ilk kısmı olan  weder zarflar gibi kullanılır ve ikinci kısım olan noch cekimlenmiş fiili önce gelir.

Er lügt weder wie gedruckt noch ist er frech.
Wir haben weder alles abgewaschen noch (haben wir) die Küche aufgeräumt.


weder sözcüğü cümle başında da yer alır ve özne ile çekimlenmiş fiil yer değiştirir.

Weder lügt er wie gedruckt noch ist er frech.
Weder haben wir alles abgewaschen noch haben wir die Küche aufgeräumt.


Beispielsätze:

Der erste Teil je leitet einen Nebensatz ein. Der zweite Teil desto/umso leitet einen Hauptsatz ein. Beide Teile werden unmittelbar durch eine Komparativform gefolgt:

Je mehr sie lachte, desto/umso wütender wurde er.
Je mehr ihr übt, desto/umso besser werdet ihr spielen.

Anlamlarına Göre Bağlaçlar

Baplaçlar söcükleri sözcük gruplarını cümleleri birbirine bağlar ve anlamlamlarına göre türlerine göre ayrılırlar.

Kopulative Konjunktionen (Birleşik)und, sowie, sowohl…als auch, weder…noch, …
Disjunktive Konjunktionen (Seçenek)oder, beziehungsweise, entweder…oder
Adversative Konjunktionen (Sınırlılık)aber, allein, (je)doch, sondern, während, …
Finale Konjunktionen (Amaç,sonuç)damit, dass, um…zu
Kausale Konjunktionen (Neden,Sonuç)denn, da, weil, zumal
Konditionale Konjunktionen (Koşul Şart)falls, wenn, sofern
Konsekutive Konjunktionensodass, als dass, um..zu, ohne…dass, …
Konzessive Konjunktionen (Zıtlık)obschon, obgleich, wenn…auch, wiewohl, …
Modale Konjunktionen (Tarz)indem, ohne dass, insofern, je..desto, wie, …
Temporale Konjunktionen (Zaman)während, nachdem, bevor, als, wenn, ehe, …
Bedeutungslose Konjunktionen (Anlamsız)dass, ob, wie


Bazı bağlaçlar değişik anlamlarda kullanılarak birden fazla türe ait olabilir ve anlam taşıyabilir

temporal: ZamanDie Stunde fängt an, wenn die Glocke läutet.
konditional: KoşulWir kommen mit euch, wenn ihr das wollt.
 
temporal: ZamanViele Leute sehen fern, während sie essen.
adversativ: Zıtlık)Der eine spart, während der ander alles ausgibt.

Seçenek Bildiren Bağlaçlar

nebenordnend
und
sowie
wie
weder…noch
nicht nur…sondern auch
sowohl…als auch
sowohl…wie auch


Örnekler:
Wir kaufen Äpfel und Birnen. Elma ve Armut satın aluyoruz.
Wir kaufen Äpfel und Birnen sowie zwei Kürbisse.

Sie war erkältet und er hatte den Husten
Wir kaufen weder Äpfel noch Birnen. Ne elma ne de Atmut satın alıyoruz
Ich mag Äpfel wie Birnen sehr gern. Armutu sevdiğim gibi Elmayı da seviyorum
Wir kaufen sowohl Äpfel als auch Birnen. Hem Elma hem de Armut satın aluyoruz.
Er lügt nicht nur wie gedruckt, sondern (er) ist auch frech. O sadece söylendiği gibi yalan söylemiyor aynı zamanda küstah
Wir besuchen dich, falls du Zeit hast und (falls) wir dich nicht stören.
Seni rahatsız etmezek zamanın var ise ziyaret edeceğiz

Bu bağlaçlar bir ihtimal seçenek bildirir.

Bu gruba giren bağlaçlar

nebenordnend
oder
beziehungsweise
entweder…oder


Beispielsätze:

Wir kaufen Äpfel oder Birnen.
Er hat sich entweder verschlafen oder er ist krank.
Sie wohnt in der Stadt beziehungsweise im Kanton Zürich.
Ich nehme an, dass sie schon da ist oder dass sie noch kommt.

Zıtlık Bildiren Bağlaçlar

Bu bağlaçlar temel ve yan cümlede zıtlık ifade eden aksine bir durum cümledki yargının zıtını ifade eden bağlaçlardır.

Bu gruba giren bağlaşlar

nebenordnend 
aber
allein
doch
jedoch
sondern
unterordnend
während
wohingegen
indes
indessen


Beispielsätze:

Er ist streng, aber gerecht. O katı fakat adildir
Er ist nicht gestern, sondern schon vorgestern angekommen. O dün değil bilakis evelki gün gelmişti
Ich wäre gerne mitgekommen, aber/allein/doch/jedoch ich hatte keine Zeit. Gelirdim ancak zamanım olsaydı
Während es gestern noch geregnet hat, scheint heute die Sonne.
Dün yamur yağarken bugün güneş açtı.
Er ist blond, wohingegen seine Schwester beinahe schwarzhaarig ist. Kız kardeşi neredeyse sihay saçlı olmasına karşın o sarı saçlı
Die einen spielten draußen, indes(sen) es die anderen vorzogen, im Haus zu bleiben.
Biri dışarda oynarken diğeri evde kalmayı tercih ediyor.

Amaç Niyet Maksat Bildiren Bağlaçlar

Bu bağlaçlar amaç niyet ya da maksat bildirir. Bu gruba giren bağlaçlar;

unterordnend 
damit
dass
um…zu


Örnekler:
Ich schreibe alles auf, damit ich es nicht vergesse. Unutmamak amacıyla (için) her şeyi not alıyorum.
Wir fahren nach Graz, um unsere Freunde zu besuchen. Arkadaşlarımızı ziyaret etmek için Graz’a gidiyoruz
Sie schließen die Tür ab, dass keiner hereinkomme. Kimse içeri girmesin diye kapıyı kitliyoruz

Neden Sonuç Bağlaçları

Bu bağlaçlar neden sebep bildirir. Bu bağlaçlar:

nebenordnend 
denn
unterordnend
da
weil
zumal

Örnekler:
Ich bestellte nur einen Kaffee, denn ich hatte keinen Hunger. Aç olmadığımdan sadece kahve siparişi verdim
Ich bestellte nur einen Kaffee, da/weil ich keinen Hunger hatte. Sadece kahve siparişi verdim çünkü aç değildim.
Das Fußballspiel findet in der Halle statt, da/weil es heute regnet. Bugünn yağmur yağdığı için spor salonunda futbol karşılaşması gerçekleştirilecek
Wir sollten ihn nicht mit Fragen belästigen, zumal wir ihn kaum kennen.
Onu sorularularımızla rahatsız etmek istemiyoruz çünkü onu neredeyse hiç tanımıyoruz

Koşul Şart Dilek Bildiren Bağlaçlar

Bu bağlaçla bir koşul şart ya da koşul şart cümleleri kurulur. Bu gruba:

unterordnend
falls
wenn
sofern

Örnekler:

Falls euer Zug verspätet ist, werden wir im Restaurant auf euch warten. Tren geçikecekse sizi restoranta bekliyeceğiz.
Du wirst bald wieder gesund sein, wenn du gut für dich sorgst. Kendine iyi bakar isen yakında sağlığına kavuşursun.
Die Therapie sollte auch die Familie einbeziehen, sofern das möglich ist.
Mümkün olduğu takdirde terapiye aileyi de dahil etmeliyiz.

Sonuç Bildiren Bağlaçlar

Sonuç bildiren bağlaçlar bu gruba:

unterordnend
sodass/so dass
dass
als dass
um zu
ohne dass
ohne zu


Örnek:
Die Sonne scheint sehr stark, sodass/so dass man eine Sonnenbrille aufsetzen muss. Güneş öyle etkili parlıyor ki gözlük takmak zorunda kalınıyor.
Die Kleine aß sehr viel Schokolade, sodass/so dass ihr schlecht wurde.
O kadar çok çikolata yediki kötülendi
Er hatte so starke Kopfschmerzen, dass er das Treffen absagen musste. Başı öylesine ağrıyorduki buluşmayı iptal etmek zorunda kaltı
Er ist alt genug, dass man ihn alleine zur Schule gehen lassen kann. Okula yalnız gidecek kadar yaşı yeterli.
Er ist alt genug, um alleine zur Schule zu gehen. 


Bu tip cümleler zu edatıyla da mümkün olup nicht genug, nicht ausreichend gibi sözcükler eklenir:

Das Wasser war nicht warm genug, als dass man hätte baden können. Su banyo yapamayacak yeterlilikte sıcak değil
Das Wasser war nicht warm genug, um baden zu können.
Das Wasser war zu kalt, als dass man hätte baden können. Su banyo yapamayacak kadar soğuk
Das Wasser war zu kalt, um baden zu können.

Die Kleine aß sehr viel Schokolade, ohne dass ihr schlecht wurde.
Sie ertrug ein schweres Schicksal, ohne darüber zu klagen.

Zırtlık Sınırlılık Bildiren Bağlaçlar

unterordnend
obgleich
obschon
obwohl
obzwar
trotzdem*
wenn auch
wenngleich
wiewohl
ob (+ oder)

Örnekler:

Er ging nach Hause, obwohl/obgleich/obschon/obzwar er noch viel zu tun hatte. Çok işi olmasına rağmen eve gitti
Er ging schwimmen, trotzdem er eine leichte Grippe hatte.
* Girip olmasına karşın yüzmeye gitti.
Wenngleich/wiewohl auf Mahlzeiten größter Wert gelegt wird, begegnet man selten einem dicken Chinesen. Yemeğe önem veriyorlar yine de şişman bir çinli ile karşılaşmak nadiren raslanır
Wenn es dich auch nicht interessiert, solltest du doch zuhören. Senin ilgilendirmese de dinlemen gerekirdi
Du kommst jetzt mit, ob du willst oder nicht. İste ya da isteme geliyorsun.
Ob es regnet oder schneit, er fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Yağmur yağsa da güneşli olsada o her zaman bisiklettle işe gidiyor

Tarz Bağlaçları

Bu bağlaçlar tarz stil bildirler ve alt gruplara ayırmak mümkündür. Nasıl sorusunun cevabudır.

Instrumentale Konjunktionenindem
Fehlender o. stellvertretender Begleitumstand ohne dass, ohne…zu; (an)statt…dass, (an)statt…zu
Restriktive Konjunktionenaußer, (in)sofern, (in)soweit, soviel
Proportionale Konjunktionenje…desto, je…umso
Vergleichende Konjunktionenwie, als, als ob, als wenn, wie wenn, gleichwie

Beispielsätze:

Sie können den Text drucken, indem Sie auf den Knopf ‘PRINT’ klicken.
Man kann Probleme nicht lösen, indem man sie unterdrückt.

unterordnend
ohne…dass
ohne zu
anstatt…dass
statt…dass
anstatt zu
statt zu


Beispielsätze:

Ihr habt uns geholfen, ohne dass wir euch darum gefragt haben.
(seltener mit Konjunktiv: ohne dass wir euch darum gefragt hätten)
Das Mittel reinigt gründlich, ohne den Lack zu beschädigen.

Spare doch dein Geld, (an)statt dass du alles ausgibst!
Spare doch dein Geld, (an)statt alles auszugeben.
Er spielt Fußball, (an)statt seiner Mutter beim Abwaschen zu helfen.

Restriktive Konjunktionen

Restriktiv bağlaçlar sınırlama cümlelerine ayrı bir özellik anlamı katar.

nebenordnend
außer
unterordnend
außer dass
außer wenn
außer zu
insofern (als)
sofern
insoweit (als)
soweit
soviel


Beispielsätze:

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ich weiß nichts, außer dass sie nicht mehr hier ist.
Sie gehen jeden Tag spazieren, außer wenn extrem kalt ist.
Ich konnte nichts tun, außer die Polizei zu rufen.
Die Vorstellung war gelungen, insofern (als) sie einem großen Teil des Publikums gut gefiel.
Wir kommen morgen, sofern euch das passt.
Alles ist hier erlaubt, insoweit (als) man sich an die Hausregeln hält.
Ich werde euch morgen besuchen, soweit ich dann Zeit habe.
Soviel/soweit ich weiß, wohnt er jetzt in Spanien.


Beispielsätze:

Der erste Teil je leitet einen Nebensatz ein. Der zweite Teil desto/umso leitet einen Hauptsatz ein. Beide Teile werden unmittelbar durch eine Komparativform gefolgt:

Je mehr sie lachte, desto/umso wütender wurde er.
Je mehr ihr übt, desto/umso besser werdet ihr spielen.

Karşılaştırma Bağlaçları

unterordnend
als
wie
gleichwie
als ob
als wenn
wie wenn


Beispielsätze:

Du bist gleich groß wie dein Bruder.
Du bist größer als dein Bruder.

Er verhält sich genauso, wie wir es erwartet haben.
Er verhält sich anders, als wir es erwartet haben.

Siehe auch Komparativ, Vergleichswort als resp. Positiv, Vergleichswort wie.

Er tut so, als ob er uns nicht gesehen hätte/habe/hat.
Er tut so, als hätte/habe er uns nicht gesehen.
Sie lachte, wie wenn/als wenn sie keine Schmerzen hätte.


Zum Gebrauch des Konjunktivs siehe Irrealer Vergleichssatz. 

Zaman Bildiren Bağlaçlar

unterordnend
Gleichzeitigkeit Vorzeitigkeit  Nachzeitigkeit 
währendnachdembevor
alsalsals (selten)
indemseitbis
indesseitdemehe
indessensobald
sobald
solange
sooft
sowiesowie
wennwenn
wie


Gleichzeitigkeit:

Ich schaute fern, während er am Computer arbeitete.
Die Konsulin empfing im Salon, indes(sen) ihr Gatte den Geschäften nachging.
Wir gingen erst zu Bett, als die Sonne wieder schien.
Wir gehen erst zu Bett, wenn die Sonne wieder scheint.
Sobald/sowie ich zu Hause bin, rufe ich dich an.
Du kannst bei uns bleiben, solange du willst.

Du kannst uns besuchen, sooft du willst.
Wie ich das Haus betrete, höre ich einen Schuss.

Vorzeitigkeit:

Der Richter trifft sein Urteil, nachdem er beide Seiten gehört hat.
Wir gingen zu Bett, als die Sonne aufgegangen war.
Wir gehen zu Bett, wenn die Sonne aufgegangen ist.
Seit(dem) sie nach München gezogen ist, geht es ihr viel besser.
Sobald/sowie wir am Bahnhof angekommen sind, werden wir euch anrufen.

Nachzeitigkeit:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor/ehe Sie das Gerät benutzen.
Wir hatten die Wohnung schon verlassen, als das Telefon klingelte.
Wir warten hier, bis es aufhört zu regnen.

unterordnend
dass
ob
wie


dass
Es freut mich, dass Sie gekommen sind.
Ich dachte, dass alles in Ordnung sei.
Er legt wert darauf, dass in seiner Küche nur frische Produkte verarbeitet werden.
Sie hat die Eigenschaft, dass sie sehr zuverlässig ist.

Selten auch final: Sie schließen die Tür ab, dass keiner hereinkomme.
Selten auch konsekutiv: Das Wasser war zu kalt, dass man hätte baden können.

Ebenfalls als Teil einer Konjunktion: als dass, (an)statt dass, ohne dass, so dass (= sodass) 

Siehe auch Der dass-Satz.

ob (indirekte Fragesätze):
Er fragt, ob wir schon bezahlt haben.
Ich weiß nicht, ob sie schon hier ist.


Selten auch einräumend: Du kommst jetzt mit, ob du willst oder nicht.

Siehe auch Der ob-Satz.

wie
Sie fühlten, wie ihre Kräfte nachließen.

Oft Vergleichswort: Er verhält sich genauso, wie wir es erwartet haben.

Bir Cevap Yazın