Sachkunde

2 sinif hayat 1 donem 2 yazili

HAYAT BİLGİSİ 1.DÖNEM 2.YAZILISI
Adı Soyadı:…………………………………………………………
Aldığı Puan:…………………………………………………………..

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D,
yanlış olanlara Y harfi yazınız. ( 1 x 10= 10 puan)
(…. ) 1. Okula geliş ve gidişlerimizde kabul
edilemez önerilerde bulunanlara “hayır”
diyebilmeliyiz.
(…….) 2.Arkadaşlarımızın yanlı davranışlarını
gördüğümüzde biz de onlar gibi davranmalıyız.
(…….) 3.Yöneticileri halkın seçmesine Padişahlık
deriz
(……… )4. Öğrenciler ilgi ve yeteneklerine uygun
olan Eğitici Kulüplere üye olmalıdır
( …… ) 5. Milli bayramlarımızdan biriside Kurban
Bayramı’dır.
(……….) 6.Herkesin öğrenme tekniği aynıdır.
(…….. )7. Oy kullanmak demokrati0k bir haktır.
( …. …. )8. Krokide gerçek ölçülere göre çizim
yapılır.
(……….) 9.Alt ve üst geçitler, trafik ışıklarının ve
yaya geçitlerinin bulunduğu yerler güvenli geçiş
yerleridir.
(……….)10. Dürüst ve çalışkan olursak grup
üyelerinin ve grup liderinin güvenini kazanırız.
B)Aşağıdaki boşlukları kutulardaki uygun
sözcüklerle doldurunuz
B)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri
tablodaki uygun sözcükle tamamlayınız.
( 11 x 2=22 puan )
1- Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kağıt üzerine
kabaca çizilmesine …………………………….….denir.
2- Farklılıklarımızı ………………….…………..ile
karşılamalıyız.
3- Kaza ve acil durumlar sonrasında yapılan ilk
müdahaleye ………………………….……………..……denir.
4- Sınıfımızdaki eşyaları bizden sonra başka
öğrencilerin de kullanacağını düşünerek
………………………………….…….. kullanmalıyız.
5- Okula hazırlıklı gidersek …………………………………
artar.
6- Halkı yöneten kişilerin seçimle başa geldiği
yönetim biçimine ………………..………………………….. denir.
7- Bayramlar, düğünler ve doğum günü bizim
………………………….. günlerimizden birkaçıdır.
8- Hatalı davranışta bulunduğumuzda
………………………………. dilemeliyiz
9- Yiyecek ve içecek alırken
……………………………………….……………… tarihine bakarız.
10-…………………………………………………………………bilgi
teknolojilerinde kullanılan bir araçtır.
11-Atatürk ……………………… ……………….. olarak
orduya katıldı.
C) Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini
işaretleyiniz.(Her soru 4 puandır.)
1-)
A) Deneme yanılma yolu ile kullanmak.
B) Nasıl çalıştığını tahmin ederek kullanmak.
C) Kullanma kılavuzuna uygun kullanmak.

A ) Sorumluluk sahibi olmalarını.
B ) Sadece kendilerini düşünmelerini.
C ) Aldığı görevi yerine getirmelerini.
3-) Okulda acil bir durumla karşılaştığımızda
aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Öğretmenimize haber vermeliyiz.
B) Sorunun olduğu yerden uzaklaşmalıyız.
C) Ailemize haber vermeliyiz.
ilkyardım özür kroki başarımız
özel cumhuriyet hoşgörü
Son
kullanma
Kurmay
Yüzbaşı projeksiyon özenli
Yeni bir teknolojik ürünü
kullanmanın en doğru yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
2-) Eğitici kulüpler öğrencilere
hangi davranışı kazandırmaz ?
4-) Aşağıdakilerden hangisini yanlış bir
davranıştır?
A) Okul yolunda tanımadığım kişilerle konuşmam.
B) Sokaktaki amcanın verdiği para ve şekeri
alırım.
C) Ödevim varken oyun oynamaya “HAYIR” derim.
5-) Trafik kuralları ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A ) Okula gelip giderken yaya kaldırımından
yürümeliyiz.
B ) Yayalar için kırmızı ışık yanınca karşıya
geçmeliyiz.
C ) Trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeliyiz.
A) Yalan söylemelidir.
B) Arkadaşının sırrını herkese söylemelidir.
C) Yaptığı bir hata varsa onu saklamamalıdır.
7-) Mustafa Kemal Atatürk’ ün Samsun’a çıkıp
Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı günü, bayram
olarak kutlarız. Bu bayramın adı nedir?
A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B) Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
C) Cumhuriyet Bayramı
8 – Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketicinin
yapacağı davranışlardandır?
A) TSE damgalı ürünleri almak.
B) Açıkta satılan ürünleri almak.
C) Son kullanma tarihi geçen ürünleri almak.
9-Trafik kuralları ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A-Trafik ışıklarına ve levhalarına uymalıyız
B-Karşıya geçerken etrafımıza bakmadan koşarak
karşıya geçmeliyiz
C-Yaya kaldırımlarından yürümeliyiz
10-Hangisi acil durum telefonlarından biri
değildir?
A-112 B-155 C-11818
I. Şemsi Efendi İlkokulu
II. Harp Akademisi
III. Manastır Askeri İdadisi
IV. Mahalle mektebi
11)Atatürk yukarıdaki okullarda hangi sıra ile
okumuştur?
A) I – II – IV – III B) I – IV – III – II
C) IV – I – III – II
12)Aşağıdakilerden hangisi özel gün kutlamalarına
örnek olamaz?
A) Arkadaşlarımızla her gün öğleden sonra parkta
oyun oynarız.
B) Erkan’ın sünnet düğünü bu hafta sonu muydu?
C) Semih’in ablasının hafta sonu nişan töreni var.

13-Hangisi okulda uymamız gereken kurallardan
değildir?
A) Çöpleri çöp kutusuna atmak
B)Söz hakkı almadan konuşmak
C) Nöbetçi öğrencilere yardımcı olmak

 1. Trafik kurallarına dikkat eden bir kişi
  aşağıdakilerden hangi davranışı yapar?
  A)Kırmızı ışık yandığında karşıya geçer.
  B)Araba yokken yolda oyun oynayabilir.
  C)Trafik işaretlerine dikkat eder.
  15- Sınıfın kuşbakışı görünüşünü defterine
  çizen bir öğrencinin yaptığı bu çizime ne denir?
  A)Sınıfın Planı B)Sınıfın Krokisi
  C)Sınıfın Haritası
  16- Bir müşterinin aldığı ürün bozuk çıkarsa
  aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz?
  a) Ürünü aldığı yere iade etmesi
  b) Tüketici koruma derneğine başvurması
  c) Ürünü çöpe atması
  17-) Aşağıdaki şekil neyi anlatmaktadır?

A-) Üst geçit B-) Okul geçidi
C-) Çocuk oyun yeri
SÜLEYMAN BABUŞCUOĞLU ÜMRANİYE
İNKILAP İLKOKULU

 1. Dürüst bir insan aşağıdakilerden
  hangisini yapmalıdır?

Bir Cevap Yazın