Sachkunde

2 sinif hayat bilgisi 2 yariyil 2 yazili

Adı Soyadı:…………………………………………..
Sınıfı : 2/G No : ………………

İLKSAN İLKOKULU HAYAT BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yazınız. (6×2=12 puan)

( ) Dört yaşında olan Emine, saçlarını kendi örebilir.

( ) Hayvanlardan korkan Arda, veteriner olmayı çok
ister.

( ) Dedem, çocukluğunda bilgisayar oyunları oynarmış.
( ) Farklı ülkelerde yaşayan çocukların giysileri de
farklı olabilir.

( ) Hava durumundan haberdar olmak özelliklede
denizciler için çok önemlidir.

( ) Katı maddelerin sıvı hale geçmesine “erime” denir.

Güneş kalay nalbant
Samsun’a meslek soğumaya
B) Aşağıdaki boşlukları kutulardaki uygun
sözcüklerle doldurunuz. (6×2=12 puan)

 • Atların ayaklarının altına nal çakan meslek
  sahiplerine ………………..denir.
 • Bakır kazanların korunması ve insanların zehirlen-
  mesinin önlenmesi için kazanlara ………………..
  yapılırdı.
 • Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı işe
  …………..…….. denir.
 • En büyük ısı ve ışık kaynağı ……………… tir.
 • Sonbahar mevsiminde sular ……………….. başlar.
 • Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün …………………
  çıkmasıyla başlamıştır.

C) Atatürk’ün okuduğu okulları ilk gittiği okuldan son gittiği okula doğru numara vererek sıralayınız. (5×1= 5 p)

( ) Şemsi Efendi İlkokulu

( ) Selanik Askeri Ortaokulu

( ) Mahalle Mektebi
( ) Manastır Askeri Lisesi

( ) Harp Okulu

( 6 ) Harp Akademisi

ALDIĞI NOT:

D) Aşağıdaki milli bayramların neden kutladığımızı uygun olaylarla eşleştiriniz.
(4×2 = 8 puan)

E) Yukarıdaki çocukların elindeki el feneri ve küre neyi temsil ediyor? Çocuklar hangi olayın deneyini yapmaya çalışıyorlar Aşağıya yazınız.
( 1+1+ 3 = 5 puan)

El feneri = ……………………………………….

Yuvarlak küre = ………………………………….

Anlatılmak istenilen olay = ………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..
F) Aşağıdaki mevsimlerin adını yazınız. Ayrıca bu mevsimlerin başlıca özelliklerini yazınız. (4×3=12 p)

  ………………….              ……………………..

………………………………. ……………………………………
………………………………. ……………………………………
………………………………. ……………………………………
………………………………. ……………………………………
………………………………. ……………………………………

  ………………….              ……………………..

………………………………. ……………………………………
………………………………. ……………………………………
………………………………. ……………………………………
………………………………. ……………………………………
………………………………. ……………………………………

G) Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. (10×4=40 puan)

1-) Yukarıda gördüğümüz meslek hangisidir?

A ) Nalbant B ) Faytoncu C ) Demirci

2-) Aşağıdakilerden hangisi geçmişte Türk toplumuna
liderlik yapan kişilerden birisidir?

A) Obama B) Atatürk C) Putin

3-)

Yukarıdaki noktalı yerlere sırası ile hangi
bilgiler gelmelidir?

A ) Ankara – Anıtkabir
B ) İstanbul – Dolmabahçe Sarayı
C ) Selanik – Manastır

4-) Aşağıdakilerden hangisi eskiden oynanan oyunlara
örnek olarak gösterilemez?

A) Topaç B) Kumandalı araba C) Sek sek

5-) Canlıların yaşayabilmesi için aşağıdakilerden
hangisine ihtiyacı yoktur?

A) Su B) Hava C) Ağaç

6-) Yukarıdaki resimlerde sırasıyla suyun hangi
durumları görülmektedir?

A ) Sıvı – Katı – Gaz
B ) Gazı – Katı – Sıvı
“ C ) Katı – Sıvı – Gaz

7-) Aşağıdakilerden hangisi doğal çevredir?

A ) Orman B ) Ev C ) Park

😎 Aşağıdakilerden hangisinin insan sağlığına zararlı
etkileri vardır?

A ) Çevremizin ağaçlandırılması.
B ) Fabrika atıklarının sulara karışması.
C ) Fabrikaların bacalarına filtre takılması.

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü sonunda ………………….. meydana gelir.

9-) Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi sözcük
gelmelidir?

A) gece-gündüz B) mevsimler C) yaz-kış
2)
10-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel
özelliklerinden değildir?

A ) Okumayı pek sevmezdi.
B ) Planlı ve disiplinli çalışırdı.
C ) Vatanını çok severdi.

* JOKER SORU **
Depreme karşı alınacak önlemler neler olmalıdır. Aşağıdaki noktalı yere üç tanesini yazınız. ( 3 puan )

a) ……………………………….……………………………………
b) ……………………………….……………………………………
c) ……………………………….……………………………………
SINAV SONA ERDİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. BAŞARILAR DİLERİM.
www.eegitimim.com

Bir Cevap Yazın