Germen

5 Sinif Almanca 1 Donem 2 Sinav Cevapli

A.Aşağıdaki hayvan isimlerini fiillerle eşleştir! (5×4=20P.)
1.Fisch a.Milchtrinken
2.Hund b.langsamlaufen
3.Schilkröte c.bellen
4.Katze d.schwimmen

B. Aşağıdaki resimlerin karşılıklarını Artikel ( Ön takı) ile yazınız! (2×6=12P.)

……………………….………………………..……………………
…………………….…………………….……………………

C. Aşağıdaki boşlukları, eksik olan fiillerle doldurunuz. Fiil Çekimine (Konjugation) dikkat ediniz!(5×4=20)
z.B. Ich kaufe eineTafel Schokolade.(kaufen)
1.Wir __ zusammen eine Party. (machen)

 1. Ich __ eine Idee. (haben)
 2. Sie __ in Antalya. (wohnen)
 3. Wir einGeschenk. (kaufen)
 4. Du den ganzenTag. (schlafen)

D. Boşlukları kutu içindeki kelimeleri kullanarak doldurunuz ! Örneğe dikkat ediniz!(8x1P.=8P.)

• Entschuldigung.Könnensie mir bitte __________ ?

• Ja, ____________

• Ichmöchte bitte 1kg _________________.

• Hier_________________________.

• Dankeschön.Wokann_______________________bezahlen?

• Hier_______________________dieKasse.

• Wie viel______________________es.

• 3 Euro 5 cent bitte

• Vielen Dank. Auf _______________.

E .Diyaloğu okuyarak soruları ve ardından doğru veya yanlışolarak işaretleyiniz. Örneklere dikkat ediniz. (7x2P.=14P.)
Heidi: HalloPeter, ich muss 1 kg Fleisch kaufen. Wo kaufe ich das Fleisch?
Peter: HalloHeidi. Du kannst das Fleisch beim Metzger kaufen.
Heidi: Danke und wo kann ich das Brot kaufen?
Peter: Du kannst das Brot beim Bäcker kaufen.
Heidi:Alles klar Peter.Danke dir nochmals. Ich muss jetzt einkaufen gehen.
Peter: Tschüss Heidi.
Heidi : Tschüss Peter.
Örnek: Wer geht einkaufen?- Heidi geht einkaufen.
Örnek: Wergehteinkaufen?- Heidi gehteinkaufen.

 1. Was möchte Heidi beim Metzger kaufen? __

 1. Wo geht Heidi das Brot kaufen?

 1. Wen fragt Heide wo sie was kaufen kann ?

Richtig oder Falsch ?
JA NEIN
Heidimöchte ein Buch kaufen. x
Heidi fragt Tim.
Heidi möchte Brötchen kaufen.
Heidimuss 1 kg Fleischkaufen.

F: Parantez içerisindeki bilgileri kullanarak dört (4) cümle yazınız. Restorandasın ve kendine yiyecek ve içecek siparişi vereceksin.(4x4P.=16P.)
( dasBrot – eine Pizza mit Salami – einen Cola – der Erdbeerkuchen)
Ichmöchte;
Ichhättegern;
Ichwill;
Könnensie mir bitte;

G.Sayıların karşılıklarını yazı ile yazınız!.Örneğe dikkat ediniz. (5x2P.=10P.)

z.B. neun_________

A.Aşağıdaki hayvan isimlerini fiillerle eşleştir! (5×4=20P.)
1.Fisch a.Milchtrinken
2.Hund b.langsamlaufen
3.Schilkröte c.bellen
4.Katze d.schwimmen

B. Aşağıdaki resimlerin karşılıklarını Artikel ( Ön takı) ile yazınız! (2×6=12P.)

derBärdieSchildkröte der Fisch

dieKuhdieKatze der Hund

C. Aşağıdaki boşlukları, eksik olan fiillerle doldurunuz. Fiil Çekimine (Konjugation) dikkat ediniz!(5×4=20)
z.B. IchkaufeeineTafelSchokolade.(kaufen)

 1. Wir___machen_____ zusammeneineParty. (machen)
 2. Ich habe____ eineIdee. (haben)
 3. Sie wohnt______ in Antalya. (wohnen)
 4. Wir__kaufen______ einGeschenk. (kaufen)
 5. Du schläfst__ den ganzenTag. (schlafen)

D. Boşlukları kutu içindeki kelimeleri kullanarak doldurunuz ! Örneğe dikkat ediniz!(8x1P.=8P.)

• Entschuldigung.Könnensie mir bittehelfen?

• Ja, gerne

• Ichmöchte bitte 1kg Tomaten.

• Hierbitte.

• Dankeschön.Wokannichbezahlen?

• HieristdieKasse.

• Wie viel kostetes.

• 3 Euro 5 Cent bitte

• Vielen Dank. Aufwiedersehen

E .Diyaloğu okuyarak soruları ve ardından doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz. Örneklere dikkat ediniz. (7x2P.=14P.)
Heidi: HalloPeter, Wo kaufe ich das Fleisch?
Peter: Hallo Heidi. Du kannst das Fleisch beim Metzger kaufen.
Heidi: Danke und wo kann ich das Brot kaufen?
Peter: Du kannst das Brot beim Bäcker kaufen.
Heidi: Alles klar Peter. Danke dir nochmals. Ich muss jetzt einkaufen gehen.
Peter: Tschüss Heidi.
Heidi : Tschüss Peter.
Örnek: Wergehteinkaufen?- Heidi gehteinkaufen.

 1. Was möchte Heidi beim Metzger kaufen? __
  Heidi möchte Fleisch kaufen.
 2. Wo geht Heidi das Brot kaufen?
  Heidi kauft das Brot beim Bäcker.
 3. Wen fragt Heide wo sie was kaufen kann ?
  Sie fragt Peter.

Richtig oder falsch ?
JA NEIN
Heidimöchte ein Buch kaufen. x
Heidi fragt Tim.
Heidi möchte Brötchen kaufen.
Heidi muss 1 kg Fleischkaufen.

F: Paranteziçerisindekibilgilerikullanarakdört (4) cümleyazınız. Restorandasınvekendineyiyecekveiçeceksiparişivereceksin.(4x4P.=16P.)
( das Brot – eine Pizza mit Salami – einen Cola – der Erdbeerkuchen)

Ich möchte; eine Pizza mit Salami
Ich hätte gern;einen Cola bitte
Ich will; das Brot
Können sie mir bitte;einescheibe Erdbeerkuchen geben

G. Sayılarınkarşılıklarınıyazıileyazınız!Örneğedikkatediniz. (5x2P.=10P.)

z.B. neun

zweiundfünfzig neunundvierzig

Bir Cevap Yazın