Almanca Dilbilgisi

Wortartengrammatik

Sözcük türüne göre incelenen dilbilgisine „Wortartengrammatik“ denir. Sözcükler tablodaki sözcük türlerine göre tek tek incelenir. Sözcükler cümlede değişik görevleri üstlenebilir. Flektion ise çekim eklerine denir ve sözçüklerdeki çekim eklerini inceler. Çekim eklerinin tümüne de Flexion denir. Sözcük türkeri ikiye ayrılır

1-Flektierbare Wortarten: Çekimlenebilen Sözcük Türleri

2- Unflektierbare Wortareten: Çekimlenemeyen Sözcük Türleri

flektierbare  Wortarten (çekimlenebilen sözcükler)Nomenİsim/Ad
VerbFiil
ArtikelTanımlayıcı
PronomenZamir/Adıl
AdjektivSıfat/Önad
unflektierbare Wortarten (çekimlenemeyen)PräpositionEdat/İlgeç
AdverbZarf/Belirteç
KonjunktionBağlaç
InterjektionÜnlem

Flexion

Sözcük türlerinin en önemli özeliklerinden olan çekim ekleridir.  Bir sözcük türünün nasıl değişimlere uğradığını ve ekleri inceler.

Satzgrammatik

Dilbilgisini cümle bazında inceler ve cümlelerin özelliklerini, cümleler arasındaki ilişkiyi, inceler.

Satzarten/Cümle TürleriAussagesatz Bildirme
Fragesatz Soru Cümleleri
Aufforderungssatz Talep Cümleleri
Wunschsatz İstek Cümleleri
Ausrufesatz Ünlem cümleleri (serzeniş,haykırış vs)
Satzglied/TümcePrädikat Yüklem
Subjekt Özne
ObjektObjekt Akkusativobjekt Dativobjekt Genitivobjekt PräğotionalobjektNesne Belirtili/siz Nesne Dolaylı (Tümleç) Nesne İyelik Hali İlgeçli Nesne 
Adverbialabestimmung  Temporal Lokal Modal Kausal Konzessiv 
    
    

Wortbildung

Sözcüklerin nasıl türetildiğini inceler.

Wortartengrammatik

Sözcük türüne göre incelenen dilbilgisine „Wortartengrammatik“ denir. Sözcükler tablodaki sözcük türlerine göre tek tek incelenir. Sözcükler cümlede değişik görevleri üstlenebilir. Flektion ise çekim eklerine denir ve sözçüklerdeki çekim eklerini inceler. Çekim eklerinin tümüne de Flexion denir. Sözcük türkeri ikiye ayrılır. Sözcük türüne göre cümlelerin anlamlı olması önemli değildir, önemli olan cümlenin dilbilgisi kurallarına uygun kurulup kurulmadğıdır.

1-Flektierbare Wortarten: Çekimlenebilen Sözcük Türleri

2- Unflektierbare Wortareten: Çekimlenemeyen Sözcük Türleri

flektierbare  Wortarten (çekimlenebilen sözcükler)Nomenİsim/Ad
VerbFiil
ArtikelTanımlayıcı
PronomenZamir/Adıl
AdjektivSıfat
flektierbare Wortarten (çekimlenemeyen)PräpositionEdat/İlgeç
AdverbZarf/Belirteç
KonjunktionBağlaç
InterjektionÜnlem

Einteilung der Wortkarten

ArtikelAdjektivNomenVerbAdverbien
TanımlayıcıSıfatİsimFiilZarf
DerneuePraktikantarbeitetfleißig
     
PronomenVerbreflexives PronAdverbPräpotisionArtikelNomen
ZamirTanımlayıcıDönüşlülük zamiriZarfEdatTanımlayıcıİsim
ErunterhieltsichgesternmitderFreundin
KonjunktionPronomenrefl. Pron.PräpositionArtikelNomenVerbVerbPronomenAdverbPräpositionArtikelNomen
             
WährendsiesichumdieKinderkümmerte,saßerfaulaufdemSessel

Flektierbare Wortklassen = Çekimlenebilen Sözcükler

Çekim eki alabilen sözcük türlerine „Flektierbare Wortklassen“ denir.

flektierbare Wortarten (çekimlenebilen sözcükler)Nomenİsim/Ad
VerbFiil
ArtikelTanımlayıcı
PronomenZamir/Adıl
AdjektivSıfat

Bir Cevap Yazın